عنوان طرح / پروژه : ارزیابی آثار زیست محیطی(EIA) پرورش ماهی تیلاپیای نیل با استفاده از آب های لب شور در شهرستان دشتستان استان بوشهر
رای به این مطلب یک شنبه 8 اسفند 1395

عنوان طرح / پروژه : ارزیابی آثار زیست محیطی(EIA) پرورش ماهی تیلاپیای نیل با استفاده از آب های لب شور در شهرستان دشتستان استان بوشهر

شماره مصوب : 91159-12-80-4 واحد اجرا :پژوهشکده میگوی کشور محل اجرا : استان بوشهر- پژوهشکده میگوی کشور نام هماهنگ کننده /مجری مسئول / مجری :آرش حق شناس سال شروع :1391 سال خاتمه : 1393
طرحها و پروژه های سالهای 1398 و قبل | بازدید: 2038 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح / پروژه :‌ شناسایی مولکولی عوامل بیماریزای باکتریایی و قارچی در میگوی عاری از بیماری خاص
رای به این مطلب یک شنبه 8 اسفند 1395

عنوان طرح / پروژه :‌ شناسایی مولکولی عوامل بیماریزای باکتریایی و قارچی در میگوی عاری از بیماری خاص

شماره مصوب : 9101k-91001-9106-12-80-14 واحد اجرا : پژوهشکده میگوی کشور محل اجرا : استان بوشهر- پژوهشکده میگوی کشور نام هماهنگ کننده /مجری مسئول / مجری : مریم میربخش سال شروع : اسفند 1391 سال خاتمه : خرداد 1394
طرحها و پروژه های سالهای 1398 و قبل | بازدید: 1747 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح / پروژه: امکان مولد سازی صدف مروارید ساز لب سیاه Pinctada margaritifera در پاسخ به تیمارهای تغذیه ای
رای به این مطلب یک شنبه 8 اسفند 1395

عنوان طرح / پروژه: امکان مولد سازی صدف مروارید ساز لب سیاه Pinctada margaritifera در پاسخ به تیمارهای تغذیه ای

شماره مصوب: 89152-8912-12-75-2 واحد اجرا:پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان محل اجرا: استان هرمزگان نام هماهنگ کننده / مجری مسئول / مجری: عبداله اسماعیل زاده سال شروع: 89/10/1 سال خاتمه: 92/3/31
طرحها و پروژه های سالهای 1398 و قبل | بازدید: 2056 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح/ پروژه: ارزیابی اثرات زیست محیطی  (EIA)  پرورش تیلاپیای نیل در مناطق  مستعد استان یزد
رای به این مطلب یک شنبه 8 اسفند 1395

عنوان طرح/ پروژه: ارزیابی اثرات زیست محیطی (EIA) پرورش تیلاپیای نیل در مناطق مستعد استان یزد

واحد اجرا: مرکز تحقیقات ملی آبزیان آبهای شور بافق محل اجرا: استان یزد مجری: مرتضی علیزاده نام و نام خانوادگی همکاران : اکرم بمانی، حسین نگارستان ، عباس متین فر، نسرین مشایی، محمد حسن رحیمیان، مراحم رحمتی، منوچهر مزرعه سفید، سیدضیاءالدین متقی نیا سال...
طرحها و پروژه های سالهای 1398 و قبل | بازدید: 1808 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح / پروژه: :  مطالعه دستیابی به بیوتکنیک تکثیر شانه دار مهاجم (Mnemiopsis leidyi) دریای خزر
رای به این مطلب یک شنبه 8 اسفند 1395

عنوان طرح / پروژه: : مطالعه دستیابی به بیوتکنیک تکثیر شانه دار مهاجم (Mnemiopsis leidyi) دریای خزر

شماره مصوب: 91002-9151-12-76-12 واحد اجرا: پژوهشکده اکولوژی دریای خزر محل اجرا: پژوهشکده اکولوژی دریای خزر نام هماهنگ کننده / مجری مسئول / مجری: ابوالقاسم روحی سال شروع: 91/6/1 سال خاتمه: 94/9/30
طرحها و پروژه های سالهای 1398 و قبل | بازدید: 1756 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح / پروژه: پایش شکوفایی جلبکی در منطقه جنوبی دریای خزر
رای به این مطلب یک شنبه 8 اسفند 1395

عنوان طرح / پروژه: پایش شکوفایی جلبکی در منطقه جنوبی دریای خزر

شماره مصوب: 9152-12-76-1 واحد اجرا: بخش اکولوژی محل اجرا: پژوهشکده اکولوژی دریای خزر نام هماهنگ کننده / مجری مسئول / مجری: حسن نصراله زاده ساروی سال شروع: 91/6/1 سال خاتمه: 94/9/30
طرحها و پروژه های سالهای 1398 و قبل | بازدید: 1926 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح / پروژه: تنوع گونه‌ای در آبزی‌پروری ایران
رای به این مطلب یک شنبه 8 اسفند 1395

عنوان طرح / پروژه: تنوع گونه‌ای در آبزی‌پروری ایران

شماره مصوب: 92129-12-12- 4واحد اجرا: موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور محل اجرا: موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور نام هماهنگ کننده / مجری مسئول / مجری: عباس متین فر سال شروع: 92/1/1 سال خاتمه: 94/1/1
طرحها و پروژه های سالهای 1398 و قبل | بازدید: 1916 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح /پروژه :بررسی رشد و  بازماندگی لاروهای لاروهای حاصله از نسلهای مختلف
رای به این مطلب یک شنبه 8 اسفند 1395

عنوان طرح /پروژه :بررسی رشد و بازماندگی لاروهای لاروهای حاصله از نسلهای مختلف

شماره مصوب : K9101-91003-9102-12-80-14 واحد اجرا : پژوهشکده میگوی کشور محل اجرا: استان بوشهر نام هماهنگ‌کننده /مجری مسئول /مجری : قاسم غریبی سال...
طرحها و پروژه های سالهای 1398 و قبل | بازدید: 1705 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح / پروژه: بهبود و پایش وضعیت بهداشتی، آلاینده ها و کیفیت آب
رای به این مطلب یک شنبه 8 اسفند 1395

عنوان طرح / پروژه: بهبود و پایش وضعیت بهداشتی، آلاینده ها و کیفیت آب

شماره مصوب: 9101k-91001-9104-12-80-14 واحد اجرا: پژوهشکده میگوی کشور محل اجرا: استان بوشهر نام هماهنگ کننده/مجری مسئول/ مجری: بابک قائدنیا سال شروع: 1391 سال خاتمه: 1393
طرحها و پروژه های سالهای 1398 و قبل | بازدید: 2004 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح/ پروژه: ارزیابی پتانسیل تولید و ارائه الگوهای بهره‌برداری چاههای آب کشاورزی به منظور آبزی‌پروری تلفیقی  با کشاورزی
رای به این مطلب یک شنبه 8 اسفند 1395

عنوان طرح/ پروژه: ارزیابی پتانسیل تولید و ارائه الگوهای بهره‌برداری چاههای آب کشاورزی به منظور آبزی‌پروری تلفیقی با کشاورزی

واحد اجرا: مرکز ملی تحقیقات شوری محل اجرا: دشت یزد- اردکان در استان یزد مجری: مرتضی علیزاده نام و نام خانوادگی همکاران: اکرم بمانی، محمود حافظیه سال شروع: 1391 سال خاتمه: 1392
طرحها و پروژه های سالهای 1398 و قبل | بازدید: 1718 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح / پروژه: پایش عوامل میکروبی آب (باکتری، ویروس و قارچ) در تولید میگوی عاری از بیماری خاص
رای به این مطلب یک شنبه 8 اسفند 1395

عنوان طرح / پروژه: پایش عوامل میکروبی آب (باکتری، ویروس و قارچ) در تولید میگوی عاری از بیماری خاص

شماره مصوب: 9101k-91001-9104-12-80-14 واحد اجرا: پژوهشکده میگوی کشور محل اجرا: استان بوشهر نام هماهنگ کننده/مجری مسئول/ مجری: بابک قائدنیا سال شروع: 1391 سال خاتمه: 1393
طرحها و پروژه های سالهای 1398 و قبل | بازدید: 1942 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح / پروژه: بررسی و تحلیل داده های موجودات زیستی دریای خزر (ماهیان، ماکروبنتوز ها، موجودات پلانکتونی و شانه دار) با تاکید برتاثیر آن بر پرورش م
رای به این مطلب یک شنبه 8 اسفند 1395

عنوان طرح / پروژه: بررسی و تحلیل داده های موجودات زیستی دریای خزر (ماهیان، ماکروبنتوز ها، موجودات پلانکتونی و شانه دار) با تاکید برتاثیر آن بر پرورش م

شماره مصوب: ‌ 92001-9256-12-76-14 واحد اجرا: پژوهشکده اکولوژی دریای خزر بخش بوم شناسی محل اجرا: پژوهشکده اکولوژی دریای خزر نام هماهنگ کننده / مجری مسئول / مجری:محمد علی افرائی بندپی سال شروع: 92/10/1 سال خاتمه: 94/9/28
طرحها و پروژه های سالهای 1398 و قبل | بازدید: 2033 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح / پروژه: بررسی پارامترهای فیزیکوشیمیایی آب به منظور انتخاب مکان مناسب جهت پرورش ماهی در قفس در منطقه جنوبی دریای خزر
رای به این مطلب یک شنبه 8 اسفند 1395

عنوان طرح / پروژه: بررسی پارامترهای فیزیکوشیمیایی آب به منظور انتخاب مکان مناسب جهت پرورش ماهی در قفس در منطقه جنوبی دریای خزر

شماره مصوب: 92002-9256-12-76-14 واحد اجرا: بخش اکولوژی محل اجرا: پژوهشکده اکولوژی دریای خزر نام هماهنگ کننده / مجری مسئول / مجری: حسن نصراله زاده ساروی سال شروع: 92/10/1 سال خاتمه: 94/9/28
طرحها و پروژه های سالهای 1398 و قبل | بازدید: 1819 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح / پروژه: بررسی جامعه ماکروبنتیک در محدوده استقرار قفس های پرورش ماهی (قبل از ماهی دار کردن) واقع در حوزه جنوبی دریای خزر (سواحل مازندران-کلا
رای به این مطلب چهارشنبه 20 بهمن 1395

عنوان طرح / پروژه: بررسی جامعه ماکروبنتیک در محدوده استقرار قفس های پرورش ماهی (قبل از ماهی دار کردن) واقع در حوزه جنوبی دریای خزر (سواحل مازندران-کلا

شماره مصوب: ‌ 92004-9257-12-76-14 واحد اجرا: پژوهشکده اکولوژی دریای خزر بخش: بوم شناسی محل اجرا: پژوهشکده اکولوژی دریای خزر نام هماهنگ کننده / مجری مسئول / مجری:فرخ پرافکنده سال شروع: 1392/11/1 سال خاتمه: 94/12/28
طرحها و پروژه های سالهای 1398 و قبل | بازدید: 1913 مرتبه | 0 نظر