عنوان طرح / پروژه:‌ پایش عوامل کیفیت آب (عوامل زیستی و غیر زیستی) در تولید میگوی عاری از بیماری خاص
رای به این مطلب سه شنبه 2 شهریور 1395

عنوان طرح / پروژه:‌ پایش عوامل کیفیت آب (عوامل زیستی و غیر زیستی) در تولید میگوی عاری از بیماری خاص

شماره مصوب: 9101k-91003-9104-12-80-14 واحد اجرا: پژوهشکده میگوی کشور محل اجرا: پژوهشکده میگوی کشور- بخش اکولوژی نام هماهنگ کننده/ مجری مسئول/ مجری: محسن نوری نژاد سال شروع: اسفند 1391 سال خاتمه: خرداد 1394
طرحها و پروژه های سالهای 1398 و قبل | بازدید: 2280 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح / پروژه: : بررسی الگوی رشد از طریق تشکیل حلقه‌های رشد در ماهیان استخوانی دریای خزر   فاز 1 - ماهی کپور
رای به این مطلب سه شنبه 2 شهریور 1395

عنوان طرح / پروژه: : بررسی الگوی رشد از طریق تشکیل حلقه‌های رشد در ماهیان استخوانی دریای خزر فاز 1 - ماهی کپور

شماره مصوب: واحد اجرا: محل اجرا: مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آب‌های داخلی نام هماهنگ کننده / مجری مسئول / مجری: فرخ پرافکنده حقیقی سال شروع: 1389/10/1 سال خاتمه:...
طرحها و پروژه های سالهای 1398 و قبل | بازدید: 2293 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح / پروژه: : مطالعه وضعیت رشد در کفال ماهیان مبتلا به عارضه نکروز عصبی ویروسی در حوضه جنوبی دریای خزر
رای به این مطلب سه شنبه 2 شهریور 1395

عنوان طرح / پروژه: : مطالعه وضعیت رشد در کفال ماهیان مبتلا به عارضه نکروز عصبی ویروسی در حوضه جنوبی دریای خزر

شماره مصوب: واحد اجرا: محل اجرا: مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آب‌های داخلی نام هماهنگ کننده / مجری مسئول / مجری: فرخ پرافکنده حقیقی سال شروع: 1390/12/1 سال خاتمه: 1393/6/1
طرحها و پروژه های سالهای 1398 و قبل | بازدید: 2386 مرتبه | 0 نظر
عنوان زیر طرح: کنترل بهداشتی پرورش ماهیان خاویاری در قفس در دریای خزر
رای به این مطلب سه شنبه 25 خرداد 1395

عنوان زیر طرح: کنترل بهداشتی پرورش ماهیان خاویاری در قفس در دریای خزر

شماره مصوب: 90003-9051-12-86 -14 واحد اجرا: موسسه تحقیقات شیلات ایران محل اجرا: انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری دکتر دادمان نام مجری : جلیل جلیل پور رودکلی سال شروع: 1390 سال خاتمه: 1391
طرحها و پروژه های سالهای 1398 و قبل | بازدید: 2549 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح: تعیین خصوصیات کیفی آب در سد مخزنی شهید رجایی بر اساس فاکتورهای فیزیکوشیمیایی –استان مازندران (ساری)
رای به این مطلب سه شنبه 25 خرداد 1395

عنوان طرح: تعیین خصوصیات کیفی آب در سد مخزنی شهید رجایی بر اساس فاکتورهای فیزیکوشیمیایی –استان مازندران (ساری)

شماره مصوب: 92001-9254-12-76-14 واحد اجرا:موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور(پژوهشکده اکولوژی دریای خزر)محل اجرا: سد شهید رجایی (ساری-مازندران) نام هماهنگ کننده / مجری مسئول / مجری: حسن نصراله زاده ساروی سال شروع: 92/4/1 سال خاتمه: 94/9/28
طرحها و پروژه های سالهای 1398 و قبل | بازدید: 2589 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح / پروژه :‌ تولید غذای گیاهی و تعیین تاثیر آن بر شاخص های رشد میگوی سفید غربی(Litopenaeus  vannamei)  در استخرهای خاکی
رای به این مطلب سه شنبه 25 خرداد 1395

عنوان طرح / پروژه :‌ تولید غذای گیاهی و تعیین تاثیر آن بر شاخص های رشد میگوی سفید غربی(Litopenaeus vannamei) در استخرهای خاکی

شماره مصوب یا کد پروژه : 93117-12- 80-4 واحد اجرا : پژوهشکده میگوی کشور محل اجرا : ایستگاه تحقیقاتی حله نام مجری : رضا قربانی واقعی سال شروع : 1393 خاتمه : 1394
طرحها و پروژه های سالهای 1398 و قبل | بازدید: 2546 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح / پروژه: ارزیابی ذخایر ماهی سفید (Rutilus frisii kutum) در آب‌های ایرانی دریای خزر
رای به این مطلب سه شنبه 25 خرداد 1395

عنوان طرح / پروژه: ارزیابی ذخایر ماهی سفید (Rutilus frisii kutum) در آب‌های ایرانی دریای خزر

شماره مصوب: 92001ـ9255ـ12ـ76ـ01 واحد اجرا: پژوهشکده اکولوژی دریای خزر محل اجرا: آبهای ساحلی استانهای گیلان، مازندران و گلستان نام هماهنگ کننده / مجری مسئول / مجری: غلامرضا دریانبرد سال شروع: 1392 سال خاتمه: 1394
طرحها و پروژه های سالهای 1398 و قبل | بازدید: 2552 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح / پروژه: برآورد پارامترهای پویائی جمعیت و ارزیابی ذخایر کیلکا ماهیان در آبهای ایرانی دریای خزر
رای به این مطلب سه شنبه 25 خرداد 1395

عنوان طرح / پروژه: برآورد پارامترهای پویائی جمعیت و ارزیابی ذخایر کیلکا ماهیان در آبهای ایرانی دریای خزر

شماره مصوب: 91143-12-76-2 واحد اجرا: بیولوژی و مدیریت ذخایر محل اجرا: پژوهشکده اکولوزی دریای خزر نام هماهنگ کننده / مجری مسئول / مجری: حسن فضلی سال شروع: 91/1/1 سال خاتمه: 93/12/28
طرحها و پروژه های سالهای 1398 و قبل | بازدید: 2373 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح/ پروژه: ارزیابی ویژگیهای زیستی و غیر زیستی جوامع شیلاتی در تالاب  شادگان
رای به این مطلب سه شنبه 25 خرداد 1395

عنوان طرح/ پروژه: ارزیابی ویژگیهای زیستی و غیر زیستی جوامع شیلاتی در تالاب شادگان

شماره مصوب: 90133-12-74-4 واحد اجرا: پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور محل اجرا: تالاب شادگان نام هماهنگ کننده/مجری مسئول/مجری: منصور خلفه نیل ساز سال شروع:90/4/1 سال خاتمه:91/10/2
طرحها و پروژه های سالهای 1398 و قبل | بازدید: 2539 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح/ پروژه: بررسی روند تکامل گناد مولدین فیل ماهی (Huso huso) پرورشی در منابع آبهای لب شور زیرزمینی
رای به این مطلب سه شنبه 25 خرداد 1395

عنوان طرح/ پروژه: بررسی روند تکامل گناد مولدین فیل ماهی (Huso huso) پرورشی در منابع آبهای لب شور زیرزمینی

شماره مصوب: 92127-12-12-4 واحد اجرا: موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور – مرکز تحقیقات ملی آبزیان آبهای شور محل اجرا: مرکز تحقیقات ملی آبزیان آبهای شور مجری: محمد محمدی سال شروع: 1391 سال خاتمه: 1394
طرحها و پروژه های سالهای 1398 و قبل | بازدید: 2475 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح/ پروژه: بهبود ژنتیکی مولدین ماهی قزل آلای رنگین کمان وبرنامه ریزی زیرساختهای ژنتیک و اصلاح نژاد دریاسوج
رای به این مطلب سه شنبه 25 خرداد 1395

عنوان طرح/ پروژه: بهبود ژنتیکی مولدین ماهی قزل آلای رنگین کمان وبرنامه ریزی زیرساختهای ژنتیک و اصلاح نژاد دریاسوج

واحد اجرا:آبزی پروری محل اجرا: مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردابی شهید مطهری یاسوج نام هماهنگ کننده/ مجری مسئول/ مجری: حسینعلی عبدالحی سال شروع:91/1/1 سال خاتمه: 93/7/1
طرحها و پروژه های سالهای 1398 و قبل | بازدید: 2572 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح/ پروژه: پایش اکولوژی  تالاب  شادگان
رای به این مطلب سه شنبه 25 خرداد 1395

عنوان طرح/ پروژه: پایش اکولوژی تالاب شادگان

شماره مصوب: 88048-12-74-4 واحد اجرا: پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور محل اجرا: تالاب شادگان نام هماهنگ کننده/مجری مسئول/مجری: منصور خلفه نیل ساز سال شروع:88/7/1 سال خاتمه:90/7/1
طرحها و پروژه های سالهای 1398 و قبل | بازدید: 2529 مرتبه | 0 نظر