عنوان گزارش علمی -فنی:  اثر منابع مختلف چربی بر کارائی رشد، ترکیب اسیدهای چرب بافت و بیان ژن های مرتبط با متابولیسم چربی در قزل آلای رنگین کمان انگشت
رای به این مطلب یک شنبه 19 آذر 1402

عنوان گزارش علمی -فنی: اثر منابع مختلف چربی بر کارائی رشد، ترکیب اسیدهای چرب بافت و بیان ژن های مرتبط با متابولیسم چربی در قزل آلای رنگین کمان انگشت

نویسنده: علیرضا قائدی (مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردآبی شهید مطهری)
گزارشهای علمی سال 1401 | بازدید: 148 مرتبه | 0 نظر
عنوان گزارش علمی - فنی: ارزیابی کارایی ایمنی و بازماندگی قزل¬آلای رنگین¬کمان(Oncorhynchus mykiss) در پاسخ به چالش با باکترین استرپتوکوکوس اینیایی و یر
رای به این مطلب یک شنبه 19 آذر 1402

عنوان گزارش علمی - فنی: ارزیابی کارایی ایمنی و بازماندگی قزل¬آلای رنگین¬کمان(Oncorhynchus mykiss) در پاسخ به چالش با باکترین استرپتوکوکوس اینیایی و یر

نویسندگان: سیدعبدالحمید حسینی، مجتبی علیشاهی (مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردابی شهید مطهری)
گزارشهای علمی سال 1401 | بازدید: 152 مرتبه | 0 نظر
12