پایش ذخایر کفزیان آبهای دریای عمان به روش مساحت جاروب شده
رای به این مطلب یک شنبه 27 مهر 1393

پایش ذخایر کفزیان آبهای دریای عمان به روش مساحت جاروب شده

در راستای پایش ذخایر کفزیان دریای عمان بمنظور برآورد میزان CPUA و زی توده آبزیان کفزی ، دو گشت تحقیقاتی با استفاده از کشتی تحقیقاتی فردوس یک مجهز به تور ترال کف ماهی در محدوده جغرافیائی از راس سیریک ( `E00 57) تا گواتـر (E `25 61) بمورد اجرا درآمد.
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 2860 مرتبه | 0 نظر
تاثیر غنی سازی ناپلیوس آرتمیا ارومیانا با ویتامین C بر روی درصد بازماندگی پست لارو میگوی ببری سبز (Penaeus semisulcatus)
رای به این مطلب یک شنبه 27 مهر 1393

تاثیر غنی سازی ناپلیوس آرتمیا ارومیانا با ویتامین C بر روی درصد بازماندگی پست لارو میگوی ببری سبز (Penaeus semisulcatus)

استفاده ازغذای زنده درپرورش لارو آبزیان مختلف بارژیم غذایی آنها بیشتر تناسب دارد. باتکنیک غنی سازی می توان میزان برخی ازموادغذایی ضروری،ویتامین هاوغیره را درغذای زنده افزایش دادکه دربهبودکیفیت لارومصرف کننده حائز اهمیت است.اسیدآسکوربیک(AA) یک ماده غذایی...
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 3112 مرتبه | 0 نظر
تهیه آیزین گلاس از کیسه شنای ماهیان خاویاری
رای به این مطلب یک شنبه 27 مهر 1393

تهیه آیزین گلاس از کیسه شنای ماهیان خاویاری

آیزین‌ گلاس‌[1] یک‌ کلاژن‌ از نوع‌ پروتئین‌ خالص‌ بوده‌ و در این‌ طرح‌ تحقیقاتی‌ آیزین‌ گلاس‌ از کیسه‌ شنای‌ ماهیان‌خاویاری‌ از جمله‌ ازون‌ برون2، تاسماهی3‌ و فیل‌ ماهی‌4 تهیه‌ گردیده‌ که‌ این‌ فرآورده‌ دارای‌ مصارف‌ صنعتی‌ مختلف‌ از جمله‌ مورد استفاده‌...
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 3445 مرتبه | 0 نظر
بررسی امکان تکثیر صافی ماهی گونه Siganus sutor و پرورش لارو تا مرحله انگشت قد
رای به این مطلب یک شنبه 27 مهر 1393

بررسی امکان تکثیر صافی ماهی گونه Siganus sutor و پرورش لارو تا مرحله انگشت قد

امکان تکثیر ماهی صافی گونه Siganus sutor با استفاده از هورمونهای LHRHa2 و HCG طی سالهای 82 و 83 بررسی گردید. در سال 82، 18 عدد ماهی نر و ماده جدا گردیده که بنظر می‌رسید قابلیت تکثیر را دارند جدا گردیده و به‌ آنها هورمونهای HCG و LHRHa2 تزریق گردید. این...
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 2859 مرتبه | 0 نظر
بررسی امکان پرورش جلبک قرمز گراسیلاریا  (Gracilaria corticata) در حوضچه‌های فایبرگلاس
رای به این مطلب یک شنبه 27 مهر 1393

بررسی امکان پرورش جلبک قرمز گراسیلاریا (Gracilaria corticata) در حوضچه‌های فایبرگلاس

در این مطالعه که به منظور پرورش جلبک قرمز Gracilaria corticata در حوضچه‌های فایبرگلاس انجام شد. 3 تیمار با تراکم‌های 500، 1000 و 2000 گرم در متر مربع انتخاب و عملیات پرورش به مدت یک سال از تاریخ 1/10/80 لغایت 23/9/81 انجام شد. در این پروژه 9 حوضچه با...
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 3221 مرتبه | 0 نظر
بررسی امکان پرورش میگوی سفید هندی در استخرهای خاکی منطقه ساحلی استان مازندران (بهشهر)
رای به این مطلب یک شنبه 27 مهر 1393

بررسی امکان پرورش میگوی سفید هندی در استخرهای خاکی منطقه ساحلی استان مازندران (بهشهر)

بمنظور بررسی امکان پرورش میگوی سفید هندی در استخرهای خاکی منطقه ساحلی دریای خزر ، پرورش در دو دوره (79 و 80) در موقعیت جغرافیایی به طول N 00 ، 32 ،º 53 و عرض E 00 ، 40 ، 36 انجام شد.
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 2982 مرتبه | 0 نظر
بررسی امکان انجماد و نگهداری اسپرم دو گونه از ماهیان خاویاری: قره برون  و ازون برون Acipenser stellatusAcipenser Persicus
رای به این مطلب یک شنبه 27 مهر 1393

بررسی امکان انجماد و نگهداری اسپرم دو گونه از ماهیان خاویاری: قره برون و ازون برون Acipenser stellatusAcipenser Persicus

سالانه، افزایش دخالت‌های بشر در محیط زیست، سبب تشدید تغییرات شرایط اکولوژیک و از بین رفتن بسیاری از موجودات زنده و کاهش تعداد ماهیان خاویاری دریای خزر شده است. بنابراین انجماد و نگهداری اسپرم ماهیان خاویاری از مسائل ضروری می‌باشد. طوری که انجماد و نگهداری...
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 2972 مرتبه | 0 نظر
پرورش بچه فیل ماهی (Huso huso) در سواحل جنوبی دریای خزر با استفاده از آب لب شور
رای به این مطلب یک شنبه 27 مهر 1393

پرورش بچه فیل ماهی (Huso huso) در سواحل جنوبی دریای خزر با استفاده از آب لب شور

این بررسی با انگیزه امکان بهره برداری از اراضی کم بازده ساحلی و بزرگترین منبع آب لب شور در شمال کشور با 600 عدد بچه فیل ماهی 29/48 گرمی در 6 دستگاه حوضچه فایبرگلاس با ابعاد 53/0*9/1*9/1 متر و با تراکم 25 عدد درمترمربع (1262 گرم درمترمربع ) درقالب طرح...
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 3207 مرتبه | 0 نظر
برآورد زمانی و مکانی جلبکهای به ساحل آورده شده در سواحل استان سیستان و بلوچستان
رای به این مطلب یک شنبه 27 مهر 1393

برآورد زمانی و مکانی جلبکهای به ساحل آورده شده در سواحل استان سیستان و بلوچستان

گیاهان دریایی از جمله منابعی است که از دیر باز بخصوص در کشورهای آسیای جنوب شرقی به عنوان منبع غذایی مورد بهره‌برداری قرار گرفته است. امروزه استفاده از گیاهان دریایی بعد وسیع‌تری پیدا کرده و در صنایع مختلف غذایی، دارویی، آرایشی و صنعتی و ... استفاده می‌گردد....
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 2782 مرتبه | 0 نظر
بیوتکنیک تشکیل گله مولد از مولدین طبیعی و بچه ماهیان پرورش یافته در کارگاه پرورش ماهی
رای به این مطلب یک شنبه 27 مهر 1393

بیوتکنیک تشکیل گله مولد از مولدین طبیعی و بچه ماهیان پرورش یافته در کارگاه پرورش ماهی

با توجه به کاهش شدید ماهیان خاویاری بویژه در دریای خزر و توجه هرچه بیشتر به مسئله بازسازی آن و فقدان جوابگویی تکثیر طبیعی بدلیل کمبود تعداد مولد و نیز از بین رفتن جایگاههای تخمریزی طبیعی، از جمله راهکارهای موثر، بررسی حاضر در سه مرحله بشرح ذیل انجام گردید.
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 2922 مرتبه | 0 نظر
مونیتورینگ (بیولوژی و صید) کیلکا ماهیان در مناطق صید تجاری سال 81-80
رای به این مطلب یک شنبه 27 مهر 1393

مونیتورینگ (بیولوژی و صید) کیلکا ماهیان در مناطق صید تجاری سال 81-80

صید کیلکا ماهیان در سواحل ایران در دو استان ساحلی مازندران و گیلان انجام میشود . در سال 80، شناورهای صیادی کیلکا در سه بندر بابلسر ، امیرآباد ( مازندران ) و انزلی ( گیلان ) صید خود را تخلیه نمودند . در این بررسی که در مناطق صید تجاری انجام شد علاوه بر...
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 3033 مرتبه | 0 نظر
بررسی عوامل محیطی مؤثر در سیست‌زایی آرتیما در استخرهای پرورشی
رای به این مطلب یک شنبه 27 مهر 1393

بررسی عوامل محیطی مؤثر در سیست‌زایی آرتیما در استخرهای پرورشی

این طرح در شش استخر (3/0 هکتاری) و دو استخر (7/0 هکتاری) در منطقه فسندوز شهرستان میاندوآب در استان آذربایجان غربی، پــــروژه پرورش آرتمیا با استفاده از دو ســـــویه موجود آرتمیا (دو جنسی و بکرزا) که ساکن دریاچه و آبگیرهای شور موجود در اطراف دریاچه ارومیه...
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 2926 مرتبه | 0 نظر
پایش ذخایر کفزیان آبهای استان هرمزگان به روش مساحت جاروب شده
رای به این مطلب یک شنبه 27 مهر 1393

پایش ذخایر کفزیان آبهای استان هرمزگان به روش مساحت جاروب شده

این گزارش نتیجه پژوهشی است که در آذر ماه 1380 به منظور برآورد ذخایر کفزیان به روش مساحت جاروب شده، در محدوده عمقی 10 تا 50 متر آبهای استان هرمزگان در خلیج فارس و دریای عمان انجام شده است. مبنای آماری این بررسی، روش اشکوب‌بندی شده تصادفی بوده و طی آن از...
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 2908 مرتبه | 0 نظر
تعیین مدت زمان و روش نگهداری مناسب جهت پوسیدگی کود آلی مورد استفاده در آبزی پروری
رای به این مطلب یک شنبه 27 مهر 1393

تعیین مدت زمان و روش نگهداری مناسب جهت پوسیدگی کود آلی مورد استفاده در آبزی پروری

در شهریور سال 1379، مقدار مورد نیاز کود گاوی تازه از گاوداری گلشهر اصفهان به محل انجام آزمایش منتقل و در قالب پنج تیمار سیلوها، دپوهای بدون پوشش پلاستیک، دپوهای با پوشش پلاستیک، بشکه‌ها و لوله‌ها نگهداری شده و تا اردیبهشت سال 1380 بصورت ماهانه از آنها...
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 3064 مرتبه | 0 نظر