عنوان طرح: بررسی پارامترهای زیستی و غیر زیستی جهت تعیین کیفیت  آب پشت سد شهید رجایی- استان مازندران (ساری)
رای به این مطلب یک شنبه 9 اسفند 1394

عنوان طرح: بررسی پارامترهای زیستی و غیر زیستی جهت تعیین کیفیت آب پشت سد شهید رجایی- استان مازندران (ساری)

شماره مصوب: 8916-12-76-14 واحد اجرا:موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور(پژوهشکده اکولوژی دریای خزر)محل اجرا: سد شهید رجایی (ساری-مازندران) نام هماهنگ کننده / مجری مسئول / مجری: حسن نصراله زاده ساروی سال شروع: 1388 سال خاتمه:1390
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 2476 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح / پروژه: بررسی اثرات شکوفایی جلبکی بر روی تنوع و تراکم ماکروبنتوزها  در محدوده سواحل استان هرمزگان
رای به این مطلب یک شنبه 9 اسفند 1394

عنوان طرح / پروژه: بررسی اثرات شکوفایی جلبکی بر روی تنوع و تراکم ماکروبنتوزها در محدوده سواحل استان هرمزگان

شماره مصوب: 91109-12-75-2 واحد اجرا:پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان محل اجرا: استان هرمزگان نام هماهنگ کننده / مجری مسئول / مجری: شیواآقاجری خزایی
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 2379 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح / پروژه :‌ بررسی اپیدمیولوژیک تاثیر برخی عوامل محیطی ومدیریتی در بروز بیماری لکه سفید در میگوی سفید هندی (Fenneropenaeus indicus) و میگوی پا
رای به این مطلب یک شنبه 9 اسفند 1394

عنوان طرح / پروژه :‌ بررسی اپیدمیولوژیک تاثیر برخی عوامل محیطی ومدیریتی در بروز بیماری لکه سفید در میگوی سفید هندی (Fenneropenaeus indicus) و میگوی پا

شماره مصوب : 89047-1252-12-0 واحد اجرا : استان های خوزستان، بوشهر ، هرمزگان و سیستان و بلوچستان محل اجرا : پژوهشکده های آبزی پروری جنوب کشور، میگوی کشور و آب های دور نام هماهنگ کننده /مجری مسئول / مجری : عیسی شریف پور سال شروع :...
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 2372 مرتبه | 0 نظر
عنوان پروژه : جداسازی، خالص سازی، شناسایی و تعیین مقدار استروئیدهای جلبک هایPadina boergesni ودریای عمان دریای عمان Sargassum glaucescens
رای به این مطلب یک شنبه 9 اسفند 1394

عنوان پروژه : جداسازی، خالص سازی، شناسایی و تعیین مقدار استروئیدهای جلبک هایPadina boergesni ودریای عمان دریای عمان Sargassum glaucescens

شماره مصوب : 89180-12-78-2 واحد اجراء : بخش تحقیقات فرآوری آبزیان محل اجراء : مرکز تحقیقاتی آبهای دور نام مجری : شهلا جمیلی همکاران : سودابه سعیدنیا ، معصومه نصیری، پریساپرمه، قرنجیک، ملیکاناظمی، سلیم جدگال، گل محمدسوپک، منصورصدریان نام و نام خانوادگی...
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 2376 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح / پروژه: پایش مواد مغذی رسوبات موثر بر پدیده شکوفایی جلبکی در منطقه جنوبی دریای خزر
رای به این مطلب یک شنبه 9 اسفند 1394

عنوان طرح / پروژه: پایش مواد مغذی رسوبات موثر بر پدیده شکوفایی جلبکی در منطقه جنوبی دریای خزر

شماره مصوب: 91003-9152-12-76-12 واحد اجرا: بخش اکولوژی محل اجرا: پژوهشکده اکولوژی دریای خزر نام هماهنگ کننده / مجری مسئول / مجری: حسن نصراله زاده ساروی سال شروع: 1/6/94 سال خاتمه: 31/6/94
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 2210 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح / پروژه: بررسی وضعیت ذخایر میگو در آبهای هرمزگان
رای به این مطلب یک شنبه 9 اسفند 1394

عنوان طرح / پروژه: بررسی وضعیت ذخایر میگو در آبهای هرمزگان

شماره مصوب: 91166-12-75-2 واحد اجرا:پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان محل اجرا: استان هرمزگان نام هماهنگ کننده / مجری مسئول / مجری: محمد مومنی سال شروع: 1391 سال خاتمه: 1393
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 2164 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح / پروژه :‌ارتقاء و بهنگام سازی پایگاه اطلاعاتی داده های آزمایشگاههای موسسه تحقیقات شیلات ایران
رای به این مطلب یک شنبه 9 اسفند 1394

عنوان طرح / پروژه :‌ارتقاء و بهنگام سازی پایگاه اطلاعاتی داده های آزمایشگاههای موسسه تحقیقات شیلات ایران

شماره مصوب : 92105-12-12-2 واحد اجرا : موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور محل اجرا : موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور نام هماهنگ کننده /مجری مسئول / مجری : مسطوره دوستدار سال شروع : ...
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 2208 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح / پروژه : ایجاد بانک انجماد اسپرم ماهیان استخوانی
رای به این مطلب یک شنبه 9 اسفند 1394

عنوان طرح / پروژه : ایجاد بانک انجماد اسپرم ماهیان استخوانی

شماره مصوب پروژه: 89162 – 8914 – 12 – 76 - 14 واحد اجرا: پژوهشکده اکولوژی دریای خزر محل اجرا: بخش بهداشت بیماریهای آبزیان نام هماهنگ کننده / مجری مسئول / مجری: محمد بینایی سال شروع: 1389 سال خاتمه: 1393
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 2152 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح / پروژه: بررسی امکان تهیه مارکر ژنتیکی(Luciferase gene)جهت نشان دار کردن و رد یابی بچه ماهیان سفید(frissi kutum Rutiluc) یا کپور معمولی (Cyp
رای به این مطلب یک شنبه 9 اسفند 1394

عنوان طرح / پروژه: بررسی امکان تهیه مارکر ژنتیکی(Luciferase gene)جهت نشان دار کردن و رد یابی بچه ماهیان سفید(frissi kutum Rutiluc) یا کپور معمولی (Cyp

شماره مصوب: 89052-12-76-2 واحد اجرا: بیوتکنولوژی محل اجرا: پژوهشکده اکولوزی دریای خزر نام هماهنگ کننده / مجری مسئول / مجری: فرامرز لالوئی سال شروع: 1/6/94 سال خاتمه: 92/11/30
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 2350 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح / پروژه: ارزیابی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی و ارتباط آنها با کلروفیل a در آب های ساحلی استان هرمزگان
رای به این مطلب شنبه 7 آذر 1394

عنوان طرح / پروژه: ارزیابی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی و ارتباط آنها با کلروفیل a در آب های ساحلی استان هرمزگان

شماره مصوب: 91110-12-75-2 واحد اجرا:پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان محل اجرا: استان هرمزگان نام هماهنگ کننده / مجری مسئول / مجری:غلامعلی اکبرزاده سال شروع: 91 سال خاتمه:94
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 2419 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح / پروژه: بررسی اثرات ناشی ازاستقرارزیستگاه های مصنوعی برارگانیزم های دریایی ( آبهای ساحلی شهر  بندرعباس)
رای به این مطلب شنبه 7 آذر 1394

عنوان طرح / پروژه: بررسی اثرات ناشی ازاستقرارزیستگاه های مصنوعی برارگانیزم های دریایی ( آبهای ساحلی شهر بندرعباس)

شماره مصوب: 90127-12- 75-2 واحد اجرا:پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان محل اجرا: استان هرمزگان نام هماهنگ کننده / مجری مسئول / مجری: سیامک بهزادی سال شروع: 1390/4/1 سال خاتمه:1392/10/1
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 2490 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح / پروژه: بکارگیری روشهای مختلف طبقه بندی و خوشه بندی داده ها برای تجزیه و تحلیل صید ماهیان استخوانی در سواحل ایرانی دریای خزر
رای به این مطلب شنبه 7 آذر 1394

عنوان طرح / پروژه: بکارگیری روشهای مختلف طبقه بندی و خوشه بندی داده ها برای تجزیه و تحلیل صید ماهیان استخوانی در سواحل ایرانی دریای خزر

شماره مصوب: 92004 -9255-12-76-01 واحد اجرا: پژوهشکده اکولوژی دریای خزر محل اجرا: سواحل جنوبی دریای خزر نام هماهنگ کننده / مجری مسئول / مجری: حسن فضلی سال شروع: 1392 سال خاتمه: 1393
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 2624 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح / پروژه: شناسایی بهترین مکان جهت بازسازی ذخایر مرجان  (Acropora spp.) در جزیره لارک
رای به این مطلب شنبه 7 آذر 1394

عنوان طرح / پروژه: شناسایی بهترین مکان جهت بازسازی ذخایر مرجان (Acropora spp.) در جزیره لارک

شماره مصوب: 91118-12-75-4 واحد اجرا:پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان محل اجرا: استان هرمزگان نام هماهنگ کننده / مجری مسئول / مجری: سیامک بهزادی سال شروع: 1391/5/1سال خاتمه: 1392/12/29
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 2444 مرتبه | 0 نظر
عنوان پروژه : مطالعه ژنتیک جمعیت گونه شبه شوریده خلیج فارس و دریای عمان به روشهای مولکولی
رای به این مطلب شنبه 7 آذر 1394

عنوان پروژه : مطالعه ژنتیک جمعیت گونه شبه شوریده خلیج فارس و دریای عمان به روشهای مولکولی

شماره مصوب : 91147-12-12-14 واحد اجرا :بخش زیست فناوری آبزیان محل اجرا: پژوهشکده اکولوژی دریای خزر نام مجری : سهراب رضوانی گیل کلائی سل شروع : 1391/10/1 سال خاتمه: بمدت 9 ماه
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 2514 مرتبه | 0 نظر