بررسی آماری و بیولوژیکی ماهیان خاویاری در سال 1379
رای به این مطلب یک شنبه 27 مهر 1393

بررسی آماری و بیولوژیکی ماهیان خاویاری در سال 1379

در این تحقیق تغییرات ذخایر ماهیان خاویاری در آبهای ساحلی ایران در دریای خزر با بررسی نوسانات صید و صید به ازای واحد تلاش و پارامترهای جمعیتی ازجمله، طول، سن، وزن، ترکیب جنسیت و وزن خاویار مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. اطلاعات زیست سنجی ماهیان از 9 صیدگاه...
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 2953 مرتبه | 0 نظر
تعیین جنسیت فیل ماهی، چالباش، دراکول و شیپ به وسیله اولترا سونوگرافی
رای به این مطلب یک شنبه 27 مهر 1393

تعیین جنسیت فیل ماهی، چالباش، دراکول و شیپ به وسیله اولترا سونوگرافی

تعیین جنسیت و رسیدگی ماهیان زنده فاقد علائم جنسی ظاهری یا زمانی که این علائم هنوز ظاهر نشده اند ، از جنبه‌های مختلف دارای اهمیت می باشد. در این پژوهش، امکان تشخیص جنسیت و مرحله رسیدگی جنسی تاسماهیان شامل گونه‌های دراکول(Acipenser stellatus) ، چالباش(A....
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 3074 مرتبه | 0 نظر
پایش کمی و کیفی و بهداشتی بچه ماهیان خاویاری در مجتمع تکثیر و پرورش ماهی شهید رجایی
رای به این مطلب یک شنبه 27 مهر 1393

پایش کمی و کیفی و بهداشتی بچه ماهیان خاویاری در مجتمع تکثیر و پرورش ماهی شهید رجایی

تکثیر مصنوعی‌ ماهیان‌ خاویاری‌ دریای‌ خزر از جمله‌ قره‌ برون‌، چالباش‌،شیپ، ازون‌ برون‌ وفیل ماهی بمنظور بازسازی‌ ذخایر این‌ ماهیان‌ هر ساله‌ توسط‌ مجتمع‌ تکثیر و پرورش‌ بچه‌ ماهیان‌ خاویاری‌ کارگاه‌ شهیدرجایی‌ انجام‌ می‌شود.
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 3039 مرتبه | 0 نظر
کشت توأم میگوی ببری سبز Penaeus semisulcatusو سفید هندی Penaeus indicus با سه نسبت مختلف
رای به این مطلب یک شنبه 27 مهر 1393

کشت توأم میگوی ببری سبز Penaeus semisulcatusو سفید هندی Penaeus indicus با سه نسبت مختلف

این‌ تحقیق‌ در 9 استخر/4 .هکتاری با تراکم‌ 25 قطعه‌پست‌ لارو در متر مربع‌ در سایت‌ پرورشی‌ حله استان‌ بوشهر در سال‌ 1381 انجام‌ گردید که‌ سه‌ استخر اول‌ به‌پرورش‌ میگوی‌ سفید هندی‌ و سه‌ استخر دوم‌ به‌ پرورش‌ میگوی‌ ببری‌ سبز و سه‌ استخر سوم‌ به‌ کشت‌...
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 2872 مرتبه | 0 نظر
بررسی وضعیت شناورهای سنتی استانهای بوشهر و هرمزگان و مقایسه آن با استانداردهای بین المللی
رای به این مطلب یک شنبه 27 مهر 1393

بررسی وضعیت شناورهای سنتی استانهای بوشهر و هرمزگان و مقایسه آن با استانداردهای بین المللی

بهره‌برداری بهینه از ذخایر آبزیان موجود در خلیج فارس و دریای عمان جهت تامین بخشی از منابع پروتئینی دریایی کشور مستلزم بکارگیری روشهای مختلف و متنوع صید توسط شناوران گوناگون می‌باشد.
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 2851 مرتبه | 0 نظر
بررسی تاثیرات دوره انجماد، دما و شیوه نگهداری بر میزان تجمع (پراکنش و پراکنش مجدد) عناصر در بافتهای مختلف دوگونه میگوی خلیج فارس
رای به این مطلب یک شنبه 27 مهر 1393

بررسی تاثیرات دوره انجماد، دما و شیوه نگهداری بر میزان تجمع (پراکنش و پراکنش مجدد) عناصر در بافتهای مختلف دوگونه میگوی خلیج فارس

در این تحقیق پراکنش سه فلز سنگین (Zn, Cu,Cd) در بافتهای مختلف (اسکلت خارجی،‌ عضله و ‌هپاتوپانکراس) دو گونه میگو Penaeus merguiensis) و (P. semisulcatusبررسی گردید. میزان تاثیر شرایط نگهداری نمونه‌ها در پراکنش مجدد عناصروهمچنین نقش احتمالی متالوتیونین...
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 2877 مرتبه | 0 نظر
بررسی امکان استفاده از روتیفر Brachionus plicatilis در تغذیه لارو تاسماهی ایرانی
رای به این مطلب یک شنبه 27 مهر 1393

بررسی امکان استفاده از روتیفر Brachionus plicatilis در تغذیه لارو تاسماهی ایرانی

نقش اساسی در دستیابی به افزایش بازدهی تولید لارو، معرفی غذاهای زنده ای است که کیفیت و کمیت مناسب را بخصوص در مراحل ابتدایی پرورش لاروها یعنی تغذیه فعال ( تغذیه خارجی ) داشته باشند.
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 2859 مرتبه | 0 نظر
بررسی وضعیت ذخائر ماهیان تزئینی در حال بهره برداری
رای به این مطلب یک شنبه 27 مهر 1393

بررسی وضعیت ذخائر ماهیان تزئینی در حال بهره برداری

این گزارش حاصل انجام پژوهشی است که در آبهای جزیره لارک به منظور پی‌بردن به تنوع گونه‌ها و میزان اجمالی ماهیان زینتی انجام شده است. این جزیره به عنوان نمونه‌ای از جزایر ایرانی خلیج‌فارس (که آبهای اطراف آنها دارای صخره‌های مرجانی و زیستگاه ماهیان زینتی...
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 2990 مرتبه | 0 نظر
پایش توده زنده میگوی سفید
رای به این مطلب یک شنبه 27 مهر 1393

پایش توده زنده میگوی سفید

پایش توده زنده میگوی سفید در آبهای استان خوزستان از تیر ماه 80 آغاز و عملیات اجرایی و گشتهای دریایی آن در آذر ماه 81 پایان یافت طی این مدت در منطقة لیفه- بوسیف (سواحل غربی استان) 18 گشت تحقیقاتی و در منطقة بحرکان (سواحل شرقی استان) 13 گشت انجام شد.
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 2868 مرتبه | 0 نظر
بررسی بیولوژی تکثیر ماهی شیزوتراکس زارودنی هامون ماهی (Schizothorax zarudnyi)
رای به این مطلب یک شنبه 27 مهر 1393

بررسی بیولوژی تکثیر ماهی شیزوتراکس زارودنی هامون ماهی (Schizothorax zarudnyi)

در میان 13 گونه ماهی گزارش شده در تالاب هامون، چاه نیمه های سیستان و منابع آبهای پیوسته، هامون ماهی (Schizothorax zarudnyi) یکی از با ارزشترین گونه های اقتصادی حوزه آبریز سیستان می باشد. این مطالعه از مهرماه 1380 تا شهریور ماه 1381 بطول انجامید.
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 3427 مرتبه | 0 نظر
ردیابی بیماری لکه سفید (White Spot Syndrome Disease) در میگوی پرورشی سفید هندی (Penaeus indicus)
رای به این مطلب یک شنبه 27 مهر 1393

ردیابی بیماری لکه سفید (White Spot Syndrome Disease) در میگوی پرورشی سفید هندی (Penaeus indicus)

بر اساس گزارشهای واصله در تیر ماه سال 1381، مرگ و میر شدیدی در میگوهای پرورشی منطقه چوئیبده آبادان اتفاق افتاد. به منظور ردیابی بیماری لکه سفید، نمونه برداری متوالی از مراحل مختلف تکثیر وپرورش در استانهای خوزستان, بوشهر, هرمزگان و سیستان و بلوچستان...
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 2925 مرتبه | 0 نظر
بررسی رژیم غذائی ماهی حلوا سفید (Pampus argenteus) در صیدگاههای عمده استان هرمزگان
رای به این مطلب یک شنبه 27 مهر 1393

بررسی رژیم غذائی ماهی حلوا سفید (Pampus argenteus) در صیدگاههای عمده استان هرمزگان

ماهی حلوا سفید با نام علمی Pampus argenteus از خانوده STROMATEIDAE از ماهیهای با ارزش اقتصادی بوده که دارای صیدگاه‌های عمده در آبهای استان هرمزگان می‌باشد. بیشترین فراوانی این ماهی در مناطق چاهو شرقی در شمال غربی جزیره قشم، شرق تنگه هرمز و در نواحی...
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 3160 مرتبه | 0 نظر
بررسی اصول فیزیولوژیک انتخاب مولدین (نر و ماده) مناسب برای باز تولید مصنوعی ازون برون
رای به این مطلب یک شنبه 27 مهر 1393

بررسی اصول فیزیولوژیک انتخاب مولدین (نر و ماده) مناسب برای باز تولید مصنوعی ازون برون

ماهی ازون برون (Acipenser stellatus) یکی از ماهیان با ارزش و تجاری دریای خزر می باشد که سهم عمده ای در تولید خاویار دارد. در چندین سال اخیر مشکلاتی در تکثیر مصنوعی این گونه بوجود آمد بطوریکه بر خلاف سایر گونه های تاسماهی براحتی به تزریق هورمونی پاسخ...
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 3249 مرتبه | 0 نظر
مدیریت ذخایر میگوهای مهم اقتصادی با تاکید بر فاکتورهای موثر هواشناسی (فاز 2)
رای به این مطلب یک شنبه 27 مهر 1393

مدیریت ذخایر میگوهای مهم اقتصادی با تاکید بر فاکتورهای موثر هواشناسی (فاز 2)

با بررسی های بعمل آمده که بصورت ماهانه طی سالهای 1381-1379 توسط شناور تحقیقاتی تجلی و چهار فروند شناورمحلی به روش مساحت جاروب شده (Swept area) در آبهای منطقه بندرعباس تا سیریک که در قالب پروژه مدیریت ذخائر میگو و اثر پارامترهای هواشناسی بر ذخائر آن...
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 3019 مرتبه | 0 نظر