عنوان پروژه:‌ بررسی تاثیر عصاره متانولی گیاه سیر (Allium sativum ) بر سطح ایمنی لارو  ماهی کفال خاکستری  (Mugil cephalus)
رای به این مطلب دوشنبه 18 اردیبهشت 1396

عنوان پروژه:‌ بررسی تاثیر عصاره متانولی گیاه سیر (Allium sativum ) بر سطح ایمنی لارو ماهی کفال خاکستری (Mugil cephalus)

شماره مصوب : : 93002- 9353-12-12-14 واحد اجرا : موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور محل اجرا : مرکز تحقیقات آبهای دورچابهار ، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی نام هماهنگ کننده /مجری مسئول...
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 1082 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح / پروژه : بررسی تنوع زیستی خانواده کپورماهیان ایران
رای به این مطلب دوشنبه 18 اردیبهشت 1396

عنوان طرح / پروژه : بررسی تنوع زیستی خانواده کپورماهیان ایران

شماره مصوب : 93114-12-12-2 واحد اجرا : موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور محل اجرا : کلیه حوضه های آبریز کشور نام هماهنگ کننده /مجری مسئول / مجری : محمود رامین سال شروع : 1393 ...
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 1126 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح / پروژه :‌ مطالعه شرایط زیستی خلیج گرگان
رای به این مطلب دوشنبه 18 اردیبهشت 1396

عنوان طرح / پروژه :‌ مطالعه شرایط زیستی خلیج گرگان

شماره مصوب : 89200-8918- 12- 77- 14 واحد اجرا : مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی - گرگان محل اجرا : خلیج گرگان نام هماهنگ کننده /مجری مسئول / مجری : حسن محمدخانی سال شروع : 89/7/1 ...
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 1162 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح /پروژه : بررسی امکان تولید محصول تجاری پرمیکس ویتامینه،  مواد  معدنی  و همبند از گیاه دریایی سارگاسوم Sargassum ilicifolium  برای غذای میگو
رای به این مطلب دوشنبه 18 اردیبهشت 1396

عنوان طرح /پروژه : بررسی امکان تولید محصول تجاری پرمیکس ویتامینه، مواد معدنی و همبند از گیاه دریایی سارگاسوم Sargassum ilicifolium برای غذای میگو

شماره مصوب : 94112-12-12-4 واحد اجرا :موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور محل اجرا: مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور- چابهار نام هماهنگ‌کننده /مجری مسئول /مجری : محمود حافظیه سل شروع : 94/12/1سال خاتمه:95/12/1
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 1087 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح/ پروژه: طراحی و مشاوره ساخت استخرهای آبزی¬پروری-کشاورزی
رای به این مطلب دوشنبه 18 اردیبهشت 1396

عنوان طرح/ پروژه: طراحی و مشاوره ساخت استخرهای آبزی¬پروری-کشاورزی

شماره مصوب: 90136-12-12-4 واحد اجرا: موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور – مرکز تحقیقات ملی آبزیان آبهای شور محل اجرا: مرکز تحقیقات ملی آبزیان آبهای شور مجری: محمد محمدی سال شروع: 1390 سال خاتمه: 1395
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 1095 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح / پروژه :‌ بررسی و شناسایی انگل های کرمی در پنج گونه ماهی تالاب انزلی
رای به این مطلب دوشنبه 18 اردیبهشت 1396

عنوان طرح / پروژه :‌ بررسی و شناسایی انگل های کرمی در پنج گونه ماهی تالاب انزلی

شماره مصوب : 91167 – 12-73-2 واحد اجرا : پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور محل اجرا : استان گیلان نام هماهنگ کننده /مجری مسئول / مجری : سیدفخرالدین میرهاشمی نسب سال شروع : 1391 سال خاتمه : 1393
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 1113 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح: بررسی تعیین جنسیت فیل‏ماهی پرورشی (Huso huso) براساس بیان ژن‏های مسئول تمایز جنسی و آنزیم‏های استروئیدزا
رای به این مطلب دوشنبه 18 اردیبهشت 1396

عنوان طرح: بررسی تعیین جنسیت فیل‏ماهی پرورشی (Huso huso) براساس بیان ژن‏های مسئول تمایز جنسی و آنزیم‏های استروئیدزا

شماره مصوب: 9215-12-32-4 واحد اجرا: موسسه تحقیقات شیلات ایران محل اجرا: مؤسسه تحقیقات بین‏المللی تاسماهیان دریای خزر نام مجری : مهتاب یارمحمدی سال شروع: 1392 سال خاتمه: 1395
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 1236 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح / پروژه: ایجاد بانک ژن ماهیان استخوانی دریای خزر
رای به این مطلب دوشنبه 18 اردیبهشت 1396

عنوان طرح / پروژه: ایجاد بانک ژن ماهیان استخوانی دریای خزر

شماره مصوب پروژه / طرح : 8914-12-76-14 واحد اجرا: پژوهشکده اکولوژی دریای خزر محل اجرا: پژوهشکده اکولوژی دریای خزر نام هماهنگ کننده / مجری مسئول / مجری: رضا پورغلام سال شروع: 89/10/1 سال خاتمه: 94/9/30
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 1065 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح /پروژه : بررسی اثراخلال گرنونیل فنل برساختارسلولهای جنسی درماهی کپورکوی
رای به این مطلب دوشنبه 18 اردیبهشت 1396

عنوان طرح /پروژه : بررسی اثراخلال گرنونیل فنل برساختارسلولهای جنسی درماهی کپورکوی

شماره مصوب : 91002-8919-12-12-014 واحد اجرا : مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور محل اجرا: موسسه تخقیقات علوم شیلاتی کشور نام هماهنگ‌کننده /مجری مسئول /مجری : همایون حسین زاده صحافی سل شروع : 1394 سال خاتمه: 1395
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 1019 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح /پروژه : بررسی اثر اخلال گر هورمونی نونیل فنل بر هورمون های جنسی در ماهی کپور کوی
رای به این مطلب دوشنبه 18 اردیبهشت 1396

عنوان طرح /پروژه : بررسی اثر اخلال گر هورمونی نونیل فنل بر هورمون های جنسی در ماهی کپور کوی

شماره مصوب : :91002-8919-12-12-014 واحد اجرا : مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور محل اجرا: موسسه تخقیقات علوم شیلاتی کشور نام هماهنگ‌کننده /مجری مسئول /مجری : همایون حسین زاده صحافی سل شروع : 1394 سال خاتمه: 1395
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 1048 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح /پروژه : بررسی اثر اخلال گر هورمونی نونیل فنل بر تولید ویتلوژنین پلاسما و تغییرات سطوح IgM  و لیزوزیم در ماهی کپور کوی
رای به این مطلب دوشنبه 18 اردیبهشت 1396

عنوان طرح /پروژه : بررسی اثر اخلال گر هورمونی نونیل فنل بر تولید ویتلوژنین پلاسما و تغییرات سطوح IgM و لیزوزیم در ماهی کپور کوی

شماره مصوب : 91002-8919-12-12-014 واحد اجرا : مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور محل اجرا: موسسه تخقیقات علوم شیلاتی کشور نام هماهنگ‌کننده /مجری مسئول /مجری : همایون حسین زاده صحافی سل شروع : 1394 سال خاتمه: 1395
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 1020 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح / پروژه : شناسایی و بررسی فراوانی ماهیان دریاچه چیتگر
رای به این مطلب دوشنبه 18 اردیبهشت 1396

عنوان طرح / پروژه : شناسایی و بررسی فراوانی ماهیان دریاچه چیتگر

شماره مصوب : 94113-12-12-4 واحد اجرا : موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور محل اجرا :دریاچه چیتگر،تهران نام هماهنگ کننده /مجری مسئول / مجری : محمود رامین سال شروع : 1393 ...
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 1095 مرتبه | 0 نظر