عنوان زیر طرح: کنترل بهداشتی پرورش ماهیان خاویاری در قفس در دریای خزر
رای به این مطلب سه شنبه 25 خرداد 1395

عنوان زیر طرح: کنترل بهداشتی پرورش ماهیان خاویاری در قفس در دریای خزر

شماره مصوب: 90003-9051-12-86 -14 واحد اجرا: موسسه تحقیقات شیلات ایران محل اجرا: انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری دکتر دادمان نام مجری : جلیل جلیل پور رودکلی سال شروع: 1390 سال خاتمه: 1391
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 2387 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح: تعیین خصوصیات کیفی آب در سد مخزنی شهید رجایی بر اساس فاکتورهای فیزیکوشیمیایی –استان مازندران (ساری)
رای به این مطلب سه شنبه 25 خرداد 1395

عنوان طرح: تعیین خصوصیات کیفی آب در سد مخزنی شهید رجایی بر اساس فاکتورهای فیزیکوشیمیایی –استان مازندران (ساری)

شماره مصوب: 92001-9254-12-76-14 واحد اجرا:موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور(پژوهشکده اکولوژی دریای خزر)محل اجرا: سد شهید رجایی (ساری-مازندران) نام هماهنگ کننده / مجری مسئول / مجری: حسن نصراله زاده ساروی سال شروع: 92/4/1 سال خاتمه: 94/9/28
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 2423 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح / پروژه :‌ تولید غذای گیاهی و تعیین تاثیر آن بر شاخص های رشد میگوی سفید غربی(Litopenaeus  vannamei)  در استخرهای خاکی
رای به این مطلب سه شنبه 25 خرداد 1395

عنوان طرح / پروژه :‌ تولید غذای گیاهی و تعیین تاثیر آن بر شاخص های رشد میگوی سفید غربی(Litopenaeus vannamei) در استخرهای خاکی

شماره مصوب یا کد پروژه : 93117-12- 80-4 واحد اجرا : پژوهشکده میگوی کشور محل اجرا : ایستگاه تحقیقاتی حله نام مجری : رضا قربانی واقعی سال شروع : 1393 خاتمه : 1394
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 2394 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح / پروژه: ارزیابی ذخایر ماهی سفید (Rutilus frisii kutum) در آب‌های ایرانی دریای خزر
رای به این مطلب سه شنبه 25 خرداد 1395

عنوان طرح / پروژه: ارزیابی ذخایر ماهی سفید (Rutilus frisii kutum) در آب‌های ایرانی دریای خزر

شماره مصوب: 92001ـ9255ـ12ـ76ـ01 واحد اجرا: پژوهشکده اکولوژی دریای خزر محل اجرا: آبهای ساحلی استانهای گیلان، مازندران و گلستان نام هماهنگ کننده / مجری مسئول / مجری: غلامرضا دریانبرد سال شروع: 1392 سال خاتمه: 1394
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 2412 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح / پروژه: برآورد پارامترهای پویائی جمعیت و ارزیابی ذخایر کیلکا ماهیان در آبهای ایرانی دریای خزر
رای به این مطلب سه شنبه 25 خرداد 1395

عنوان طرح / پروژه: برآورد پارامترهای پویائی جمعیت و ارزیابی ذخایر کیلکا ماهیان در آبهای ایرانی دریای خزر

شماره مصوب: 91143-12-76-2 واحد اجرا: بیولوژی و مدیریت ذخایر محل اجرا: پژوهشکده اکولوزی دریای خزر نام هماهنگ کننده / مجری مسئول / مجری: حسن فضلی سال شروع: 91/1/1 سال خاتمه: 93/12/28
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 2219 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح/ پروژه: ارزیابی ویژگیهای زیستی و غیر زیستی جوامع شیلاتی در تالاب  شادگان
رای به این مطلب سه شنبه 25 خرداد 1395

عنوان طرح/ پروژه: ارزیابی ویژگیهای زیستی و غیر زیستی جوامع شیلاتی در تالاب شادگان

شماره مصوب: 90133-12-74-4 واحد اجرا: پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور محل اجرا: تالاب شادگان نام هماهنگ کننده/مجری مسئول/مجری: منصور خلفه نیل ساز سال شروع:90/4/1 سال خاتمه:91/10/2
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 2388 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح/ پروژه: بررسی روند تکامل گناد مولدین فیل ماهی (Huso huso) پرورشی در منابع آبهای لب شور زیرزمینی
رای به این مطلب سه شنبه 25 خرداد 1395

عنوان طرح/ پروژه: بررسی روند تکامل گناد مولدین فیل ماهی (Huso huso) پرورشی در منابع آبهای لب شور زیرزمینی

شماره مصوب: 92127-12-12-4 واحد اجرا: موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور – مرکز تحقیقات ملی آبزیان آبهای شور محل اجرا: مرکز تحقیقات ملی آبزیان آبهای شور مجری: محمد محمدی سال شروع: 1391 سال خاتمه: 1394
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 2314 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح/ پروژه: بهبود ژنتیکی مولدین ماهی قزل آلای رنگین کمان وبرنامه ریزی زیرساختهای ژنتیک و اصلاح نژاد دریاسوج
رای به این مطلب سه شنبه 25 خرداد 1395

عنوان طرح/ پروژه: بهبود ژنتیکی مولدین ماهی قزل آلای رنگین کمان وبرنامه ریزی زیرساختهای ژنتیک و اصلاح نژاد دریاسوج

واحد اجرا:آبزی پروری محل اجرا: مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردابی شهید مطهری یاسوج نام هماهنگ کننده/ مجری مسئول/ مجری: حسینعلی عبدالحی سال شروع:91/1/1 سال خاتمه: 93/7/1
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 2420 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح/ پروژه: پایش اکولوژی  تالاب  شادگان
رای به این مطلب سه شنبه 25 خرداد 1395

عنوان طرح/ پروژه: پایش اکولوژی تالاب شادگان

شماره مصوب: 88048-12-74-4 واحد اجرا: پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور محل اجرا: تالاب شادگان نام هماهنگ کننده/مجری مسئول/مجری: منصور خلفه نیل ساز سال شروع:88/7/1 سال خاتمه:90/7/1
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 2362 مرتبه | 0 نظر
عنوان پروژه : بررسی میزان تجمع و تغییرات آلاینده های فلزات سنگین در بافت خوراکی عضله ماهیان اقتصادی در صید تالاب بین المللی بندر انزلی
رای به این مطلب سه شنبه 25 خرداد 1395

عنوان پروژه : بررسی میزان تجمع و تغییرات آلاینده های فلزات سنگین در بافت خوراکی عضله ماهیان اقتصادی در صید تالاب بین المللی بندر انزلی

شماره مصوب : 92002-9251-12-12-14 واحد اجراء بخش تحقیقات فرآوری آبزیان محل اجراء : بخش تحقیقات فرآوری آبزیان نام مجری : علی اصغر خانی پور همکاران : عباسعلی مطلبی، یزدان مرادی،کامران زلفی نژاد، فرحناز لکزایی،قربان زارع گشتی؛فریدون رفیع پور، مینا احمدی...
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 2396 مرتبه | 0 نظر
عنوان پروژه :مقایسه خصوصیات کیفی Fish paste تولید شده از گوشت چرخ کرده ماهی کیلکا
رای به این مطلب سه شنبه 25 خرداد 1395

عنوان پروژه :مقایسه خصوصیات کیفی Fish paste تولید شده از گوشت چرخ کرده ماهی کیلکا

شماره مصوب : 92144 – 12 – 12 - 2 واحد اجراء بخش تحقیقات فرآوری آبزیان محل اجراء : بخش تحقیقات فرآوری آبزیان نام مجری : قربان زارع گشتی همکاران : عباسعلی مطلبی، علی اصغر خانی پور، یزدان مرادی ، سید حسن جلیلی، یزدان مرادی ، فریدون رفیع پور، افشین...
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 2309 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح / پروژه: بررسی جمعیت شناسی میگوی سفید  Metapenaeus affinis در سواحل شمالی خلیج فارس
رای به این مطلب سه شنبه 25 خرداد 1395

عنوان طرح / پروژه: بررسی جمعیت شناسی میگوی سفید Metapenaeus affinis در سواحل شمالی خلیج فارس

شماره مصوب: 91002-1209153-75-14 واحد اجرا:پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان محل اجرا: استان هرمزگان نام هماهنگ کننده / مجری مسئول / مجری: سعید تمدنی جهرمی سال شروع: 91/10/1 سال خاتمه: 92/7/26
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 2290 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح / پروژه: امکان سنجی ایجاد زیستگاه طبیعی تخمریزی  ماهیان استخوانی در معرض خطر دریای خزر به منظور حفظ تنوع زیستی و ژنتیکی
رای به این مطلب سه شنبه 25 خرداد 1395

عنوان طرح / پروژه: امکان سنجی ایجاد زیستگاه طبیعی تخمریزی ماهیان استخوانی در معرض خطر دریای خزر به منظور حفظ تنوع زیستی و ژنتیکی

شماره مصوب: 89163-8914-12-76-12 واحد اجرا: محل اجرا: پژوهشکده اکولوژی دریای خزر نام هماهنگ کننده / مجری مسئول / مجری: مهدی نادری جلودار سال شروع: 89/10/1 سال خاتمه: 92/12/29
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 2436 مرتبه | 0 نظر