بررسی امکان پرورش فیلماهی در قفس در سد ارسباران
رای به این مطلب شنبه 1 آذر 1393

بررسی امکان پرورش فیلماهی در قفس در سد ارسباران

شماره مصوب: 91127-27-32-4 واحد اجرا: انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری دکتر دادمان محل اجرا: آذربایجان شرقی سال شروع: 1391 سال خاتمه 1392
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 3431 مرتبه | 0 نظر
استقرار استانداردهای ایمنی زیستی در پایلوت تحقیقاتی تولید میگوی عاری از بیماری خاص
رای به این مطلب شنبه 1 آذر 1393

استقرار استانداردهای ایمنی زیستی در پایلوت تحقیقاتی تولید میگوی عاری از بیماری خاص

شماره مصوب : 9101K -91001-9103-12-80-14 واحد اجرا: موسسه تحقیقات شیلات ایران – پژوهشکده میگوی کشور محل اجرا: استان بوشهر سال شروع:1390 سال خاتمه: 1393
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 3240 مرتبه | 0 نظر
بررسی وضعیت بهداشتی مولدین میگوی وانامی تولید شده  در استخرهای خاکی و مقایسه آن با مولدین تولیدی در تانکهای فایبرگلاس یا بتونی در استان بوشهر
رای به این مطلب شنبه 1 آذر 1393

بررسی وضعیت بهداشتی مولدین میگوی وانامی تولید شده در استخرهای خاکی و مقایسه آن با مولدین تولیدی در تانکهای فایبرگلاس یا بتونی در استان بوشهر

شماره مصوب : 2-80-12-93107 واحد اجرا: موسسه تحقیقات شیلات ایران – پژوهشکده میگوی کشور محل اجرا: استان بوشهر سال شروع: 1393 سال خاتمه: 1393
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 3275 مرتبه | 0 نظر
بررسی شاخص های رشد و بازماندگی میگوهای سفید غربی (Litopenaeus vannamei) واکسینه شده برعلیه ویروس بیماری لکه سفید(WSSV)
رای به این مطلب شنبه 1 آذر 1393

بررسی شاخص های رشد و بازماندگی میگوهای سفید غربی (Litopenaeus vannamei) واکسینه شده برعلیه ویروس بیماری لکه سفید(WSSV)

شماره مصوب : 91001-9158-12-80-14 واحد اجرا: موسسه تحقیقات شیلات ایران – پژوهشکده میگوی کشور محل اجرا: استان بوشهر سال شروع: 1391 سال خاتمه: 1393
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 3238 مرتبه | 0 نظر
اثر تغذیه با جلبکهای تک سلولی بر رشد، بازماندگی، سیست زایی و ارزش غذایی آرتمیا اورمیانا در شرایط آزمایشگاهی
رای به این مطلب شنبه 1 آذر 1393

اثر تغذیه با جلبکهای تک سلولی بر رشد، بازماندگی، سیست زایی و ارزش غذایی آرتمیا اورمیانا در شرایط آزمایشگاهی

شماره مصوب: 88021-12-79-2 واحد اجرا: مرکز تحقیقات آرتمیای کشور محل اجرا: مرکز تحقیقات آرتمیای کشور سال شروع: 1391 سال خاتمه: 1393
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 5296 مرتبه | 0 نظر
پروژه بررسی بیولوژی (تغذیه، تخم ریزی و رشد) ماهی کلمه Rutilus rutilus caspiusدرآبهای ایرانی جنوب دریای خزر
رای به این مطلب شنبه 1 آذر 1393

پروژه بررسی بیولوژی (تغذیه، تخم ریزی و رشد) ماهی کلمه Rutilus rutilus caspiusدرآبهای ایرانی جنوب دریای خزر

شماره مصوب: 86069-12-77-0 واحد اجرا: مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آب های داخلی محل اجرا: سواحل جنوبی دریای حزر سال شروع: 1389 سال خاتمه: 1392
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 2831 مرتبه | 0 نظر