تعیین اثرات دو شیوه صید سنتی و صید صنعتیتون ماهیان بر یکدیگر در دریای عمان
رای به این مطلب یک شنبه 27 مهر 1393

تعیین اثرات دو شیوه صید سنتی و صید صنعتیتون ماهیان بر یکدیگر در دریای عمان

مطالعه به منظور بررسی اثرات صید صنعتی تون ماهیان برروی صیـد سنتی طی سالهای 1379 و 1380 در دریای عمان (سواحل سیستان و بلوچستان) براساس اطلاعات صید و تلاش صیادی شناورهای نمونه سنتی و شناورهای پرساینر آزادگان 1 و 2 و همچنین اطلاعات طول چنگالی دو گونه گیدر...
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 3002 مرتبه | 0 نظر
تعیین میزان توده زنده کفزیان آبهای استان سیستان و بلوچستان به روش مساحت جاروب شده
رای به این مطلب یک شنبه 27 مهر 1393

تعیین میزان توده زنده کفزیان آبهای استان سیستان و بلوچستان به روش مساحت جاروب شده

در شهریور ماه 1382 به مدت 17 روز نمونه برداری از 92 ایستگاه به روش ترال کف با استفاده از تور ترال ماهی در محدوده آبهای ساحلی استان سیستان و بلوچستان (55 o58 طول شرقی تا 30 o61 طول شرقی) و در اعماق 10 تا 100 متر انجام شد.
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 2909 مرتبه | 0 نظر
مونیتورینگ بررسی ذخایر کفزیان به روش مساحت جاروب شده در دریای عمان ـ سواحل سیستان و بلوچستان
رای به این مطلب یک شنبه 27 مهر 1393

مونیتورینگ بررسی ذخایر کفزیان به روش مساحت جاروب شده در دریای عمان ـ سواحل سیستان و بلوچستان

در شهـریـور مـاه سـال 1381، به مدت 16 روز (21/6/81 لغایت 5/7/81) نمونـه بـرداری از 92 ایستگـاه در دریـای عمـان ( دماغـه میـدانـی تا خلیـج گـواتـر ) انجـام شـد. شکـوفـائـی و ازدیـاد جمعیـت نوعـی عـروس دریـائـی در منطقـه مشکـلات زیـادی را در نمـونه برداری...
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 2915 مرتبه | 0 نظر
بررسی وضعیت صید مولدین میگوی سفید هندی (P. indicus) توسط شناورهای مولدگیر در منطقه جاسک
رای به این مطلب یک شنبه 27 مهر 1393

بررسی وضعیت صید مولدین میگوی سفید هندی (P. indicus) توسط شناورهای مولدگیر در منطقه جاسک

از سال 1373 تا کنون همه ساله صید مولدین میگوی سفید هندی در زیستگاهها و صیدگاههای مهم استان هرمزگان از منطقه سیریک آغاز و تا منطقه گابریک واقع در حوزه شرقی جاسک ادامه می‌یابد. پروژه بررسی وضعیت صید شناورهای مولدگیر طی سالهای 81 و 1380 بمنظور دستیابی...
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 2778 مرتبه | 0 نظر
بررسی ترکیب صید ضمنی در دامهای ماهیان خاویاری
رای به این مطلب یک شنبه 27 مهر 1393

بررسی ترکیب صید ضمنی در دامهای ماهیان خاویاری

تعیین‌ میزان‌ ترکیب‌ صید ضمنی‌ دامهای‌ تاس‌ ماهیان‌ یکی‌ از موارد قابل‌ اهمیت‌ در صید و بهره‌برداری‌ ماهیان‌ ارزشمند خاویاری‌ دریای‌ خزر بوده‌ ودراین‌ خصوص‌ در سال‌ 1380، در صیدگاه‌ شهید داداشی‌ (یکی‌ از صید گاههای‌ ماهیان‌ خاویاری‌ ‌ اداره‌کل‌ شیلات‌...
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 2994 مرتبه | 0 نظر
بررسی شناسایی جمعیت های ماهی کلمه با استفاده از اتولیت
رای به این مطلب یک شنبه 27 مهر 1393

بررسی شناسایی جمعیت های ماهی کلمه با استفاده از اتولیت

درواقع خصوصیات و ویژگی‌های آبی که ماهی در آن زیست می‌کند، در اتولیتها منعکس می‌شود. طی حیات ماهی، اتولیتها مدام رشد کرده و باز جذب هم نمی‌شوند، لذا تفاوت‌های موجود در محیط زندگی آنها از طریق تراکم عناصر مختلف در اتولیتها قابل بررسی است.
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 2912 مرتبه | 0 نظر
بررسی کارآیی تورهای کششی ساحلی (جل ساردین) در شب به کمک انتشار نور
رای به این مطلب یک شنبه 27 مهر 1393

بررسی کارآیی تورهای کششی ساحلی (جل ساردین) در شب به کمک انتشار نور

هدف از انجام این پروژه ،آزمایش تورجل ( تور کششی ساحلی ) توأم با استفاده از نور در آبهای مجاور ساحل کنگان ، بمنظور ارزیابی و مقایسه صید و درنهایت معرفی این روش به جامعه صیادی به منطور افزایش راندمان صید بوده است .
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 3210 مرتبه | 0 نظر
بررسی خواص ضد باکتریائی مرکب اسکوئید و ماهی مرکب
رای به این مطلب یک شنبه 27 مهر 1393

بررسی خواص ضد باکتریائی مرکب اسکوئید و ماهی مرکب

برای انجام این پروژه، نمونه های مرکب از اسکویید ( Loligo sp. ) و ماهی مرکب ( Sepia sp.) از دریای عمان و خلیج فارس به آزمایشگاه منتقل شد و برای بررسی خواص ضد باکتریایی مرکب، آزمایشهایی روی باکتری های گرم مثبت و گرم منفی از جمله استافیلو کوکوس ارئوس...
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 3925 مرتبه | 0 نظر
بررسی کمی و کیفی بچه ماهیان سفید رهاسازی شده در استان مازندران (80-1379)
رای به این مطلب یک شنبه 27 مهر 1393

بررسی کمی و کیفی بچه ماهیان سفید رهاسازی شده در استان مازندران (80-1379)

تکثیر مصنوعی ماهی سفید بمنظور بازسازی ذخایر این ماهی ، بدلیل تخریب محلهای تخمریزی طبیعی آنها در رودخانه های ایران ، هر ساله توسط شیلات ایران انجام میگیرد. هدف از این مطالعه، برآورد کمیت و کیفیت بچه ماهیان و همچنین کیفیت آب رودخانه ها در هنگام رهاسازی...
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 3003 مرتبه | 0 نظر
بررسی مناطق پراکنش میگوی ببری سبز و سفید در منطقه بحرکانسر
رای به این مطلب یک شنبه 27 مهر 1393

بررسی مناطق پراکنش میگوی ببری سبز و سفید در منطقه بحرکانسر

یکی از مشکلات مدیریت صید، اعمال مدیریت مناسب بر گونه‌هائی است که ویژگی‌های رفتاری و شیوه صید مشابهی داشته ولی از لحاظ خصوصیت تولید مثلی و به دنبال آن زمان باز سازی ذخیره متفاوت هستند. دو گونه میگوی سفید (Metapenaeus affinis) و ببری سبز Penaeus semisulcatus...
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 2845 مرتبه | 0 نظر
افزایش تولید در استخرهای خاکی پرورش قزل‌آلا در آب شور تا حد سیستم متراکم با استفاده از روش‌های هوادهی
رای به این مطلب یک شنبه 27 مهر 1393

افزایش تولید در استخرهای خاکی پرورش قزل‌آلا در آب شور تا حد سیستم متراکم با استفاده از روش‌های هوادهی

به منظور بررسی اثرهای هوادهی بر افزایش تولید و کاهش حجم آب در جریان در استخرهای خاکی پرورش قزل‌آلا در آب لب‌شور، ماهیان قزل‌آلا با وزن اولیه 25 گرم با تراکم 4ـ2 قطعه در هر متر مربع از سطح استخرهای خاکی رهاسازی شدند و به مدت 120 روز در قالب 3 تیمار (یک...
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 3101 مرتبه | 0 نظر
استفاده از آرتمیا ارومیانا (ARTEMIA URMIANA) بعنوان حامل آنتی بیوتیک اکسولینیک اسید و تعیین میزان تجمع (باقیماندگی) دارو در مراحل مختلف رشد آن
رای به این مطلب یک شنبه 27 مهر 1393

استفاده از آرتمیا ارومیانا (ARTEMIA URMIANA) بعنوان حامل آنتی بیوتیک اکسولینیک اسید و تعیین میزان تجمع (باقیماندگی) دارو در مراحل مختلف رشد آن

این تحقیق به منظور غنی سازی ناپلی و آرتمیای بالغ دریاچه ارومیه با آنتی بیوتیک(اکسولینیک اسید) و تعیین میزان باقیماندگی یا تجمع دارو در بدن ناپلی و آرتمیای بالغ در مدت زمانهای متفاوت تحت تاثیر دوزهای مختلف داروی اکسولینیک اسید اجرا گردید .
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 3073 مرتبه | 0 نظر
بررسی نقش روتیفر Brachionus plicatilis در افزایش بقاء لارو ماهی سفید و مقایسه آن با غذای کنسانتره
رای به این مطلب یک شنبه 27 مهر 1393

بررسی نقش روتیفر Brachionus plicatilis در افزایش بقاء لارو ماهی سفید و مقایسه آن با غذای کنسانتره

در میان ماهیان استخوانی سواحل ایرانی دریای خزر، ماهی سفید از جایگاه برتری برخوردار بوده و جهت ‌ترمیم‌ ذخایر آن‌ هر ساله‌ میلیونها بچه ماهی حاصل از تکثیر مصنوعی به‌ دریـا رهـاسـازی‌ می گـردد. این‌ بررسـیها جهت‌ تغذیه‌ لاروهای‌ تکثـیر یافته‌ با روتـیفرBrachionus...
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 2967 مرتبه | 0 نظر