بررسی تولید مثل ماهی حلوا سفید (Pampus argenteus) در صیدگاههای عمده استان هرمزگان
رای به این مطلب یک شنبه 27 مهر 1393

بررسی تولید مثل ماهی حلوا سفید (Pampus argenteus) در صیدگاههای عمده استان هرمزگان

تولید مثل در ماهی حلوا سفید (Pampus argenteus) در صیدگاههای خلیج فارس و دریای عمان (استان هرمزگان) شامل آبهای بندر لنگه و بندرعباس تا سیریک به مدت 14 ماه از مهر1380 تا آبان ماه 1381 مورد بررسی قرار گرفت.
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 3046 مرتبه | 0 نظر
روشهای تعیین اختلالات امبریوژنز در دوره انکوباسیون و نگهداری لارو تاسماهی و ازون برون
رای به این مطلب یک شنبه 27 مهر 1393

روشهای تعیین اختلالات امبریوژنز در دوره انکوباسیون و نگهداری لارو تاسماهی و ازون برون

این مطالعه در شرایط یکسان محیطی (درجه حرارت، میزان اکسیژن محلول، شدت جریان آب و .....) با هدف بررسی اثر تراکم کشت تخم و لارو به منظور تعیین و ارتباط آن با درصد بازماندگی، میزان رشد و نمو و ظهور انواع ناهنجاریهای ریختی (مورفولوژیک) در مراحل مختلف آنتوژنز...
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 3122 مرتبه | 0 نظر
بررسی پراکنش، تعیین بیوماس و تهیه اطلس از گیاهان دریایی سواحل خلیج فارس و دریای عمان
رای به این مطلب یک شنبه 27 مهر 1393

بررسی پراکنش، تعیین بیوماس و تهیه اطلس از گیاهان دریایی سواحل خلیج فارس و دریای عمان

این گزارش نتیجه پژوهشی است که به منظور بررسی پراکنش و برآورد زیتوده گیاهان دریایی (جلبکهای ماکروسکوپی) سواحل و جزایر خلیج‌فارس (محدوده استان هرمزگان) از تیرماه 1380 تا مهرماه 1382 انجام شده است.
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 3191 مرتبه | 0 نظر
شناسائی و تعیین پراکنش شگ ماهیان (جنس Alosa) در سواحل جنوبی دریای خزر (استانهای مازندران و گلستان)
رای به این مطلب یک شنبه 27 مهر 1393

شناسائی و تعیین پراکنش شگ ماهیان (جنس Alosa) در سواحل جنوبی دریای خزر (استانهای مازندران و گلستان)

پروژه شناسایی و تعیین پراکنش شگ ماهیان[1] جنس Alosa در حوزه جنوبی دریای خزر طی سالهای 80 – 78 همزمان با شروع صید ماهیان استخوانی ( 20 مهر ماه لغایت 20 فروردین سال بعد ) با هدف شناسایی ترکیب گونه ای شگ ماهیان در حوزه جنوبی دریای خزر ، تعیین پراکنش گونه...
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 3379 مرتبه | 0 نظر
ارزیابی کیفی تاسماهیان چندین ساله در شرایط پرورش مصنوعی
رای به این مطلب یک شنبه 27 مهر 1393

ارزیابی کیفی تاسماهیان چندین ساله در شرایط پرورش مصنوعی

یکی از راههای دستیابی به کیفیت فیزیولوژیک اندامها در ماهیان، بررسی های بافت شناسی می باشد. در پژوهش حاضر تجزیه و تحلیل های مرتبط با روند رشد و تکامل سیستم تولید مثلی 58 عدد از ماهیان خاویاری (تاسماهی ایرانی Acipenser persicus ، تاسماهی روسی Acipenser...
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 2967 مرتبه | 0 نظر
هیدرولوژی و هیدروبیولوژی و آلودگی های زیست محیطی اعماق کمتر از 10 متر حوضه جنوبی دریای خزر
رای به این مطلب شنبه 26 مهر 1393

هیدرولوژی و هیدروبیولوژی و آلودگی های زیست محیطی اعماق کمتر از 10 متر حوضه جنوبی دریای خزر

دریای‌ خزر با توجه‌ به‌ موقعیت‌ جغرافیایی‌، وسعت‌، وجود ذخایر ارزشمند زیستی‌ وغیر زیستی‌، وجود تالابها، خلیج‌ها، دلتاها، وجود زیستگاههای‌ انواع‌ ماهیان‌ اقتصادی‌ ازجمله‌ ماهیان‌ سفید، خاویاری‌ و... یکی‌ از منحصربفردترین‌ دریاچه‌های‌ بسته‌ جهان‌می‌باشد....
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 3127 مرتبه | 0 نظر
پرورش انگشت قدهای کفال گونه Mugil cephalus L
رای به این مطلب شنبه 26 مهر 1393

پرورش انگشت قدهای کفال گونه Mugil cephalus L

کفال خاکستری با نام علمی Mugil cephalus از گونه های مهم پرورش در بسیاری از نقاط دنیا می باشد. به منظور دستیابی به تکنیک پرورش آن در شرایط آب و هوایی کشورمان (ایران)، پروژه ای جهت پرورش انگشت قدهای موژیل سفالوس طی سالهای 75-1373 به مورد اجرا گذارده...
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 3192 مرتبه | 0 نظر
بررسی شرایط زیست بچه ماهیان رهاسازی شده در رودخانه گرگانرود
رای به این مطلب شنبه 26 مهر 1393

بررسی شرایط زیست بچه ماهیان رهاسازی شده در رودخانه گرگانرود

گرگانرود بزرگترین رودخانه استان گلستان با طول 1200 کیلومتر در قسمت شرقی دریای خزر به دریا می ریزد . بعد از رودخانه قره سو مهمترین و تنها محل رهاسازی بچه ماهیان خاویاری و استخوانی می باشد . در این بررسی از محل رها سازی بچه ماهیان تا مصب تعداد چهار ایستگاه...
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 3163 مرتبه | 0 نظر
بررسی و شناسائی نوزادگاههای میگو در سواحل شمالی استان بوشهر (فاز چهارم) خور فراکه - گناوه
رای به این مطلب شنبه 26 مهر 1393

بررسی و شناسائی نوزادگاههای میگو در سواحل شمالی استان بوشهر (فاز چهارم) خور فراکه - گناوه

فاز چهارم پروژه بررسی نوزادگاههای میگو در محدوده آبهای شمالی استان بوشهر، از مهر ماه 1379 تا شهریور 1380 در محدوده خور دوبه تا خور گناوه اجرا گردید. طی عملیات نمونه برداری، ماهانه از تور بونگو به چشمه 500 میکرون وتور ترال کف به چشمه 1 سانتیمتر برای...
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 2965 مرتبه | 0 نظر
بررسی باقیمانده داروها ‏، سموم و آلاینده های
رای به این مطلب شنبه 26 مهر 1393

بررسی باقیمانده داروها ‏، سموم و آلاینده های

مطالعه و بررسی باقیمانده داروها سموم و آلاینده های محیط زیست در میگوی پرورشی ایران به منظور : 1 ـ شناسایی وضعیت باقیمانده داروها سموم و آلاینده های محیط زیست در میگوهای پرورشی از نظر نوع میزان چگونگی باقیمانده گی و مقایسه آن با استانداردهای بین المللی...
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 3209 مرتبه | 0 نظر
بررسی تنوع مورفولوژیکی و ژنتیکی آرتمیای هچ شده از سیست شناور(Artemia urmia  )در لایه های فوقانی و تحتاتی دریاچه ارومیه
رای به این مطلب شنبه 26 مهر 1393

بررسی تنوع مورفولوژیکی و ژنتیکی آرتمیای هچ شده از سیست شناور(Artemia urmia )در لایه های فوقانی و تحتاتی دریاچه ارومیه

بررسی مولکولی با روشPCR-RFLP و مورفولوژیکی سیست آرتمیای جمع‌آوری شده از سطح و بستر سه ایستگاه در دریاچه ارومیه و به منظور مطالعه تفاوت های موجود در ساختار ژنتیکی و ریختی و شناسایی جمعیت‌ها یا نژادهای احتمالی طی سالهای 82-1381 انجام شد.
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 2995 مرتبه | 0 نظر
تعیین روشهای بهینه سازی  فرآوری سیست آرتمیای دریاچه ارومیه
رای به این مطلب شنبه 26 مهر 1393

تعیین روشهای بهینه سازی فرآوری سیست آرتمیای دریاچه ارومیه

بمنظور تعیین نرماتیوهای لازم بهینه سازی روشهای عمل آوری سیست آرتمیا اورمیانا با استفاده از متد FBD و لایه ای، نمونه هائی از یک دسته سیست یکسان آرتمیا که از دریاچه ارومیه استحصال شده بودند در 30 تیمار شامل 5 تیمار حرارتی (28 و30 و32 و34 و 36 درجه سانتی...
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 3313 مرتبه | 0 نظر