بررسی پراکنش ، تعیین بیوماس و تهیه اطلس جلبکهای دریایی خلیج فارس و دریای عمان ( فاز دریای عمان )
رای به این مطلب شنبه 26 مهر 1393

بررسی پراکنش ، تعیین بیوماس و تهیه اطلس جلبکهای دریایی خلیج فارس و دریای عمان ( فاز دریای عمان )

به منظور نمونه برداری ، شناسایی و تعیین بیوماس جلبکهای دریایی سواحل دریای عمان واقع در استان سیستان و بلوچستان با نوار ساحلـی 300 کیلومتر ، از منطقه گواتـر با موقعیت جغرافیایـی ´30 º60 طول شرقی و ´19 º25 تا منطقه میدانی با موقعیت جغرافیایی...
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 3270 مرتبه | 0 نظر
عمل آوری گوشت فیل ماهی و قره برون پرورشی و ارزیــابی کیفیت صادراتی
رای به این مطلب شنبه 26 مهر 1393

عمل آوری گوشت فیل ماهی و قره برون پرورشی و ارزیــابی کیفیت صادراتی

با توجه‌ به‌ اینکه‌ طرح‌ عمل‌ آوری‌ گوشت‌ ماهیان‌ خاویاری‌ پرورشی‌ برای‌ اولین‌ بار در کشور انجام‌ می‌گرفت‌ بایستی اطلاعات‌ اولیه‌ در زمینه‌ مشخصات‌ درصد وزنی‌ اندامهای‌ مختلف‌ و درصد فیله‌ مفید، ارزش‌ غذایی‌، زمان‌ جمود نعشی‌ ( Rigormortis) ،مقاومت‌...
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 3608 مرتبه | 0 نظر
بررسی مناسب ترین روش برای تکثیر و پرورش گاماروس به عنوان غذای زنده در تغذیه ماهی
رای به این مطلب شنبه 26 مهر 1393

بررسی مناسب ترین روش برای تکثیر و پرورش گاماروس به عنوان غذای زنده در تغذیه ماهی

به منظور دستیابی به تولید یک منبع طبیعی خوراک ماهی‌ها در آب‌زی‌پروری، دوجورپای جنس گاماروس (سخت‌پوستان) در نظر گرفته شد که به فراوانی در چشمه‌جویبارهای مناطق وسیعی از استان فارس ـ به‌ویژه مناطق سردسیر استان یافت می‌شود.
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 6151 مرتبه | 0 نظر
کشت و پرورش جلبک و بررسی جنبه های اقتصادی آن با تأکید برجلبکهای سبز و سبزـ آبی
رای به این مطلب شنبه 26 مهر 1393

کشت و پرورش جلبک و بررسی جنبه های اقتصادی آن با تأکید برجلبکهای سبز و سبزـ آبی

بطور کلی جداسازی ، خالص سازی و کشت نیمه انبوه و انبوه جلبکها از سال 1380 در مرکز ماهیان استخوانی دریای خزر آغاز گردید و طی این بررسیها 39 گونه از جلبکها بصورت ذخیره خالص نگهداری گردیدند. پاره ای از ارزشهای اقتصادی این جلبکها از جمله تغذیه آبزیان ، استخراج...
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 3422 مرتبه | 0 نظر
تولید فرآورده های بیولوژیک از جلبکهای قرمز گراسیلاریا ( Gracilaria sp. ) خلیج فارس و دریای عمان ( فاز اول : استخراج آگار )
رای به این مطلب شنبه 26 مهر 1393

تولید فرآورده های بیولوژیک از جلبکهای قرمز گراسیلاریا ( Gracilaria sp. ) خلیج فارس و دریای عمان ( فاز اول : استخراج آگار )

آگارآگار یا بطورخلاصه آگار(Agar) نوعی بسپار (پلی ساکارید) می باشد که از انواع جلبکهای قرمز دریائی استخراج میگردد. این بسپار در دیواره سلولی چندین گونه از جلبکهای قرمزوجود دارد . جلبکهای قرمز مورد استفاده در استخراج آگار متنوع می باشند که به انواع قابل...
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 4868 مرتبه | 0 نظر
ارزیابی کیفیت خاویار فشرده در بسته بندی جدید ( تیوب )
رای به این مطلب شنبه 26 مهر 1393

ارزیابی کیفیت خاویار فشرده در بسته بندی جدید ( تیوب )

در این طرح از 3 نوع تیوب (تیوبهای لامینت با پوشش آلومینیوم ، تیوبهای لامینت بدون پوشش آلومینیوم و تیوبهای فلزی ازنوع آلومنییومی ) و از قوطی فلزی( از جنس ورقهای استیل ضد زنگ) که در حال حاضر در شیلات ایران استفاده میشود به عنوان شاهد ، جهت بسته بندی خاویار...
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 3394 مرتبه | 0 نظر
بهینه سازی خاویارهای فوق رسیده در زمان تکثیر از طریق روشهای اسمزی و فیزیکــی
رای به این مطلب شنبه 26 مهر 1393

بهینه سازی خاویارهای فوق رسیده در زمان تکثیر از طریق روشهای اسمزی و فیزیکــی

خاویار اعلاء و درجه‌ یک‌ به‌ شکل‌ دان‌،خاویاری‌ است‌ که‌ با توجه به‌ گونه‌ ماهیان‌ خاویاری‌ و طرز صید آنها از تخمک‌های‌ مرحله‌ 4 تخمدان‌ این‌ ماهیان‌ بدست‌ می‌آید ولی‌ هر ساله‌ در فصل‌ تخم‌ ریزی‌ ماهیان‌ خاویاری‌که‌ فصل‌ صید آنها نیز می‌باشد ، تعداد ماهیانی‌...
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 3218 مرتبه | 0 نظر
ارزیابی ذخایر ماهیان استخوانی دریای خزر در سال 82 ـ 80
رای به این مطلب شنبه 26 مهر 1393

ارزیابی ذخایر ماهیان استخوانی دریای خزر در سال 82 ـ 80

برای‌ جمع‌ آوری‌ اطلاعات‌ بیومتریک‌ وآمارصید،پنج‌ گروه‌ سیاردرمناطق‌ انزلی‌ ، کیاشهر ، نوشهر ،بابلسر و ترکمن‌ از شروع‌ تاخاتمه‌ صیدمشغول‌ فعالیت‌ بوده‌ اند . داده‌ های‌ جمع‌ آوری‌ شده‌ به‌ تفکیک‌گونه‌ وبرای‌ هرگروه‌ سنی‌ به‌ رایانه‌ داده‌ شد .
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 3146 مرتبه | 0 نظر
استفاده از مارکرهای بیوشیمیایی ـ ژنتیکی جهت تشخیص باربوس ماهیان خوزستان
رای به این مطلب شنبه 26 مهر 1393

استفاده از مارکرهای بیوشیمیایی ـ ژنتیکی جهت تشخیص باربوس ماهیان خوزستان

بمنظور بررسی تنوع ژنتیکی در بین چهار گونه از جنس باربوس با استفاده از ژل پلی اکریل آمید در جایگاههای ژنی متفاوت این مطالعه طراحی و اجرا شد. از این جنس تا کنون 10 گونه در حوزه های آبی استان خوزستان شناسایی و گزارش شده است که چهار گونه مهم اقتصادی ذیل در...
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 3187 مرتبه | 0 نظر
بررسـی بیولوژیکـی و تعییــن پراکنش میگوهای دریای خــزر در سواحل استان گلستان ( فاز ١ )
رای به این مطلب شنبه 26 مهر 1393

بررسـی بیولوژیکـی و تعییــن پراکنش میگوهای دریای خــزر در سواحل استان گلستان ( فاز ١ )

در این مطالعه از تابستان 1381 چهار گشت تحقیقاتی در خلیج گرگان و حوزه جنوب شرقی دریای خزر انجام شد که به علت وضعیت جوی ( بارندگی و طوفانی بودن هوا ) گشت چهارم تا فروردین ماه سال 1382 طول کشید. تورکشی بوسیله تور ترال قایقی ( نقشه ضمیمه ) و منطقه نمونه برداری...
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 3301 مرتبه | 0 نظر
استخراج رنگدانه های موجود در خاویار قره برون و چالباش
رای به این مطلب شنبه 26 مهر 1393

استخراج رنگدانه های موجود در خاویار قره برون و چالباش

با توجه به اهمیت رنگ در کیفیت خاویار و صادرات آن در این پروژه سعی شده است عوامل ایجاد کننده رنگ در خاویار شناسائی شود. در نمونه هایی مانند خاویار رقم یک A و یک B در گونه‌های چالباش و قره برون و به عنوان تکمیلی در خاویار رقم 2 ازون برون مقادیر رنگ دانه‌ها...
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 3288 مرتبه | 0 نظر
بررسی مولکولی جمعیت ماهی ساردین روغنی (Sardinella longiceps ) و ارائه مارکرهای مولکولی جهت شناسایی ٤ گونه از ساردین ماهیان خلیج فارس و دریای عمان
رای به این مطلب شنبه 26 مهر 1393

بررسی مولکولی جمعیت ماهی ساردین روغنی (Sardinella longiceps ) و ارائه مارکرهای مولکولی جهت شناسایی ٤ گونه از ساردین ماهیان خلیج فارس و دریای عمان

این تحقیق به منظور بررسی جمعیت ماهی ساردین روغنی S. longiceps و معرفی مارکرهای ملکولی جهت شناسایی 4 گونه از ساردین ماهیان با نام علمی S. longiceps، S. albella ، S. sindensis و S. gibbosa انجام شد. نمونه برداری گونه‌های فوق از 2 منطقه عمده صید ساردین در...
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 3405 مرتبه | 0 نظر
ارزیابی روغن کیلکا برای مصارف خوراکی
رای به این مطلب شنبه 26 مهر 1393

ارزیابی روغن کیلکا برای مصارف خوراکی

ترکیبات‌ روغن‌ ماهی‌ کیلکا مانند سایر روغن‌ها و چربیهای‌ خوراکی‌ می‌باشد که‌ ناخالصیهای‌ موجود در آن‌ بایستی‌جداسازی‌ شوند ، در این‌ مطالعه‌ روغن‌ کیلکا تهیه‌ شده‌ به‌ روش‌ حرارت‌ مرطوب‌، دکانته‌ شده‌ و مواد جامد و رطوبت‌ آن‌خارج‌ گردید و سپس‌ عملیات‌...
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 3169 مرتبه | 0 نظر
بهینه سازی سیستم صید میگو با تأکید بر سهمیه بندی در استان هرمزگان
رای به این مطلب شنبه 26 مهر 1393

بهینه سازی سیستم صید میگو با تأکید بر سهمیه بندی در استان هرمزگان

ماهیگیری خلیج فارس ، در حال حاضر بوسیله مقرراتی مدیریت می شود که دسترسی تحت کنترل دولت به صید را فراهم می آورد. این نوع نظارتها نمی تواند مانع از جلوگیری کامل صید بی رویه شود، چرا که فقدان مالکیت در دسترسی به منابع آزاد وجود دارد. در چنین وضعیتی، برای...
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 3191 مرتبه | 0 نظر