عنوان طرح / پروژه: انتخاب مکان مناسب جهت استقرار قفس با استفاده از فاکتورهای زیستی و غیرزیستی درمنطقه جنوبی دریای خزر
رای به این مطلب چهارشنبه 20 بهمن 1395

عنوان طرح / پروژه: انتخاب مکان مناسب جهت استقرار قفس با استفاده از فاکتورهای زیستی و غیرزیستی درمنطقه جنوبی دریای خزر

شماره مصوب: 92003ـ9256ـ12ـ76ـ14 واحد اجرا: پژوهشکده اکولوژی دریای خزر محل اجرا: آب‌های ساحلی استان‌های گیلان، مازندران و گلستان نام هماهنگ کننده/ مجری مسئول/ مجری: غلامرضا دریانبرد سال شروع: 1392 سال خاتمه: 1394
طرحها و پروژه های سالهای 1398 و قبل | بازدید: 1950 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح / پروژه :‌ تاسیس و راه¬اندازی بانک ژن ماهیان آبهای داخلی (گرگان)
رای به این مطلب چهارشنبه 20 بهمن 1395

عنوان طرح / پروژه :‌ تاسیس و راه¬اندازی بانک ژن ماهیان آبهای داخلی (گرگان)

شماره مصوب : واحد اجرا : موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور محل اجرا : مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی نام هماهنگ کننده /مجری مسئول / مجری : سهراب رضوانی گیل کلایی سال شروع : 89/10/1 سال خاتمه...
طرحها و پروژه های سالهای 1398 و قبل | بازدید: 1918 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح /پروژه : تعیین زمان گشایش و ممنوعیت فصل صید میگوی ببری سبز در آبهای استان بوشهر
رای به این مطلب شنبه 6 شهریور 1395

عنوان طرح /پروژه : تعیین زمان گشایش و ممنوعیت فصل صید میگوی ببری سبز در آبهای استان بوشهر

شماره مصوب : 91161-12-80-2 واحد اجرا : پژوهشکده میگوی کشور محل اجرا: آبهای استان بوشهر نام هماهنگ‌کننده /مجری مسئول /مجری : محمد جواد شعبانی سال شروع : 1391/03/01 سال خاتمه: 12/28/ 1393
طرحها و پروژه های سالهای 1398 و قبل | بازدید: 2306 مرتبه | 0 نظر
عنوان پروژه :‌ بررسی تولید و کاربرد نانوالیاف زیست سازگار از کیتوزان میگو و ژلاتین ماهی  به شیوه الکتروریسی جهت حفظ و نگهداری و افزایش زمان ماندگاری آ
رای به این مطلب شنبه 6 شهریور 1395

عنوان پروژه :‌ بررسی تولید و کاربرد نانوالیاف زیست سازگار از کیتوزان میگو و ژلاتین ماهی به شیوه الکتروریسی جهت حفظ و نگهداری و افزایش زمان ماندگاری آ

شماره مصوب یا کد پروژه : 88022-12-12-4 واحد اجرا : بخش زیست فناوری آبزیان محل اجرا : مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور نام مجری :احمد غرقی سال شروع :1387 خاتمه : 1394/10/28
طرحها و پروژه های سالهای 1398 و قبل | بازدید: 2573 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح / پروژه: ارزیابی وضعیت تکثیر و پرورش ماهیان سردآبی در منطقه البرز شمالی
رای به این مطلب شنبه 6 شهریور 1395

عنوان طرح / پروژه: ارزیابی وضعیت تکثیر و پرورش ماهیان سردآبی در منطقه البرز شمالی

شماره مصوب: 89147-8911-12-76-14 واحد اجرا: محل اجرا: پژوهشکده اکولوژی دریای خزر نام هماهنگ کننده / مجری مسئول / مجری: مهدی یوسفیان سال شروع: 1389/9/1 سال خاتمه: 1391/5/29
طرحها و پروژه های سالهای 1398 و قبل | بازدید: 2365 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح / پروژه : ارزیابی اثرات طرح کلان کسب و انتقال دانش فنی برای تولید انبوه میگوی عاری از بیماری خاص (SPF) در کشور برمحیط زیست شهرستان بوشهر-مطا
رای به این مطلب شنبه 6 شهریور 1395

عنوان طرح / پروژه : ارزیابی اثرات طرح کلان کسب و انتقال دانش فنی برای تولید انبوه میگوی عاری از بیماری خاص (SPF) در کشور برمحیط زیست شهرستان بوشهر-مطا

شماره مصوب : 9101K-91002-9105-12-80-14 واحد اجرا :پژوهشکده میگوی کشور محل اجرا : استان بوشهر- پژوهشکده میگوی کشور نام هماهنگ کننده /مجری مسئول / مجری :آرش حق شناس سال شروع :1391 سال خاتمه : 1393
طرحها و پروژه های سالهای 1398 و قبل | بازدید: 2361 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح / پروژه: مطالعه شناسایی ساختار ژنتیکی و جمعیت های ماهیان سس، سوف ،کلمه ، سفید و آزاد حوزه جنوبی دریای  خزر با استفاده از روشهای مولکولی(ریز
رای به این مطلب شنبه 6 شهریور 1395

عنوان طرح / پروژه: مطالعه شناسایی ساختار ژنتیکی و جمعیت های ماهیان سس، سوف ،کلمه ، سفید و آزاد حوزه جنوبی دریای خزر با استفاده از روشهای مولکولی(ریز

شماره مصوب: 89164-8914-12-76-14 واحد اجرا: بخش فناوری زیستی آبزیان محل اجرا: پژوهشکده اکولوزی دریای خزر نام هماهنگ کننده / مجری مسئول / مجری: فرامرز لالوئی سال شروع: 89/10/1 سال خاتمه: 92/12/29
طرحها و پروژه های سالهای 1398 و قبل | بازدید: 2374 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح/ پروژه:  بررسی امکان پرورش ماهی شیپ (Acipenser nudiventris)  در تراکم های مختلف در استان خوزستان
رای به این مطلب شنبه 6 شهریور 1395

عنوان طرح/ پروژه: بررسی امکان پرورش ماهی شیپ (Acipenser nudiventris) در تراکم های مختلف در استان خوزستان

شماره مصوب: 92132-12-74-4 واحد اجرا: بخش آبزی پروری محل اجرا: دزفول نام هماهنگ کننده/مجری مسئول/مجری: فرخ امیری سال شروع: 92 سال خاتمه:94
طرحها و پروژه های سالهای 1398 و قبل | بازدید: 2369 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح: ارزیابی  مخاطرات آزمایشگاههای پژوهشکده های تابعه موسسه تحقیقات علوم شیلاتی
رای به این مطلب شنبه 6 شهریور 1395

عنوان طرح: ارزیابی مخاطرات آزمایشگاههای پژوهشکده های تابعه موسسه تحقیقات علوم شیلاتی

شماره مصوب: 9160-12-12-01 واحد اجرا: موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور نام هماهنگ کننده / مجری مسئول / مجری: نیما پورنگ سال شروع: 1391 سال خاتمه: 1394
طرحها و پروژه های سالهای 1398 و قبل | بازدید: 2369 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح: ارزیابی  مخاطرات آزمایشگاههای پژوهشکده  اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان
رای به این مطلب شنبه 6 شهریور 1395

عنوان طرح: ارزیابی مخاطرات آزمایشگاههای پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان

شماره مصوب: 12-12-12- 9160-92001 واحد اجرا: موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور نام هماهنگ کننده / مجری مسئول / مجری: نیما پورنگ سال شروع: 1392 سال خاتمه: 1394
طرحها و پروژه های سالهای 1398 و قبل | بازدید: 2342 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح / پروژه: بررسی بررسی کمی وکیفی اندیکاتورهای میکروبی دریاچه پشت سد شهید رجایی استان مازندران (ساری)
رای به این مطلب شنبه 6 شهریور 1395

عنوان طرح / پروژه: بررسی بررسی کمی وکیفی اندیکاتورهای میکروبی دریاچه پشت سد شهید رجایی استان مازندران (ساری)

شماره مصوب پروژه :92003-9254-12-76-14 واحد اجرا: پژوهشکده اکولوژی دریای خزر محل اجرا:پژوهشکده اکولوژی دریای خزر نام هماهنگ کننده / مجری مسئول / مجری: زهرا یعقوب زاده سال شروع :92/4/1 سال خاتمه:94/9/28
طرحها و پروژه های سالهای 1398 و قبل | بازدید: 2406 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح / پروژه : بررسی تأثیر آفلاتوکسین B1  بر فاکتورهای خونی، تغییرات بافتی ، میزان باقیمانده بافتی، رشد و بازماندگی میگوی سفید هندی  Fenneropenae
رای به این مطلب شنبه 6 شهریور 1395

عنوان طرح / پروژه : بررسی تأثیر آفلاتوکسین B1 بر فاکتورهای خونی، تغییرات بافتی ، میزان باقیمانده بافتی، رشد و بازماندگی میگوی سفید هندی Fenneropenae

شماره مصوب : 89027-12-80-2 واحد اجرا : پژوهشکده میگوی کشور(بوشهر) محل اجرا : استان بوشهر نام هماهنگ کننده /مجری مسئول / مجری : محمد رضا مهرابی سال شروع : 1391 سال...
طرحها و پروژه های سالهای 1398 و قبل | بازدید: 2505 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح / پروژه : ارزیابی میزان آلاینده ها در منابع آبی پرورش میگوی عاری از بیماری(SPF)
رای به این مطلب شنبه 6 شهریور 1395

عنوان طرح / پروژه : ارزیابی میزان آلاینده ها در منابع آبی پرورش میگوی عاری از بیماری(SPF)

شماره مصوب : K9101-91002-9104-12-80-14 واحد اجرا : بخش بوم شناسی محل اجرا : استان بوشهر- مرکز ملی تحقیقات پرورش میگوی عاری از بیماری خلیج فارس نام هماهنگ کننده /مجری مسئول / مجری : پریسا حسین‎خضری سال شروع : 1391 ...
طرحها و پروژه های سالهای 1398 و قبل | بازدید: 2318 مرتبه | 0 نظر