ارزیابی تنوع و برآورد زی‌توده ماهیان با تأکید بر مدیریت شیلاتی در زیستگاه‌های مصنوعی بندر بستانه و بندر سلخ (خلیج ‌فارس)
رای به این مطلب شنبه 4 آذر 1402

ارزیابی تنوع و برآورد زی‌توده ماهیان با تأکید بر مدیریت شیلاتی در زیستگاه‌های مصنوعی بندر بستانه و بندر سلخ (خلیج ‌فارس)

کد مصوب :950614- 020- 12-75-4، محل اجرا: پژوهشكده اكولوژي خلیج‌فارس و درياي عمان؛ مجری: سیامک بهزادی
بیولوژی و ارزیابی ذخایر آبزیان | بازدید: 56 مرتبه | 0 نظر
بررسی پارامترهای زیستی و برآورد ذخایر کفال ماهیان در سواحل ایرانی دریای خزر (97-1396)
رای به این مطلب شنبه 4 آذر 1402

بررسی پارامترهای زیستی و برآورد ذخایر کفال ماهیان در سواحل ایرانی دریای خزر (97-1396)

کد مصوب: 960820-031-12-76-0؛ محل اجرا: پژوهشکده اکولوژی دریای خزر (مجری استانی: اکولوژی دریای خزر) پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی (مجری استانی: - اکبر پورغلامی مقدم)- مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان داخلی( مجری استانی: غلامعلی بندانی)؛ مجری مسئول: حسن فضلی
بیولوژی و ارزیابی ذخایر آبزیان | بازدید: 58 مرتبه | 0 نظر
بررسی امکان تولید  بستر بزرگ (Big Bester)
رای به این مطلب دوشنبه 18 اردیبهشت 1396

بررسی امکان تولید بستر بزرگ (Big Bester)

شماره مصوب : 89085-12-86-2 سال شروع: 1389 سال خاتمه: 1394 اجراشده در انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری دکتردادمان مجری: شهروز برادران نویری
طرحها و پروژه های سالهای 1398 و قبل | بازدید: 14005 مرتبه | 0 نظر
 تعیین میزان پروتئین بهینه جهت بهبود کارائی تولید مثلی در مولدین ماهی گورامی بهشتی Macropodus opercularis
رای به این مطلب دوشنبه 18 اردیبهشت 1396

تعیین میزان پروتئین بهینه جهت بهبود کارائی تولید مثلی در مولدین ماهی گورامی بهشتی Macropodus opercularis

شماره مصوب : 93115-12-12-4 سال شروع : 1393 سال خاتمه: 1395 اجرا شده درمرکز تکثیر و پرورش ماهیان زینتی جمشیدی- سی سخت استان کهگیلویه و بویر احمد مجری : علیرضا قائدی عنوان دستاورد: ارائه فرمول غذائی ویژه انواع ماهیان لابیرینت دار و گورامی ها
طرحها و پروژه های سالهای 1398 و قبل | بازدید: 14204 مرتبه | 0 نظر
مطالعه و امکان سنجی پایاب سد یامچی به منظور آبزی پروری در استان اردبیل
رای به این مطلب دوشنبه 18 اردیبهشت 1396

مطالعه و امکان سنجی پایاب سد یامچی به منظور آبزی پروری در استان اردبیل

شماره مصوب یا کد پروژه : 9159-12-73-14 واحد اجرا : پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی (انزلی) محل اجرا : استان گیلان نام هماهنگ کننده / مجری : علیرضا ولی پور سال شروع : 1391 سال خاتمه...
طرحها و پروژه های سالهای 1398 و قبل | بازدید: 14174 مرتبه | 0 نظر
بررسی قابلیت سازگاری (یونی – اسمزی) ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) انگشت قد با آب دریای خزر
رای به این مطلب دوشنبه 18 اردیبهشت 1396

بررسی قابلیت سازگاری (یونی – اسمزی) ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) انگشت قد با آب دریای خزر

شماره مصوب: 93118-12-76 - 4 سال شروع: 1393 سال خاتمه: 1395 اجراشده در پژوهشکده اکولوژی دریای خزر مجری: محمود قانعی تهرانی
طرحها و پروژه های سالهای 1398 و قبل | بازدید: 14030 مرتبه | 0 نظر
 تحریک سیستم تنظیم اسمزی و مقایسه عملکرد رشد بچه ماهی سفید کمتر از یک گرم، با استفاده از رژیم غذایی شور در آب شیرین
رای به این مطلب دوشنبه 18 اردیبهشت 1396

تحریک سیستم تنظیم اسمزی و مقایسه عملکرد رشد بچه ماهی سفید کمتر از یک گرم، با استفاده از رژیم غذایی شور در آب شیرین

شماره مصوب: 92141-12-76-2 سال شروع: 139292/6/1 سال خاتمه: 95/2/30 محل اجرا: پژوهشکده اکولوژی دریای خزر مجری: سید محمد وحید فارابی
طرحها و پروژه های سالهای 1398 و قبل | بازدید: 14013 مرتبه | 0 نظر
مطالعه توان تولید منابع آبی استان تهران فاز اول : بررسی قنات صالح آباد تهران به منظور پرورش ماهی
رای به این مطلب دوشنبه 18 اردیبهشت 1396

مطالعه توان تولید منابع آبی استان تهران فاز اول : بررسی قنات صالح آباد تهران به منظور پرورش ماهی

شماره مصوب: 89064-12-12-4 سال شروع: 1387 سال خاتمه: 1389 محل اجرا: استان تهران توسط مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور – تنکابن مجری: حمیدرضا علیزاده ثابت
طرحها و پروژه های سالهای 1398 و قبل | بازدید: 13423 مرتبه | 0 نظر
بررسی و پایش اکولوژیک محدوده مصب رودخانه های استان گیلان
رای به این مطلب دوشنبه 18 اردیبهشت 1396

بررسی و پایش اکولوژیک محدوده مصب رودخانه های استان گیلان

شماره مصوب : ‌ 90133-12-73-4 سال شروع و خاتمه بر اساس سند پروژه: مهر 1390 الی مهر 1392 اجرا شده در پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی مجری: علیرضا میرزاجا نی
طرحها و پروژه های سالهای 1398 و قبل | بازدید: 14166 مرتبه | 0 نظر
 بررسی پارامترهای زیستی، غیر زیستی و آلاینده های زیست محیطی در محدوده استقرار قفس های پرورش ماهی (قبل از ماهی دار کردن) در حوزه جنوبی دریای
رای به این مطلب دوشنبه 18 اردیبهشت 1396

بررسی پارامترهای زیستی، غیر زیستی و آلاینده های زیست محیطی در محدوده استقرار قفس های پرورش ماهی (قبل از ماهی دار کردن) در حوزه جنوبی دریای

شماره مصوب: ‌ 9257-12-76-14 سال شروع: 92/10/1 سال خاتمه: 94/9/28 اجرا شده در پژوهشکده اکولوژی دریای خزر مجری:محمد علی افرائی بندپی
طرحها و پروژه های سالهای 1398 و قبل | بازدید: 14543 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح/ پروژه: ارزیابی اثرات زیست محیطی معرفی گونه کپور هندی به استخرهای پرورش ماهی آزادگان
رای به این مطلب دوشنبه 18 اردیبهشت 1396

عنوان طرح/ پروژه: ارزیابی اثرات زیست محیطی معرفی گونه کپور هندی به استخرهای پرورش ماهی آزادگان

شماره مصوب: 93106-12-74-4 واحد اجرا: پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور محل اجرا: استان خوزستان، اهواز نام هماهنگ کننده/مجری مسئول/مجری: فرحناز کیان ارثی سال شروع: 93/1/1 سال خاتمه:94/6/27
طرحها و پروژه های سالهای 1398 و قبل | بازدید: 2248 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح / پروژه: :  کنترل بیولوژیکی توده های شکوفا شده در حوزه جنوبی دریای خزر
رای به این مطلب دوشنبه 18 اردیبهشت 1396

عنوان طرح / پروژه: : کنترل بیولوژیکی توده های شکوفا شده در حوزه جنوبی دریای خزر

شماره مصوب: 91003-9156-12-76-12 واحد اجرا: بخش بیوتکنولوژی محل اجرا: پژوهشکده اکولوژی دریای خزر نام هماهنگ کننده / مجری مسئول / مجری: رضا صفری سال شروع: 91/6/1 سال خاتمه: 94/9/30
طرحها و پروژه های سالهای 1398 و قبل | بازدید: 2158 مرتبه | 0 نظر