عنوان طرح /پروژه : پایش مدیریت مزارع پرورش میگوی وانامی در سایت گمیشان استان گلستان
رای به این مطلب شنبه 10 مرداد 1394

عنوان طرح /پروژه : پایش مدیریت مزارع پرورش میگوی وانامی در سایت گمیشان استان گلستان

شماره مصوب : 91146-12-77-2 واحد اجرا : مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی- گرگان محل اجرا: سایت پرورش میگو گمیشان نام هماهنگ‌کننده /مجری مسئول /مجری : اسماعیل تازیکه سال شروع : 91/7/1 سال خاتمه:92/9/1
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 3281 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح/ پروژه: بررسی تاثیر جاذب های غذایی (متیونین، لایزین و آلانین) در تغذیه لارو و بچه ماهی انگشت قد تاسماهی ایرانی
رای به این مطلب شنبه 10 مرداد 1394

عنوان طرح/ پروژه: بررسی تاثیر جاذب های غذایی (متیونین، لایزین و آلانین) در تغذیه لارو و بچه ماهی انگشت قد تاسماهی ایرانی

شماره مصوب: 90001- 12 – 86- 2 واحد اجرا: انستیتو تحقیقات بین‏المللی ماهیان خاویاری دکتردادمان محل اجرا: انستیتو تحقیقات بین‏المللی ماهیان خاویاری دکتردادمان نام هماهنگ کننده / مجری مسئول / مجری: حمید رضا پورعلی فشتمی سال شروع: 1392 - 1390
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 2821 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح / پروژه: پایش  شکوفایی جلبکی در آبهای ساحلی خلیج فارس  و دریای عمان (محدوده آبهای استان هرمزگان)
رای به این مطلب شنبه 10 مرداد 1394

عنوان طرح / پروژه: پایش شکوفایی جلبکی در آبهای ساحلی خلیج فارس و دریای عمان (محدوده آبهای استان هرمزگان)

شماره مصوب: 911108-12-75-2 واحد اجرا:پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان محل اجرا: استان هرمزگان نام هماهنگ کننده / مجری مسئول / مجری: محمود ابراهیمی سال شروع: 91/1/1 سال خاتمه:92/7/1
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 2638 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح / پروژه: بررسی اکوبیولوژیک و تعیین تراکم و تنوع فیتوپلانکتون سواحل استان مازندران در اعماق کمتر از 30 متر به همراه اندازه‌گیری ترکیبات نفتی
رای به این مطلب شنبه 10 مرداد 1394

عنوان طرح / پروژه: بررسی اکوبیولوژیک و تعیین تراکم و تنوع فیتوپلانکتون سواحل استان مازندران در اعماق کمتر از 30 متر به همراه اندازه‌گیری ترکیبات نفتی

شماره مصوب: 9157-12-76-14 واحد اجرا: بخش اکولوژی محل اجرا: پژوهشکده اکولوژی دریای خزر نام هماهنگ کننده / مجری مسئول / مجری: رضا پورغلام سال شروع: 1391/2/1 سال خاتمه:1393/5/26
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 2805 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح / پروژه :‌ بررسی امکان جایگزین نمودن پودر ضایعات مرغ بجای پودرماهی در جیره غذایی فیلماهی ((Huso huso
رای به این مطلب شنبه 10 مرداد 1394

عنوان طرح / پروژه :‌ بررسی امکان جایگزین نمودن پودر ضایعات مرغ بجای پودرماهی در جیره غذایی فیلماهی ((Huso huso

شماره مصوب : 89054- 12- 86-2 واحد اجرا : انستیتو بین المللی تحقیقات ماهیان خاویاری دکتر دادمان محل اجرا : استان گیلان- رشت نام هماهنگ کننده /مجری مسئول / مجری: میرحامدسیدحسنی
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 3360 مرتبه | 0 نظر
عنوان پروژه : مطالعه برخی ویژگیهای زیستی ماهیان خاویاری  در صید پره های تعاونی استان گلستان
رای به این مطلب شنبه 10 مرداد 1394

عنوان پروژه : مطالعه برخی ویژگیهای زیستی ماهیان خاویاری در صید پره های تعاونی استان گلستان

شماره مصوب : 89139-12-77-2 واحد اجرا : مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی- گرکان محل اجرا: استان گلستان نام مجری : دکتر سعید یلقی سال شروع : 1389/2/1 سال خاتمه:1393
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 2690 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح/پروژه : مطالعه اثرات فیتواستروژنهای جنیستین و اکوال بر روند رشد تولیدمثلی فیل¬ماهی (Huso huso) پرورشی
رای به این مطلب شنبه 10 مرداد 1394

عنوان طرح/پروژه : مطالعه اثرات فیتواستروژنهای جنیستین و اکوال بر روند رشد تولیدمثلی فیل¬ماهی (Huso huso) پرورشی

شماره مصوب: 89081- 12- 86- 2 واحد اجرا: مؤسسه تحقیقات بین¬المللی تاسماهیان دریای خزر محل اجرا: انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری دکتر دادمان نام هماهنگ کننده/ مجری مسئول: ایوب یوسفی جوردهی مجری استانی : مشاوران : محمود بهمنی، محمد...
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 2814 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح /پروژه : تحقیق و تدوین الگوی نظام نوآوری در  صنعت شیلات و آبزی پروری ایران
رای به این مطلب شنبه 19 اردیبهشت 1394

عنوان طرح /پروژه : تحقیق و تدوین الگوی نظام نوآوری در صنعت شیلات و آبزی پروری ایران

شماره مصوب : 89057-12-12-2 واحد اجرا : موسسه تحقیقات علوم شیلاتی ایران محل اجرا: تهران نام هماهنگ‌کننده /مجری مسئول /مجری : دکتر امیر مسعود صابری
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 3025 مرتبه | 0 نظر
عنوان پروژه: پرورش فیلماهی در حوضچه های بتنی تا اوزان 10 کیلو گرم
رای به این مطلب شنبه 19 اردیبهشت 1394

عنوان پروژه: پرورش فیلماهی در حوضچه های بتنی تا اوزان 10 کیلو گرم

کد : 91129- 12- 32-4 واحد اجرا: موسسه تحقیقات شیلات ایران محل اجرا: انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری نام هماهنگ کننده / مجری مسئول/ مجری : محمد علی یزدانی ساداتی سال شروع : 91/1/1 سال خاتمه...
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 3154 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح / پروژه :‌ -	تعیین اندازه مناسب رهاسازی بچه ماهی سفید از طریق ارزیابی قابلیت های تنظیم اسمزی
رای به این مطلب شنبه 19 اردیبهشت 1394

عنوان طرح / پروژه :‌ - تعیین اندازه مناسب رهاسازی بچه ماهی سفید از طریق ارزیابی قابلیت های تنظیم اسمزی

شماره مصوب یا کد پروژه : 89024-12-73-2 واحد اجرا :پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی (انزلی) محل اجرا :استان گیلان نام هماهنگ کننده / مجری :محمد صیاد بورانی سال شروع :1389سال خاتمه : 1392
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 3122 مرتبه | 0 نظر
عنوان پروژه: مطالعه پرورش گوشتی فیلماهی (Huso huso) با استفاده از جیره های مختلف غذایی واحد اجرا: موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر
رای به این مطلب شنبه 19 اردیبهشت 1394

عنوان پروژه: مطالعه پرورش گوشتی فیلماهی (Huso huso) با استفاده از جیره های مختلف غذایی واحد اجرا: موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر

محل اجرا: نام هماهنگ کننده / مجری مسئول / مجری: محمود محسنی نام و نام خانوادگی مجریان استانی: نام و نام خانوادگی همکاران : محمد پورکاظمی، مریم فلاحی کپورچالی، ابوالفضل سپهداری، محمود بهمنی، حمیدرضا پورعلی، میرحامد سید حسنی، رضوان ا.. کاظمی، علی حلاجیان...
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 2916 مرتبه | 0 نظر
اهمیت، ضرورت، اهداف و روش تحقیق: این پروژه تحقیقاتی در سالهای 87-86 با هدف بررسی امکان استفاده از گونه های مختلف گیاهان آبزی (برگ شناور غیر آزاد، برگ
رای به این مطلب شنبه 19 اردیبهشت 1394

اهمیت، ضرورت، اهداف و روش تحقیق: این پروژه تحقیقاتی در سالهای 87-86 با هدف بررسی امکان استفاده از گونه های مختلف گیاهان آبزی (برگ شناور غیر آزاد، برگ

شماره مصوب : با کد 89127-12-74-2 واحد اجرا: پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور محل اجرا: ایستگاه بندر امام خمینی (ره ) نام هماهنگ کننده/مجری مسئول/مجری:...
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 3259 مرتبه | 0 نظر