عنوان پروژه : بررسی تغییرات خصوصیات کیفی وتعیین عمر ماندگاری فرآورده دودی گرم ماهی کیلکا در بسته بندی معمولی،وکیوم واتمسفر اصلاح شده
رای به این مطلب سه شنبه 25 خرداد 1395

عنوان پروژه : بررسی تغییرات خصوصیات کیفی وتعیین عمر ماندگاری فرآورده دودی گرم ماهی کیلکا در بسته بندی معمولی،وکیوم واتمسفر اصلاح شده

شماره مصوب : 92145 – 12 – 12 - 2 واحد اجراء بخش تحقیقات فرآوری آبزیان محل اجراء : بخش تحقیقات فرآوری آبزیان نام مجری : فریدون رفیع پور جوبنه همکاران : سیدحسن جلیلی، یزدان مرادی، علی اصغر خانی پور، قربان زارع گشتی،کامران زلفی نژاد،حمید رضا شاهمحمدی،افشین...
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 2398 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح / پروژه :‌ پایش، جداسازی و شناسایی عوامل بیماریزای باکتریایی و انگلی در تولید میگوی عاری از بیماری خاص
رای به این مطلب سه شنبه 25 خرداد 1395

عنوان طرح / پروژه :‌ پایش، جداسازی و شناسایی عوامل بیماریزای باکتریایی و انگلی در تولید میگوی عاری از بیماری خاص

شماره مصوب یا کد پروژه : 9101k-91003-9102-12-80-14 واحد اجرا : پژوهشکده میگوی کشور محل اجرا : استان بوشهر نام مجری : مریم میربخش سال شروع : خاتمه :
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 2289 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح / پروژه :‌      بررسی آلودگی به عوامل انگلی (پریاخته ای و تک یاخته ای) شاه میگوی سد ارس
رای به این مطلب سه شنبه 25 خرداد 1395

عنوان طرح / پروژه :‌ بررسی آلودگی به عوامل انگلی (پریاخته ای و تک یاخته ای) شاه میگوی سد ارس

شماره مصوب : 91169-12-79-4 واحد اجرا : مرکز تحقیقات آرتمیای کشور محل اجرا : استان آذربایجانغربی (سد مخزنی ارس) نام هماهنگ کننده /مجری مسئول / مجری : میریوسف یحیی زاده سال شروع : 1391 ...
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 2475 مرتبه | 0 نظر
عنوان زیر طرح: بررسی فاکتورهای زیستی و غیرزیستی پرورش فیل ماهی در قفس در دریای خزر
رای به این مطلب سه شنبه 25 خرداد 1395

عنوان زیر طرح: بررسی فاکتورهای زیستی و غیرزیستی پرورش فیل ماهی در قفس در دریای خزر

شماره مصوب: 9001-9051-12-86-14 واحد اجرا: موسسه تحقیقات شیلات ایران محل اجرا: انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری دکتر دادمان نام مجری: ذبیح اله پ‍ژند سال شروع: 1390 سال خاتمه: 1391
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 2349 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح: ارزیابی کمی آلودگی ناشی از  اثرات شانه دار مهاجم در حوزه جنوبی دریای خزر
رای به این مطلب سه شنبه 25 خرداد 1395

عنوان طرح: ارزیابی کمی آلودگی ناشی از اثرات شانه دار مهاجم در حوزه جنوبی دریای خزر

شماره مصوب: 8909-12-76-1 واحد اجرا: موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور محل اجرا: سواحل جنوبی دریای خزر نام هماهنگ کننده / مجری مسئول / مجری: نیما پورنگ سال شروع: 1389 سال خاتمه: 1393
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 2397 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح / پروژه: :  بررسی  تراکم ذخیره سازی میگو وانامی در پرورش با آب لب شور دریای خزر
رای به این مطلب سه شنبه 25 خرداد 1395

عنوان طرح / پروژه: : بررسی تراکم ذخیره سازی میگو وانامی در پرورش با آب لب شور دریای خزر

شماره مصوب: 92002-9253-12-76-14 واحد اجرا: بخش تکثیر و پرورش محل اجرا: پژوهشکده اکولوژی دریای خزر نام هماهنگ کننده / مجری مسئول / مجری: سید محمد وحید فارابی سال شروع: 92/10/1 سال خاتمه:94/3/29
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 2420 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح / پروژه :‌ بررسی امکان استفاده از مواد شیمیایی جهت مقابله با شکوفایی Cochlodinium sp. و تاثیر آنها بر میگوی پا سفید غربی (Litopenaeus vannam
رای به این مطلب سه شنبه 25 خرداد 1395

عنوان طرح / پروژه :‌ بررسی امکان استفاده از مواد شیمیایی جهت مقابله با شکوفایی Cochlodinium sp. و تاثیر آنها بر میگوی پا سفید غربی (Litopenaeus vannam

شماره مصوب یا کد پروژه : 89093-12-80-2 واحد اجرا : پژوهشکده میگوی کشور محل اجرا : استان بوشهر نام مجری : سهیلا امیدی سال شروع : 89/7/1 خاتمه : 1391
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 2259 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح/ پروژه: تعیین اپتیمم‌های تکثیر) شوری، دوره نوری، تراکم، و نسبت جنسی مولدین) ماهیان تیلاپیای پرورشی سیاه درشرایط آب لب‌شور بافق
رای به این مطلب سه شنبه 25 خرداد 1395

عنوان طرح/ پروژه: تعیین اپتیمم‌های تکثیر) شوری، دوره نوری، تراکم، و نسبت جنسی مولدین) ماهیان تیلاپیای پرورشی سیاه درشرایط آب لب‌شور بافق

واحد اجرا: مؤسسه تحقیقات شیلات ایران، مرکز تحقیقات ملی آبزیان آبهای شور محل اجرا: مرکز تحقیقات ملی آبزیان آبهای شور، بافق یزد مجری: نسرین مشائی نام و نام خانوادگی همکاران : فرهاد رجبی پور، محمد محمدی، حبیب سرسنگی، مرتضی علیزاده، جلیل معاضدی سال شروع:...
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 2277 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح/ پروژه: شناسایی مکان های مناسب  جهت ایجاد کارگاه های تکثیر و پرورش ماهیان دریایی در 6 خور از سواحل استان خوزستان
رای به این مطلب سه شنبه 25 خرداد 1395

عنوان طرح/ پروژه: شناسایی مکان های مناسب جهت ایجاد کارگاه های تکثیر و پرورش ماهیان دریایی در 6 خور از سواحل استان خوزستان

شماره مصوب: 90135-12-74-4 واحد اجرا: پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور محل اجرا: استان خوزستان نام هماهنگ کننده/مجری مسئول/مجری: سید رضا سید مرتضایی
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 2200 مرتبه | 0 نظر
عنوان پروژه : بررسی ارزش غذایی میزان پذیرش و عمر ماندگاری کلوچه ماهی (  Fish patty ) تولید شده با FPC ماهی سیم ارس Abramis brama
رای به این مطلب سه شنبه 25 خرداد 1395

عنوان پروژه : بررسی ارزش غذایی میزان پذیرش و عمر ماندگاری کلوچه ماهی ( Fish patty ) تولید شده با FPC ماهی سیم ارس Abramis brama

شماره مصوب : 92153-12-12-4 واحد اجراء : پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی محل اجراء : بخش تحقیقات فرآوری آبزیان نام مجری : علی اصغر خانی پور همکاران : رضا عبد موسوی ، سید حسن جلیلی، یزدان مرادی، قربان زارع گشتی، امیر رضا شویک لو ، کامران ذلفی...
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 2326 مرتبه | 0 نظر
مطالعه هیدرولوژی خلیج گرگان
رای به این مطلب سه شنبه 25 خرداد 1395

مطالعه هیدرولوژی خلیج گرگان

شماره مصوب : 89201-8918-12-77-14 واحد اجرا : مرکز تحقیقات ذخائر آبزان آبهای داخلی-گرگان محل اجرا : استان گلستان خلیج گرگان نام هماهنگ کننده /مجری مسئول / مجری...
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 2574 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح / پروژه :‌ بررسی توان اکولوژیکی  محل های رها سازی بچه ماهیان خاویاری
رای به این مطلب شنبه 22 خرداد 1395

عنوان طرح / پروژه :‌ بررسی توان اکولوژیکی محل های رها سازی بچه ماهیان خاویاری

شماره مصوب : 89170-12-77-2 واحد اجرا : مرکز تحقیقات ذخائر آبزان آبهای داخلی-گرگان محل اجرا : محل های رها سازی بچه ماهیان خاویاری و استخوانی . مصب گرگانرود نام هماهنگ کننده /مجری مسئول / مجری : ...
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 2355 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح/ پروژه::  مطالعه لیمنولوژیک پایاب سد سبلان به منظور پرورش ماهیان سردآبی
رای به این مطلب شنبه 22 خرداد 1395

عنوان طرح/ پروژه:: مطالعه لیمنولوژیک پایاب سد سبلان به منظور پرورش ماهیان سردآبی

شماره مصوب: 88069-12-76-2 واحد اجرا:محل اجرا: پژوهشکده اکولوژی دریای خزر نام هماهنگ کننده/ مجری مسئول/ مجری: مهدی نادری سال شروع: 88/9/1 سال خاتمه: 90/6/31
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 2201 مرتبه | 0 نظر