مطالعه اثرات گیاهان دارویی مرزنگوش (Origanum vulgare L.) و صبر زرد
رای به این مطلب چهارشنبه 29 بهمن 1393

مطالعه اثرات گیاهان دارویی مرزنگوش (Origanum vulgare L.) و صبر زرد

شماره مصوب : 89153-8913-12-12-14 واحد اجرا : گروه بهداشت و بیماریهای مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی محل اجرا : مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی نام هماهنگ کننده /مجری مسئول / مجری : مسعود حقیقی سال شروع : 89/10/1سال خاتمه : 91/12/29
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 2989 مرتبه | 0 نظر
برداشت مرحله ای میگوی سفید غربی(Litopenaeus vannamei) در سیستم پرورش متراکم در سایت حله بوشهر
رای به این مطلب چهارشنبه 29 بهمن 1393

برداشت مرحله ای میگوی سفید غربی(Litopenaeus vannamei) در سیستم پرورش متراکم در سایت حله بوشهر

شماره مصوب : 89079-12-80-2 واحد اجرا: موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور محل اجرا: پژوهشکده میگوی کشور نام هماهنگ کننده/ مجری مسئول/ مجری: احمد مال الهی- غلمحسین فقیه سال شروع: 1389 سال خاتمه: 1390
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 2876 مرتبه | 0 نظر
تعیین جنسیت ماهیان خاویاری (فیل ماهی،  Huso huso پرورشی) با استفاده از لاپاراسکوپی
رای به این مطلب چهارشنبه 29 بهمن 1393

تعیین جنسیت ماهیان خاویاری (فیل ماهی، Huso huso پرورشی) با استفاده از لاپاراسکوپی

شماره مصوب: 92104-12-32-4 واحد اجرا: موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور محل اجرا: انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری دکتر دادمان نام مجری : رضوان اله کاظمی سال شروع: 1392 سال خاتمه: 1392
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 3521 مرتبه | 0 نظر
بررسی نیازمندیهای غذائی ماهی کلمه دریای خزر)nipowitschicaspicusRutilusrutilus
رای به این مطلب چهارشنبه 29 بهمن 1393

بررسی نیازمندیهای غذائی ماهی کلمه دریای خزر)nipowitschicaspicusRutilusrutilus

- شماره مصوب یا کد پروژه :89090-12 – 73-2 - واحد اجرا :پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی (انزلی) محل اجرا :استان گیلان نام هماهنگ کننده / مجری :صاحبعلی قربانی سال شروع :1389سال خاتمه:1392
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 2808 مرتبه | 0 نظر
پایش منابع شیلاتی زیستگاههای مصنوعی در آبهای شرق جزیره کیش
رای به این مطلب چهارشنبه 29 بهمن 1393

پایش منابع شیلاتی زیستگاههای مصنوعی در آبهای شرق جزیره کیش

شماره مصوب : 90137- 12- 75-4 واحد اجرا : موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور محل اجرا: جزیره کیش نام هماهنگ‌کننده /مجری مسئول /مجری : دانیال اژدری سل شروع : 1/ 7/ 1390 سال خاتمه:1/7/ 1392
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 2955 مرتبه | 0 نظر
ارزیابی کمی و شناسایی باکتریهای بیماریزا در آب و کپور ماهیان پرورشی مزارع غنی شده با شیرابه کود گاوی و شیمیایی
رای به این مطلب چهارشنبه 29 بهمن 1393

ارزیابی کمی و شناسایی باکتریهای بیماریزا در آب و کپور ماهیان پرورشی مزارع غنی شده با شیرابه کود گاوی و شیمیایی

شماره مصوب: 89205-12-76-4 تاریخ شروع: 89/10/1تاریخ خاتمه: 91/12/29 واحد اجرا: پژوهشکده اکولوژی دریای خزر محل اجرا: پژوهشکده اکولوژی دریای خزر نام هماهنگ کننده/ مجری مسئول/ مجری: مریم قیاسی
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 3132 مرتبه | 0 نظر
بررسی پسابهای خروجی آبهای مزارع سرد آبی  انفرادی
رای به این مطلب چهارشنبه 29 بهمن 1393

بررسی پسابهای خروجی آبهای مزارع سرد آبی انفرادی

شماره مصوب کد پروژه : 88050-12-73-4 واحد اجرا : پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی ، بندرانزلی محل اجرا : استان همدان نام هماهنگ کننده / مجری : هادی بابائی سال شروع : 1388 سال خاتمه : 1390
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 4340 مرتبه | 0 نظر
ارزیابی پساب خروجی مزارع سرد آبی پرورش و تاثیر آن بر مزارع کشاورزی (استان زنجان)
رای به این مطلب چهارشنبه 29 بهمن 1393

ارزیابی پساب خروجی مزارع سرد آبی پرورش و تاثیر آن بر مزارع کشاورزی (استان زنجان)

شماره مصوب کد پروژه : 89058-12-73-4 واحد اجرا : پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی (بندر انزلی) محل اجرا : استان زنجان نام هماهنگ کننده / مجری : هادی بابائی سال شروع : 1389 سال خاتمه : 1391
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 6021 مرتبه | 0 نظر
بررسی سیست انواع داینوفلاژله ها در رسوبات دریایی آبهای استان هرمزگان به منظور تعیین ارتباط آنها با پدیده شکوفائی جلبک مضر
رای به این مطلب چهارشنبه 29 بهمن 1393

بررسی سیست انواع داینوفلاژله ها در رسوبات دریایی آبهای استان هرمزگان به منظور تعیین ارتباط آنها با پدیده شکوفائی جلبک مضر

شماره مصوب: 89073-12-75-2 نام هماهنگ‌کننده/مجری مسئول/مجری: هدایت اسدی واحد اجرا: پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان محل اجرا: استان هرمزگان سال شروع: 1389
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 3362 مرتبه | 0 نظر
مقایسه رشد ماهیان تک جنس ماده معرفی شده با سایر ماهیان قزل آلا در مزارع پرورش ماهی تجاری
رای به این مطلب شنبه 1 آذر 1393

مقایسه رشد ماهیان تک جنس ماده معرفی شده با سایر ماهیان قزل آلا در مزارع پرورش ماهی تجاری

شماره مصوب : 4-12-12-89016 واحد اجرا : مؤسسه تحقیقات شیلات ایران محل اجرا: مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد شهید مطهری یاسوج سال شروع : 1/6/1389 سال خاتمه: 1/6/91
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 3881 مرتبه | 0 نظر
ردیابی و شناسایی ویروس هایWSSV ،TSV و IHHNV در میگوهای پرورشی و سخت پوستان وحشی چوئبده آبادان و بررسی بیماری زایی آن ها
رای به این مطلب شنبه 1 آذر 1393

ردیابی و شناسایی ویروس هایWSSV ،TSV و IHHNV در میگوهای پرورشی و سخت پوستان وحشی چوئبده آبادان و بررسی بیماری زایی آن ها

شماره مصوب: 90030-12-74-4 واحد اجرا: پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور/بخش بهداشت و بیماری های آبزیان محل اجرا: آبادان/ چوئبده سال شروع: 1390 سال خاتمه: 1392
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 3589 مرتبه | 0 نظر
مدیریت آماده سازی مزارع پرورش ماهیان گرمابی در آبزی پروری مسئولانه و تدوین ائین  کار
رای به این مطلب شنبه 1 آذر 1393

مدیریت آماده سازی مزارع پرورش ماهیان گرمابی در آبزی پروری مسئولانه و تدوین ائین کار

شماره مصوب : 88054-8803-12-12-014 واحد اجرا : مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور محل اجرا: موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور سال شروع : 1/7/1391 سال خاتمه: 1/7/1393
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 3406 مرتبه | 0 نظر