عنوان طرح:‌      بررسی ظرفیت¬های آبزی پروری رودخانه پایاب سد یامچی اردبیل
رای به این مطلب دوشنبه 18 اردیبهشت 1396

عنوان طرح:‌ بررسی ظرفیت¬های آبزی پروری رودخانه پایاب سد یامچی اردبیل

شماره مصوب یا کد پروژه : 93004-9159-12-73-14 واحد اجرا : پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی (انزلی) محل اجرا : استان گیلان نام هماهنگ کننده / مجری : علیرضا ولی پور سال شروع : 1393 ...
طرحها و پروژه های سالهای 1398 و قبل | بازدید: 2404 مرتبه | 0 نظر
عنوان پروژه: تولید جیره های غذایی پلت و بررسی تاثیر آنها بصورت انفرادی و ترکیبی با غذاهای تر طبیعی بر رسیدگی جنسی مولدین ماده میگوی سفید غربی
رای به این مطلب دوشنبه 18 اردیبهشت 1396

عنوان پروژه: تولید جیره های غذایی پلت و بررسی تاثیر آنها بصورت انفرادی و ترکیبی با غذاهای تر طبیعی بر رسیدگی جنسی مولدین ماده میگوی سفید غربی

واحد اجرا: پژوهشکده میگوی کشور-بوشهر محل اجرا: ایستگاه تحقیقاتی بندگاه مجری: رضا قربانی واقعی - نام و نام خانوادگی همکاران: عباس متین فر-شهرام دادگر- بابک قائد نیا- محمد هادی ابوالحسنی- رسول قربانی- محمد خلیل پذیر- احمد مال الهی- محمود حافظیه سال...
طرحها و پروژه های سالهای 1398 و قبل | بازدید: 1864 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح / پروژه :‌ تعیین فاصله مجاز  مزارع پرورش ماهیان سردآبی با منبع آبی مشترک در رودخانه پردانان آذربایجان غربی
رای به این مطلب دوشنبه 18 اردیبهشت 1396

عنوان طرح / پروژه :‌ تعیین فاصله مجاز مزارع پرورش ماهیان سردآبی با منبع آبی مشترک در رودخانه پردانان آذربایجان غربی

شماره مصوب یا کد پروژه : 91405-12-79-4 واحد اجرا : مرکز تحقیقات آرتمیای کشور محل اجرا : استان آذربایجان غربی ( رودخانه پردانان ) نام مجری : مسعود صیدگر سال شروع : 1394 خاتمه : 1395
طرحها و پروژه های سالهای 1398 و قبل | بازدید: 3426 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح / پروژه :‌ بررسی عوامل فیزیکی و شیمیایی در رودخانه پایاب سد یامچی اردبیل
رای به این مطلب دوشنبه 18 اردیبهشت 1396

عنوان طرح / پروژه :‌ بررسی عوامل فیزیکی و شیمیایی در رودخانه پایاب سد یامچی اردبیل

شماره مصوب کد پروژه : 91001-9159-12-73-14 واحد اجرا : پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی (بندر انزلی) محل اجرا : استان اردبیل نام هماهنگ کننده / مجری : سید حجت خداپرست سال شروع : 1391 سال خاتمه : 1393
طرحها و پروژه های سالهای 1398 و قبل | بازدید: 1813 مرتبه | 0 نظر
عنوان پروژه:‌ بررسی تاثیر عصاره متانولی گیاه سیر (Allium sativum ) بر سطح ایمنی لارو  ماهی کفال خاکستری  (Mugil cephalus)
رای به این مطلب دوشنبه 18 اردیبهشت 1396

عنوان پروژه:‌ بررسی تاثیر عصاره متانولی گیاه سیر (Allium sativum ) بر سطح ایمنی لارو ماهی کفال خاکستری (Mugil cephalus)

شماره مصوب : : 93002- 9353-12-12-14 واحد اجرا : موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور محل اجرا : مرکز تحقیقات آبهای دورچابهار ، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی نام هماهنگ کننده /مجری مسئول...
طرحها و پروژه های سالهای 1398 و قبل | بازدید: 1720 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح / پروژه : بررسی تنوع زیستی خانواده کپورماهیان ایران
رای به این مطلب دوشنبه 18 اردیبهشت 1396

عنوان طرح / پروژه : بررسی تنوع زیستی خانواده کپورماهیان ایران

شماره مصوب : 93114-12-12-2 واحد اجرا : موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور محل اجرا : کلیه حوضه های آبریز کشور نام هماهنگ کننده /مجری مسئول / مجری : محمود رامین سال شروع : 1393 ...
طرحها و پروژه های سالهای 1398 و قبل | بازدید: 1778 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح / پروژه :‌ مطالعه شرایط زیستی خلیج گرگان
رای به این مطلب دوشنبه 18 اردیبهشت 1396

عنوان طرح / پروژه :‌ مطالعه شرایط زیستی خلیج گرگان

شماره مصوب : 89200-8918- 12- 77- 14 واحد اجرا : مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی - گرگان محل اجرا : خلیج گرگان نام هماهنگ کننده /مجری مسئول / مجری : حسن محمدخانی سال شروع : 89/7/1 ...
طرحها و پروژه های سالهای 1398 و قبل | بازدید: 1871 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح /پروژه : بررسی امکان تولید محصول تجاری پرمیکس ویتامینه،  مواد  معدنی  و همبند از گیاه دریایی سارگاسوم Sargassum ilicifolium  برای غذای میگو
رای به این مطلب دوشنبه 18 اردیبهشت 1396

عنوان طرح /پروژه : بررسی امکان تولید محصول تجاری پرمیکس ویتامینه، مواد معدنی و همبند از گیاه دریایی سارگاسوم Sargassum ilicifolium برای غذای میگو

شماره مصوب : 94112-12-12-4 واحد اجرا :موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور محل اجرا: مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور- چابهار نام هماهنگ‌کننده /مجری مسئول /مجری : محمود حافظیه سل شروع : 94/12/1سال خاتمه:95/12/1
طرحها و پروژه های سالهای 1398 و قبل | بازدید: 1760 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح/ پروژه: طراحی و مشاوره ساخت استخرهای آبزی¬پروری-کشاورزی
رای به این مطلب دوشنبه 18 اردیبهشت 1396

عنوان طرح/ پروژه: طراحی و مشاوره ساخت استخرهای آبزی¬پروری-کشاورزی

شماره مصوب: 90136-12-12-4 واحد اجرا: موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور – مرکز تحقیقات ملی آبزیان آبهای شور محل اجرا: مرکز تحقیقات ملی آبزیان آبهای شور مجری: محمد محمدی سال شروع: 1390 سال خاتمه: 1395
طرحها و پروژه های سالهای 1398 و قبل | بازدید: 1726 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح / پروژه :‌ بررسی و شناسایی انگل های کرمی در پنج گونه ماهی تالاب انزلی
رای به این مطلب دوشنبه 18 اردیبهشت 1396

عنوان طرح / پروژه :‌ بررسی و شناسایی انگل های کرمی در پنج گونه ماهی تالاب انزلی

شماره مصوب : 91167 – 12-73-2 واحد اجرا : پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور محل اجرا : استان گیلان نام هماهنگ کننده /مجری مسئول / مجری : سیدفخرالدین میرهاشمی نسب سال شروع : 1391 سال خاتمه : 1393
طرحها و پروژه های سالهای 1398 و قبل | بازدید: 1844 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح: بررسی تعیین جنسیت فیل‏ماهی پرورشی (Huso huso) براساس بیان ژن‏های مسئول تمایز جنسی و آنزیم‏های استروئیدزا
رای به این مطلب دوشنبه 18 اردیبهشت 1396

عنوان طرح: بررسی تعیین جنسیت فیل‏ماهی پرورشی (Huso huso) براساس بیان ژن‏های مسئول تمایز جنسی و آنزیم‏های استروئیدزا

شماره مصوب: 9215-12-32-4 واحد اجرا: موسسه تحقیقات شیلات ایران محل اجرا: مؤسسه تحقیقات بین‏المللی تاسماهیان دریای خزر نام مجری : مهتاب یارمحمدی سال شروع: 1392 سال خاتمه: 1395
طرحها و پروژه های سالهای 1398 و قبل | بازدید: 1994 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح / پروژه: ایجاد بانک ژن ماهیان استخوانی دریای خزر
رای به این مطلب دوشنبه 18 اردیبهشت 1396

عنوان طرح / پروژه: ایجاد بانک ژن ماهیان استخوانی دریای خزر

شماره مصوب پروژه / طرح : 8914-12-76-14 واحد اجرا: پژوهشکده اکولوژی دریای خزر محل اجرا: پژوهشکده اکولوژی دریای خزر نام هماهنگ کننده / مجری مسئول / مجری: رضا پورغلام سال شروع: 89/10/1 سال خاتمه: 94/9/30
طرحها و پروژه های سالهای 1398 و قبل | بازدید: 1680 مرتبه | 0 نظر