مطالعه هیدرولوژی و هیدروبیولوژی به منظور بررسی امکان تکثیر و پرورش آبزیان آب شور در منطقه شرق اصفهان
رای به این مطلب یک شنبه 27 مهر 1393

مطالعه هیدرولوژی و هیدروبیولوژی به منظور بررسی امکان تکثیر و پرورش آبزیان آب شور در منطقه شرق اصفهان

این تحقیق به منظور بررسی امکان استفاده از منابع آبی شرق اصفهان به منظور آبزی پروری از سال 1375 شروع و تا سال 1381 تداوم داشت و طی آن، پایین دست رودخانه‌ زاینده‌رود، بندهای مربوط به آن، زهکش‌ها و باتلاق‌ گاوخونی مورد بررسی هیدرولوژیک و هیدروبیولوژیک قرار...
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 3037 مرتبه | 0 نظر
بررسی ذخایر گونه های مهم اقتصادی شیر و قباد بر اساس خصوصیات بیومتری ماهیان در سواحل چابهار
رای به این مطلب یک شنبه 27 مهر 1393

بررسی ذخایر گونه های مهم اقتصادی شیر و قباد بر اساس خصوصیات بیومتری ماهیان در سواحل چابهار

برخی از فاکتورهای ماهی شیر در سال81 –80 دردریای عمان سواحل سیستان و بلو چستان مورد بررسی قرارگرفته است. بررسی وضعیت صید و تلاش گونه هـای شیـر و قبــاد بر اساس آمار صید اداره کل شیلات استان از ســال 76 تا 81 نیــز انجام پذیرفت. تجزیه و تحلیل اطلاعات...
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 3015 مرتبه | 0 نظر
بررسی راندمان و کیفیت ژلاتین استحصالی از پوست سپرماهیان غالب خلیج فارس
رای به این مطلب یک شنبه 27 مهر 1393

بررسی راندمان و کیفیت ژلاتین استحصالی از پوست سپرماهیان غالب خلیج فارس

سپرماهیان از ذخایر آبزیان خلیج فارس و دریای عمان هستند که بخش بزرگی از صید ضمنی را در انواع روشهای صید بخود اختصاص داده و در عین حال از آنها هیچ استفاده‌ای نمی‌شود. در این تحقیق با توجه به ارزش اقتصادی و جایگاه کاربردی ژلاتین استحصال شده از آبزیان، تلاش...
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 3132 مرتبه | 0 نظر
بررسی اثرات آبزی پروری بر محیط زیست در مناطق حله و مند بوشهر
رای به این مطلب یک شنبه 27 مهر 1393

بررسی اثرات آبزی پروری بر محیط زیست در مناطق حله و مند بوشهر

پروژه بررسی اثرات آبزی پروری بر محیط زیست در مناطق حلـه و منـد بوشهر ، به منظور بررسی تأثیر احتمالی پسابهای مزارع پرورشی در محیط زیست دریایی اجرا گردید.
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 3020 مرتبه | 0 نظر
تولید پروبیوتیک باکتریایی به منظور بهینه سازی استخرهای پرورش ماهیان گرمابی با تاکید بر کاهش آمونیاک، نیترات و SH2
رای به این مطلب یک شنبه 27 مهر 1393

تولید پروبیوتیک باکتریایی به منظور بهینه سازی استخرهای پرورش ماهیان گرمابی با تاکید بر کاهش آمونیاک، نیترات و SH2

نمونه برداری در یک دوره 3 ماهه از 51 آببندان در استان مازندران و در سال 1381 انجام گرفته و در مجموع ، 153 نمونه از نظر فاکتورهای میکروبی مورد بررسی قرار گرفته اند( 612 مورد آزمایش). به منظور جداسازی باکتریهای تجزیه کننده آمونیاک، نیتریت و سولفید...
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 3493 مرتبه | 0 نظر
تعیین ترکیب طولی و گونه ای تورهای گوشگیر شیری دوطبقه در منطقه دیر
رای به این مطلب یک شنبه 27 مهر 1393

تعیین ترکیب طولی و گونه ای تورهای گوشگیر شیری دوطبقه در منطقه دیر

نظربه اینکه در چند سال اخیر، صیادان بخش سنتی اقدام به مونتاژ تورهایی با ارتفاع 30 متر نموده وهم اکنون نیز قشرعظیمی از جامعه صیادی استان بوشهر با این شیوه صید مبادرت به استحصال آبزیان می نمایند و چون ساخت وبکارگیری تورهای با ارتفاع 30 متر مغایر با آیین...
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 2865 مرتبه | 0 نظر
بررسی وضعیت پرورش میگوی منطقه دلوار بوشهر
رای به این مطلب یک شنبه 27 مهر 1393

بررسی وضعیت پرورش میگوی منطقه دلوار بوشهر

تحقیق حاضر به بررسی وضعیت پرورش میگو در مجتمع دلوار می پردازد که 3 سال از فعالیت آن می گذرد . دلایلی همچون نبود مطالعات جامع بر پرورش میگوی دلوار ، رشد نامناسب و پائین بودن میزان تولید استخرهای پرورشی نسبت به استانداردهای اعلام شده ، بررسی تاثیرعوامل...
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 3021 مرتبه | 0 نظر
اندازه گیری انرژی قابل هضم (DE) و انرژی قابلمتابولیسم (ME) مواد پروتئینی (پودر ماهی و سویا)
رای به این مطلب یک شنبه 27 مهر 1393

اندازه گیری انرژی قابل هضم (DE) و انرژی قابلمتابولیسم (ME) مواد پروتئینی (پودر ماهی و سویا)

در این آزمایش میزان انرژی قابل هضم و انرژی قابل سوخت و ساز دو ماده خوراکی پروتئینی شامل پودر ماهی و کنجاله سویا در ماهی قزل آلای رنگین کمان در دو وزن 120 و 220 گرم مورد اندازه گیری قرار گرفت. برای این منظور از مارکر اکسیدکروم و روش جمع آوری نمونه مدفوع...
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 3300 مرتبه | 0 نظر
تعیین بهترین تراکم ذخیره سازی میگوی سفید هندی در پرورش نیمه متراکم در استان هرمزگان
رای به این مطلب یک شنبه 27 مهر 1393

تعیین بهترین تراکم ذخیره سازی میگوی سفید هندی در پرورش نیمه متراکم در استان هرمزگان

این‌ طرح‌ جهت‌ تعیین‌ بهترین‌ تراکم‌ ذخیره‌ سازی‌ میگوی‌ سفید هندی‌ در سیستم‌ پرورش‌ نیمه‌ متراکم‌ با 4 تیمار 18، 20، 22 و 25 قطعه‌ میگو در متر مربع‌ و 3 تکرار با همکاری‌ شرکت‌ پرورش‌ میگوی‌آبزیان‌ بندر در استان‌ هرمزگان‌ منطقه‌ تیاب‌ شمالی‌ اجرا شد.
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 2867 مرتبه | 0 نظر
بررسی امکان تکثیر و پرورش میگوی موزی در استان هرمزگان
رای به این مطلب یک شنبه 27 مهر 1393

بررسی امکان تکثیر و پرورش میگوی موزی در استان هرمزگان

این طرح جهت بررسی امکان تکثیر و پرورش میگوی موزی در استان هرمزگان در کارگاه تکثیر کلاهی و سایت پرورش میگوی تیاب جنوبی اجرا شد. در این بررسی تعداد 12 قطعه مولد میگوی موزی از منطقه سیریک صید به کارگاه تکثیر میگوی کلاهی حمل گردید. میگو‌های مولد در دو حوضچه...
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 2835 مرتبه | 0 نظر
پرورش توأم ماهی کپور و برنج
رای به این مطلب یک شنبه 27 مهر 1393

پرورش توأم ماهی کپور و برنج

هدف‌ این‌ بررسی‌ امکان‌ تولید توأم‌ برنج‌ وماهی‌ بود. عملیات‌ کشت‌ توأم‌ برنج‌ وماهی‌ در 2000 متر مربع‌ مزرعه‌ برنج‌ اجراء گردید همچنین‌ 2000 متر مربع‌ شالیزار بعنوان‌ شاهد (کشت‌ برنج‌ بدون‌ ماهی‌) در نظر گرفته‌ شد. رقم‌ برنج‌ هاشمی‌ و کپور ماهیان‌...
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 3419 مرتبه | 0 نظر
بررسی امکان پرورش جلبکهای مهم و اقتصادی با تاکید برجنس گراسیلاریا در مناطق طبیعی و استخرهای خاکی
رای به این مطلب یک شنبه 27 مهر 1393

بررسی امکان پرورش جلبکهای مهم و اقتصادی با تاکید برجنس گراسیلاریا در مناطق طبیعی و استخرهای خاکی

پروژه کشت و پرورش جلبکهای در یایی با تاکید بر گراسیلاریا طی سالهای 78 تا 80 انجام پذیرفت. در این تحقیق 5 گونه جلبک انتخاب و در فصول مختلف سال آزمایش گردید.
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 4050 مرتبه | 0 نظر
ارزیابی بهداشتی صیدگاههای ماهی خاویاری دارای کد EC در استان مازندران
رای به این مطلب یک شنبه 27 مهر 1393

ارزیابی بهداشتی صیدگاههای ماهی خاویاری دارای کد EC در استان مازندران

در این تحقیق، چهار مرکز عمل آوری خاویار دارای کد EC استان مازندران، طی سالهای 82-81 ، با هدف ارزیابی میزان تطابق وضعیت مراکز عمل آوری خاویار(میرود، حسن آباد، نشتارود و ایزده) با موازین اتحادیه اروپا ، مورد بررسی قرار گرفته است.
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 3037 مرتبه | 0 نظر
بررسی وضعیت صید سطحزیان ریز (ساردین ماهیان) در منطقه جاسک و ارتباط آن با فاکتورهای هیدرولوژیک
رای به این مطلب یک شنبه 27 مهر 1393

بررسی وضعیت صید سطحزیان ریز (ساردین ماهیان) در منطقه جاسک و ارتباط آن با فاکتورهای هیدرولوژیک

بررسی درموردساردین ماهیانی که توسط قایق های مجهز به تور پرساین وتور جل ساردین (محاصره ‌ای ساحلی)ازمهر1380تاآبان1381در سواحل جاسک صید شده بودند، مشخص کردکه 4گونه از جنس)Sardinella,S. sindensis,S. albella S. longiceps (S. gibbosa,و یک گونه از جنس Dusumieria...
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 2919 مرتبه | 0 نظر