عنوان طرح/پروژه:‌ بررسی، تدوین و ارائه وضعیت بیماریهای میگو در ایران و جهان و ارائه بهترین روشهای مدیریت مزارع میگو
رای به این مطلب چهارشنبه 3 شهریور 1395

عنوان طرح/پروژه:‌ بررسی، تدوین و ارائه وضعیت بیماریهای میگو در ایران و جهان و ارائه بهترین روشهای مدیریت مزارع میگو

شماره مصوب: 94115-12-12-4 واحد اجرا : موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور محل اجرا: استان سیستان و بلوچستان : مرکز تحقیقات شیلاتی آبهاب دور- چابهار نام هماهنگ کننده /مجری مسئول / مجری : محمد افشارنسب سال شروع : 1394/1/1...
طرحها و پروژه های سالهای 1398 و قبل | بازدید: 2255 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح/پروژه:‌ بررسی فاکتورهای ایمنی (THS,TPP,PO,SOD,POD)میگوهای تغذیه شده با مخمر ساکارومایسیس سروزیه در مقایسه با میگوهای تغذیه شده با مخمر ساکار
رای به این مطلب چهارشنبه 3 شهریور 1395

عنوان طرح/پروژه:‌ بررسی فاکتورهای ایمنی (THS,TPP,PO,SOD,POD)میگوهای تغذیه شده با مخمر ساکارومایسیس سروزیه در مقایسه با میگوهای تغذیه شده با مخمر ساکار

شماره مصوب: 94002- 9451-12-74-14 واحد اجرا : پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور محل اجرا: استان حوزستان : پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور نام هماهنگ کننده /مجری مسئول / مجری : محمد افشارنسب سال شروع : 1394 سال خاتمه...
طرحها و پروژه های سالهای 1398 و قبل | بازدید: 2228 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح/پروژه:‌ ارزیابی تحمل پذیری میگوی پاسفید واکسینه با واکسن لکه سفید و تغذیه شده با مخمر ساکارومایسیس سروزیه و جلبک گراسیلاریا کورتیکاتا در برا
رای به این مطلب چهارشنبه 3 شهریور 1395

عنوان طرح/پروژه:‌ ارزیابی تحمل پذیری میگوی پاسفید واکسینه با واکسن لکه سفید و تغذیه شده با مخمر ساکارومایسیس سروزیه و جلبک گراسیلاریا کورتیکاتا در برا

شماره مصوب: 9451-12-74-14 واحد اجرا : پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور محل اجرا: استان حوزستان : پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور نام هماهنگ کننده /مجری مسئول / مجری : محمد افشارنسب سال شروع : 1394 سال خاتمه : ...
طرحها و پروژه های سالهای 1398 و قبل | بازدید: 2271 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح/پروژه:‌ کسب و انتقال دانش فنی برای تولید میگوی عاری از بیماری خاص و قطع وابستگی به محصولات خارجی
رای به این مطلب چهارشنبه 3 شهریور 1395

عنوان طرح/پروژه:‌ کسب و انتقال دانش فنی برای تولید میگوی عاری از بیماری خاص و قطع وابستگی به محصولات خارجی

شماره مصوب: 89150-8912-12-75-12 واحد اجرا : پژوهشکده میگوی کشور محل اجرا: استان بوشهر : پژوهشکده میگوی کشور نام هماهنگ کننده /مجری مسئول / مجری : محمد افشارنسب سال شروع : 1392 سال خاتمه : شهریور ماه 1395
طرحها و پروژه های سالهای 1398 و قبل | بازدید: 2272 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح / پروژه : ارزیابی اثرات طرح کلان کسب و انتقال دانش فنی برای تولید انبوه میگوی عاری از بیماری خاص (SPF) در کشور بر محیط زیست شهرستان بوشهر-مط
رای به این مطلب چهارشنبه 3 شهریور 1395

عنوان طرح / پروژه : ارزیابی اثرات طرح کلان کسب و انتقال دانش فنی برای تولید انبوه میگوی عاری از بیماری خاص (SPF) در کشور بر محیط زیست شهرستان بوشهر-مط

شماره مصوب 9101K-91003-9105-12-80-14 واحد اجرا :پژوهشکده میگوی کشور محل اجرا : استان بوشهر- پژوهشکده میگوی کشور نام هماهنگ کننده /مجری مسئول / مجری :آرش حق شناس سال شروع :1391 سال خاتمه : 1393
طرحها و پروژه های سالهای 1398 و قبل | بازدید: 2289 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح: تحلیل و ارزیابی فاکتورهای فیزیکی و شیمیائی و ارتباط آنها با بروز بیماری لکه سفید میگو
رای به این مطلب چهارشنبه 3 شهریور 1395

عنوان طرح: تحلیل و ارزیابی فاکتورهای فیزیکی و شیمیائی و ارتباط آنها با بروز بیماری لکه سفید میگو

واحد اجرا: موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور نام هماهنگ کننده / مجری مسئول / مجری: همایون حسین زاده صحافی سال شروع: 1394 سال خاتمه: 1395
طرحها و پروژه های سالهای 1398 و قبل | بازدید: 2206 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح / پروژه: نمایه سازی اطلاعات  مجلات فارسی و انگلیسی و گزارشات نهایی در بانک اطلاعاتی ASFA
رای به این مطلب چهارشنبه 3 شهریور 1395

عنوان طرح / پروژه: نمایه سازی اطلاعات مجلات فارسی و انگلیسی و گزارشات نهایی در بانک اطلاعاتی ASFA

شماره مصوب: 92138-12-12-2 واحد اجرا: موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور محل اجرا: موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور نام هماهنگ کننده / مجری مسئول / مجری: شهلا جمیلی سال شروع: 92/3/1 سال خاتمه: 94/2/29
طرحها و پروژه های سالهای 1398 و قبل | بازدید: 2400 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح / پروژه :‌ ارزیابی زیست محیطی توسعه آبزی پروری منطقه گنبد(بی بی شیروان)
رای به این مطلب چهارشنبه 3 شهریور 1395

عنوان طرح / پروژه :‌ ارزیابی زیست محیطی توسعه آبزی پروری منطقه گنبد(بی بی شیروان)

شماره مصوب : 89128- 12- 77- 4 واحد اجرا : مرکزتحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی گرگان محل اجرا : استان گلستان نام هماهنگ کننده /مجری مسئول / مجری : حسینعلی خوشباوررستمی سال شروع : 89/8/1 ...
طرحها و پروژه های سالهای 1398 و قبل | بازدید: 2328 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح / پروژه :‌ بررسی و مطالعه ارزیابی زیست محیطی منطقه دیگچه به منظور توسعه پرورش ماهیان گرمابی
رای به این مطلب چهارشنبه 3 شهریور 1395

عنوان طرح / پروژه :‌ بررسی و مطالعه ارزیابی زیست محیطی منطقه دیگچه به منظور توسعه پرورش ماهیان گرمابی

شماره مصوب : 88076- 12- 77- 4 واحد اجرا : مرکزتحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی گرگان محل اجرا : استان گلستان نام هماهنگ کننده /مجری مسئول / مجری : دکتر حسینعلی خوشباوررستمی سال شروع : 88/10/1سال خاتمه : 90/8/1
طرحها و پروژه های سالهای 1398 و قبل | بازدید: 2287 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح / پروژه: بررسی تراکم و دینامیک جمعیت  فیتوپلانکتون با تاکید بر پدیده شکوفایی جلبکی در منطقه جنوبی دریای خزر
رای به این مطلب چهارشنبه 3 شهریور 1395

عنوان طرح / پروژه: بررسی تراکم و دینامیک جمعیت فیتوپلانکتون با تاکید بر پدیده شکوفایی جلبکی در منطقه جنوبی دریای خزر

شماره مصوب: 91001-9125-12-76-12 واحد اجرا: پژوهشکده اکولوژی دریای خزر بخش بوم شناسی محل اجرا: پژوهشکده اکولوژی دریای خزر نام هماهنگ کننده / مجری مسئول / مجری:آسیه مخلوق سال شروع: 1391/6/1 سال خاتمه: 94/6/31
طرحها و پروژه های سالهای 1398 و قبل | بازدید: 2330 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح/ پروژه: بررسی اثرات سطوح مختلف پروتئین و انرژی جیره غذایی مولدین ماهی بنی (Mesopotamichthys sharpeyi) بر شاخص‌های تولید مثلی
رای به این مطلب چهارشنبه 3 شهریور 1395

عنوان طرح/ پروژه: بررسی اثرات سطوح مختلف پروتئین و انرژی جیره غذایی مولدین ماهی بنی (Mesopotamichthys sharpeyi) بر شاخص‌های تولید مثلی

شماره مصوب: 89036-12-74-4 واحد اجرا: بخش آبزی پروری محل اجرا: پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور نام هماهنگ کننده/مجری مسئول/مجری: فرود بساک کاهکش سال شروع: 1389 سال خاتمه: 1391
طرحها و پروژه های سالهای 1398 و قبل | بازدید: 2336 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح : بررسی وضعیت آلایند ه های(فلزات سنگین،سموم ارگانوکلره و فسفره ،هیدروکربنهای نفتیPAHs) ( موجود در بافت خوراکی ماهیان اقتصادی صید شده حوضه جن
رای به این مطلب چهارشنبه 3 شهریور 1395

عنوان طرح : بررسی وضعیت آلایند ه های(فلزات سنگین،سموم ارگانوکلره و فسفره ،هیدروکربنهای نفتیPAHs) ( موجود در بافت خوراکی ماهیان اقتصادی صید شده حوضه جن

شماره مصوب : 9251-12-12-14 واحد اجراء بخش تحقیقات فرآوری آبزیان محل اجراء : پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی نام مجری مسئول طرح : علی اصغر خانی پور همکاران : عباسعلی مطلبی، یزدان مرادی،کامران زلفی نژاد، فرحناز لکزایی،قربان زارع گشتی؛فریدون رفیع...
طرحها و پروژه های سالهای 1398 و قبل | بازدید: 2368 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح : بررسی وضعیت سموم  کشاورزی ارگانوکلره وارگانو فسفره موجود در بافت خوراکی ماهیان اقتصادی صید شده حوضه جنوب غرب تالاب انزلی(استان گیلان) با ت
رای به این مطلب چهارشنبه 3 شهریور 1395

عنوان طرح : بررسی وضعیت سموم کشاورزی ارگانوکلره وارگانو فسفره موجود در بافت خوراکی ماهیان اقتصادی صید شده حوضه جنوب غرب تالاب انزلی(استان گیلان) با ت

واحد اجراء بخش تحقیقات فرآوری آبزیان محل اجراء : پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی نام مجری مسئول : عباسعلی مطلبی همکاران : یزدان مرادی، علی اصغر خانی پور،کامران زلفی نژاد، فرحناز لکزایی،قربان زارع گشتی؛فریدون رفیع پور، مینا احمدی ،فرشته خدابنده، حمیدرضا...
طرحها و پروژه های سالهای 1398 و قبل | بازدید: 2644 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح / پروژه :‌مطالعات ارزیابی ریسک زیست محیطی فعالیت مراکز تولید میگوی عاری از بیماری خاص
رای به این مطلب چهارشنبه 3 شهریور 1395

عنوان طرح / پروژه :‌مطالعات ارزیابی ریسک زیست محیطی فعالیت مراکز تولید میگوی عاری از بیماری خاص

شماره مصوب :9101K-91001-9105-12-80-14 واحد اجرا :پژوهشکده میگوی کشور محل اجرا : استان بوشهر- پژوهشکده میگوی کشور نام هماهنگ کننده /مجری مسئول / مجری :خسرو آئین جمشید سال شروع :1391 سال خاتمه : 1393
طرحها و پروژه های سالهای 1398 و قبل | بازدید: 2233 مرتبه | 0 نظر