عنوان طرح / پروژه: بررسی قابلیت استفاده از انواع گیاهان آبزی به منظور پایش زیستی اکوسیستم های مهم آبی کشور – فاز اول تالاب انزلی
رای به این مطلب شنبه 19 اردیبهشت 1394

عنوان طرح / پروژه: بررسی قابلیت استفاده از انواع گیاهان آبزی به منظور پایش زیستی اکوسیستم های مهم آبی کشور – فاز اول تالاب انزلی

شماره مصوب: 83087-0000-04-200000-031-2 واحد اجرا: پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی محل اجرا: تالاب انزلی نام مجری: غلامرضا امینی رنجبر سال شروع: 1385 سال خاتمه: 1388
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 3197 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح / پروژه: : ‌بررسی استفاده از مکمل گیاهی  اشتهاء آور در غذای پلت شده بمنظور افزایش وزن ماهی کپور معمولی در مرحله پرواری
رای به این مطلب شنبه 19 اردیبهشت 1394

عنوان طرح / پروژه: : ‌بررسی استفاده از مکمل گیاهی اشتهاء آور در غذای پلت شده بمنظور افزایش وزن ماهی کپور معمولی در مرحله پرواری

شماره مصوب پروژه: 92122-12-76-4 واحد اجرا: پژوهشکده اکولوژی دریای خزر محل اجرا: سالن تکثیر و پرورش خزرآباد ساری نام هماهنگ کننده / مجری مسئول / مجری: حمید رمضانی سال شروع: 1392 سال خاتمه: 1394
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 3252 مرتبه | 0 نظر
بررسی وضعیت بهداشتی مراکزتکثیر و پرورش ماهیان سردآبی کشور
رای به این مطلب چهارشنبه 29 بهمن 1393

بررسی وضعیت بهداشتی مراکزتکثیر و پرورش ماهیان سردآبی کشور

شماره مصوب: 83088 – 0000 – 5 0 – 200000 – 100 -0 واحد اجرا: مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور محل اجرا: پژوهشکده اکولوژی دریای خزر (ساری) ، پژوهشکده آبزی پروری ابهای داخلی (انزلی) ، مرکز تحقیقات آرتمیا (ارومیه) نام هماهنگ کننده / مجری مسئول / مجری:...
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 3361 مرتبه | 0 نظر
بررسی امکان سنجی پرورش ماهی قزل آلا    Oncorhynchus mykiss باآب لب شور در استخر های خاکی دراستان خراسان شمالی
رای به این مطلب چهارشنبه 29 بهمن 1393

بررسی امکان سنجی پرورش ماهی قزل آلا Oncorhynchus mykiss باآب لب شور در استخر های خاکی دراستان خراسان شمالی

شماره مصوب: 90131-12-76-4 واحد اجرا: پژوهشکده اکولوژی دریای خزر محل اجرا: پژوهشکده اکولوژی دریای خزر نام هماهنگ کننده / مجری مسئول / مجری: محمود قانعی تهرانی سال شروع: 90/4/1 سال خاتمه: 92/4/1
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 4334 مرتبه | 0 نظر
بررسی امکان سنجی پرورش ماهی قزل آلا    Oncorhynchus mykiss باآب لب شور در استخر های خاکی دراستان خراسان شمالی
رای به این مطلب چهارشنبه 29 بهمن 1393

بررسی امکان سنجی پرورش ماهی قزل آلا Oncorhynchus mykiss باآب لب شور در استخر های خاکی دراستان خراسان شمالی

شماره مصوب: 90131-12-76-4 واحد اجرا: پژوهشکده اکولوژی دریای خزر محل اجرا: پژوهشکده اکولوژی دریای خزر نام هماهنگ کننده / مجری مسئول / مجری: محمود قانعی تهرانی سال شروع: 90/4/1 سال خاتمه: 92/4/1
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 3000 مرتبه | 0 نظر
شناسائی و تعیین هویت ویروسهای بیماریزا در میگو با استفاده از روشهای نوین به منظور ابداع و معرفی کیتهای مولکولی تشخیص سریع) کیت بیماریهای ویروسی میگو ش
رای به این مطلب چهارشنبه 29 بهمن 1393

شناسائی و تعیین هویت ویروسهای بیماریزا در میگو با استفاده از روشهای نوین به منظور ابداع و معرفی کیتهای مولکولی تشخیص سریع) کیت بیماریهای ویروسی میگو ش

شماره مصوب : 89061-8904-12-80-12 واحد اجرا: موسسه تحقیقات شیلات ایران – پژوهشکده میگوی کشور محل اجرا: موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور-استان بوشهر نام هماهنگ کننده/ مجری مسئول/ مجری: محمد افشارنسب سال شروع:1389 سال خاتمه: 1393
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 3179 مرتبه | 0 نظر
امکان تولید تیلاپیای سیاه ابرنر تحت شرایط آب لب شور بافق(فاز اول: ماده سازی)
رای به این مطلب چهارشنبه 29 بهمن 1393

امکان تولید تیلاپیای سیاه ابرنر تحت شرایط آب لب شور بافق(فاز اول: ماده سازی)

شماره مصوب: 89113-12-12-2 واحد اجرا: مرکز تحقیقات ماهیان آب های شور داخلی بافق محل اجرا: مرکز تحقیقات ماهیان آب های شور داخلی بافق مجری: احمد بیطرف سال شروع: 1390 سال خاتمه: 1392
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 3012 مرتبه | 0 نظر
بررسی امکان پرورش بچه ماهی سی باس آسیاییAsian Sea bass, lates calcarifer  در استخر های خاکی مزارع پرورش ماهی منطقه گواتر
رای به این مطلب چهارشنبه 29 بهمن 1393

بررسی امکان پرورش بچه ماهی سی باس آسیاییAsian Sea bass, lates calcarifer در استخر های خاکی مزارع پرورش ماهی منطقه گواتر

شماره مصوب: 92119 -12- 78-2 واحد اجرا : مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور چابهار محل اجرا: مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور چابهار نام هماهنگ‌کننده /مجری مسئول /مجری : سعید حاجی رضایی سال شروع : 92/1/1 سال خاتمه:93/7/15
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 5306 مرتبه | 0 نظر
بررسی آماری و زیست شناسی ماهیان خاویاری در حوزه جنوبی دریای خزر
رای به این مطلب چهارشنبه 29 بهمن 1393

بررسی آماری و زیست شناسی ماهیان خاویاری در حوزه جنوبی دریای خزر

شماره مصوب: ‌88062-8802-12-86-12 واحد اجرا: انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری دکتر دادمان محل اجرا: سواحل جنوبی دریای خزر (استانهای گیلان، مازندران و گلستان) نام هماهنگ کننده/ مجری مسئول: محمدرضا بهروز خوش قلب مجری استانی : محمود توکلی(استان...
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 3522 مرتبه | 0 نظر
تعیین تنوع جنسیتی و ژنتیکی  نسل های ایزومورفیک  جلبک قرمز Gracilaria corticata  با استفاده از مارکر های مورفولوژیکی و مولکولی ISSR در سواحل خلیج فارس
رای به این مطلب چهارشنبه 29 بهمن 1393

تعیین تنوع جنسیتی و ژنتیکی نسل های ایزومورفیک جلبک قرمز Gracilaria corticata با استفاده از مارکر های مورفولوژیکی و مولکولی ISSR در سواحل خلیج فارس

موسسه مجری و موسسه همکار طرح:موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور و گروه زیست فناوری موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور نام مجری طرح: سید عباس طالب‌زاده نام همکاران طرح: سید محسن حسام زاده حجازی ، سهراب رضوانی، یزدان مرادی، احمد غرقی ،تورج ولی نسب ، حسین...
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 3291 مرتبه | 0 نظر
مطالعات تعیین تأثیر مزارع پرورش ماهیان سردابی بر کیفیت آب رودخانه های حوضه آبریز سد طالقان
رای به این مطلب چهارشنبه 29 بهمن 1393

مطالعات تعیین تأثیر مزارع پرورش ماهیان سردابی بر کیفیت آب رودخانه های حوضه آبریز سد طالقان

شماره مصوب : 91131-12-12-4 واحد اجرا: موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور محل اجرا: ایستگاه تحقیقات فن آوری های نوین شیلاتی- خجیر نام هماهنگ کننده/ مجری مسئول/ مجری: شهرام دادگر سال شروع: آذر 1391 سال خاتمه: اردیبهشت...
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 3525 مرتبه | 0 نظر
امکان سنجی توسعه کاربرد گیاهان دارویی در آبزیان پرورشی کشور
رای به این مطلب چهارشنبه 29 بهمن 1393

امکان سنجی توسعه کاربرد گیاهان دارویی در آبزیان پرورشی کشور

شماره مصوب: 8913-12-76-014 واحد اجرا:موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور محل اجرا: استانهای گیلان ،مازندران نام هماهنگ کننده/مجری مسئول/مجری:دکترمصطفی شریف روحانی سال شروع:1389 سال خاتمه: 1392
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 3547 مرتبه | 0 نظر
بررسی امکان تولید مایع غنی ساز آرتمیا (سلکو وسوپر سلکو) با توان داخلی کشور
رای به این مطلب چهارشنبه 29 بهمن 1393

بررسی امکان تولید مایع غنی ساز آرتمیا (سلکو وسوپر سلکو) با توان داخلی کشور

شماره مصوب: 89009-12-79-2 واحد اجرا: مرکز تحقیقات آرتمیای کشور محل اجرا: شهرستان ارومیه نام مجری: یوسفعلی اسدپور سال شروع: 4/3/ 1389 سال خاتمه: 1/12/ 1392
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 3176 مرتبه | 0 نظر