چکیده مخازن آبي دریاچه سد آزاد (حدفاصل شهرستان سنندج و مریوان) نقش‌ مهمي‌در پرورش و تولید آبزیان دارند که هدف از این تحقیق بررسی پارامترهای زیستی آب پ
رای به این مطلب شنبه 4 آذر 1402

چکیده مخازن آبي دریاچه سد آزاد (حدفاصل شهرستان سنندج و مریوان) نقش‌ مهمي‌در پرورش و تولید آبزیان دارند که هدف از این تحقیق بررسی پارامترهای زیستی آب پ

کد مصوب: 960745-020-12-76-24؛ محل اجرا: پژوهشکده اکولوژی دریای خزر؛ مجری: ابوالقاسم روحی
اکولوژی منابع آبی | بازدید: 51 مرتبه | 0 نظر
تأثیر دوره تاریکی و روشنایی بر ترکیب صید برخی ماهیان کفزی خلیج‌فارس
رای به این مطلب شنبه 4 آذر 1402

تأثیر دوره تاریکی و روشنایی بر ترکیب صید برخی ماهیان کفزی خلیج‌فارس

کد مصوب: 95126-12-12-0، محل اجرا: پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان (مجری استانی: رضا دهقانی)- پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور (مجری استانی: هوشنگ انصاری)- پژوهشکده میگوی کشور (مجری استانی: آرزو وهاب‌نژاد)؛ مجری مسئول: همایون حسین زاده صحافی
بیولوژی و ارزیابی ذخایر آبزیان | بازدید: 57 مرتبه | 0 نظر
ارزیابی ذخایر ماهی سفید و گونه‌های کمیاب ماهیان استخوانی در آبهای ایرانی دریای خزر (97ـ1396)
رای به این مطلب شنبه 4 آذر 1402

ارزیابی ذخایر ماهی سفید و گونه‌های کمیاب ماهیان استخوانی در آبهای ایرانی دریای خزر (97ـ1396)

کد مصوب: 960821ـ96030ـ032ـ12ـ76ـ01؛ محل اجرا: پژوهشكده اکولوژی دریای خزر (مجری استانی: حسن فضلی) - مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی (مجری استانی: غلامعلی بندانی) - پژوهشکده آبزی‌پروری آبهای داخلی (مجری استانی: اکبر پورغلامی‌مقدم )؛ مجری مسئول: غلامرضا...
بیولوژی و ارزیابی ذخایر آبزیان | بازدید: 58 مرتبه | 0 نظر
ارزيابي ذخاير ماهيان سطح زي ريز (ساردين و موتو) با استفاده از مدل هاي پويايي جمعيت و داده هاي صيد و صيادي در آبهاي استان هرمزگان
رای به این مطلب شنبه 4 آذر 1402

ارزيابي ذخاير ماهيان سطح زي ريز (ساردين و موتو) با استفاده از مدل هاي پويايي جمعيت و داده هاي صيد و صيادي در آبهاي استان هرمزگان

کد مصوب: 960817-027-12-75-2؛ محل اجرا: پژوهشكده اكولوژي خلیج‌فارس و درياي عمان؛ مجری: علي¬سالارپوری
بیولوژی و ارزیابی ذخایر آبزیان | بازدید: 56 مرتبه | 0 نظر
بررسی برخی ویژگیهای زیستی و برآورد ذخایرکیلکا ماهیا ن در سواحل ایرانی دریای خزر
رای به این مطلب شنبه 4 آذر 1402

بررسی برخی ویژگیهای زیستی و برآورد ذخایرکیلکا ماهیا ن در سواحل ایرانی دریای خزر

کد مصوب: 960845-034-12-76-0؛ محل اجرا: پژوهشكده اکولوژی دریای خزر (مجری استانی: حسن فضلی)- پژوهشکده آبزی‌پروری آبهای داخلی (مجری استانی: کامبیز خدمتی) ؛ مجری مسئول: علی اصغر جانباز
بیولوژی و ارزیابی ذخایر آبزیان | بازدید: 51 مرتبه | 0 نظر