عنوان طرح /پروژه : بررسی اثراخلال گرنونیل فنل برساختارسلولهای جنسی درماهی کپورکوی
رای به این مطلب دوشنبه 18 اردیبهشت 1396

عنوان طرح /پروژه : بررسی اثراخلال گرنونیل فنل برساختارسلولهای جنسی درماهی کپورکوی

شماره مصوب : 91002-8919-12-12-014 واحد اجرا : مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور محل اجرا: موسسه تخقیقات علوم شیلاتی کشور نام هماهنگ‌کننده /مجری مسئول /مجری : همایون حسین زاده صحافی سل شروع : 1394 سال خاتمه: 1395
طرحها و پروژه های سالهای 1398 و قبل | بازدید: 1669 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح /پروژه : بررسی اثر اخلال گر هورمونی نونیل فنل بر هورمون های جنسی در ماهی کپور کوی
رای به این مطلب دوشنبه 18 اردیبهشت 1396

عنوان طرح /پروژه : بررسی اثر اخلال گر هورمونی نونیل فنل بر هورمون های جنسی در ماهی کپور کوی

شماره مصوب : :91002-8919-12-12-014 واحد اجرا : مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور محل اجرا: موسسه تخقیقات علوم شیلاتی کشور نام هماهنگ‌کننده /مجری مسئول /مجری : همایون حسین زاده صحافی سل شروع : 1394 سال خاتمه: 1395
طرحها و پروژه های سالهای 1398 و قبل | بازدید: 1715 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح /پروژه : بررسی اثر اخلال گر هورمونی نونیل فنل بر تولید ویتلوژنین پلاسما و تغییرات سطوح IgM  و لیزوزیم در ماهی کپور کوی
رای به این مطلب دوشنبه 18 اردیبهشت 1396

عنوان طرح /پروژه : بررسی اثر اخلال گر هورمونی نونیل فنل بر تولید ویتلوژنین پلاسما و تغییرات سطوح IgM و لیزوزیم در ماهی کپور کوی

شماره مصوب : 91002-8919-12-12-014 واحد اجرا : مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور محل اجرا: موسسه تخقیقات علوم شیلاتی کشور نام هماهنگ‌کننده /مجری مسئول /مجری : همایون حسین زاده صحافی سل شروع : 1394 سال خاتمه: 1395
طرحها و پروژه های سالهای 1398 و قبل | بازدید: 1716 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح / پروژه : شناسایی و بررسی فراوانی ماهیان دریاچه چیتگر
رای به این مطلب دوشنبه 18 اردیبهشت 1396

عنوان طرح / پروژه : شناسایی و بررسی فراوانی ماهیان دریاچه چیتگر

شماره مصوب : 94113-12-12-4 واحد اجرا : موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور محل اجرا :دریاچه چیتگر،تهران نام هماهنگ کننده /مجری مسئول / مجری : محمود رامین سال شروع : 1393 ...
طرحها و پروژه های سالهای 1398 و قبل | بازدید: 1791 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح / پروژه :‌ مطالعه و طراحی مجتمع تولیدی ماهیان زینتی در شهرستان محلات (فاز اول)
رای به این مطلب دوشنبه 18 اردیبهشت 1396

عنوان طرح / پروژه :‌ مطالعه و طراحی مجتمع تولیدی ماهیان زینتی در شهرستان محلات (فاز اول)

شماره مصوب یا کد پروژه : 88079-12-73-4 واحد اجرا :پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی (انزلی) محل اجرا : استان مرکزی شهرستان محلات نام هماهنگ کننده / مجری : شهرام بهمنش سال شروع : بهمن 1388 خاتمه : 1391
طرحها و پروژه های سالهای 1398 و قبل | بازدید: 1726 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح / پروژه: بررسی آلودگی ها و منابع آلاینده زیست محیطی در مناطق ساحلی کشور
رای به این مطلب دوشنبه 18 اردیبهشت 1396

عنوان طرح / پروژه: بررسی آلودگی ها و منابع آلاینده زیست محیطی در مناطق ساحلی کشور

شماره مصوب : 91003-9161-12-80-14 واحد اجرا : موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور محل اجرا : منطقه ساحلی - دریایی در محدوده دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان نام هماهنگ کننده /مجری مسئول / مجری : محمد صدیق مرتضوی سال شروع : 1391 ...
طرحها و پروژه های سالهای 1398 و قبل | بازدید: 2595 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح / پروژه : بررسی تفاوتهای ژنتیکی موجود در میگوهای سفید غربی نسلهای مختلف
رای به این مطلب یک شنبه 8 اسفند 1395

عنوان طرح / پروژه : بررسی تفاوتهای ژنتیکی موجود در میگوهای سفید غربی نسلهای مختلف

شماره مصوب : 93001-9352-1252-80-134 واحد اجرا : بخش آبزی پروری محل اجرا : پژوهشکده میگوی کشور نام هماهنگ کننده /مجری مسئول / مجری : محمد خلیل پذیر سال شروع : فروردین 1393 سال خاتمه : خرداد 1395
طرحها و پروژه های سالهای 1398 و قبل | بازدید: 1858 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح / پروژه : تعیین رابطه خویشاوندی بین مولدها و نتاج هر نسل
رای به این مطلب یک شنبه 8 اسفند 1395

عنوان طرح / پروژه : تعیین رابطه خویشاوندی بین مولدها و نتاج هر نسل

شماره مصوب : 93003-9352-1252-80-134 واحد اجرا : بخش آبزی پروری محل اجرا : پژوهشکده میگوی کشور نام هماهنگ کننده /مجری مسئول / مجری : محمد خلیل پذیر سال شروع فرودین 1393 سال خاتمه : خرداد 1395
طرحها و پروژه های سالهای 1398 و قبل | بازدید: 1937 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح / پروژه : شناسائی و ارزیابی تنوع ژنتیکی میگوهای سفید غربی برای نسلهای مختلف
رای به این مطلب یک شنبه 8 اسفند 1395

عنوان طرح / پروژه : شناسائی و ارزیابی تنوع ژنتیکی میگوهای سفید غربی برای نسلهای مختلف

شماره مصوب : 9352-12-80-14 واحد اجرا : بخش آبزی پروری محل اجرا : پژوهشکده میگوی کشور نام هماهنگ کننده /مجری مسئول / مجری : محمد خلیل پذیر سال شروع فرودین 1393 سال خاتمه : خرداد 1395
طرحها و پروژه های سالهای 1398 و قبل | بازدید: 1874 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح / پروژه: بررسی زیستگاه ها و جلوه های ویژه طبیعی در مناطق ساحلی کشور
رای به این مطلب یک شنبه 8 اسفند 1395

عنوان طرح / پروژه: بررسی زیستگاه ها و جلوه های ویژه طبیعی در مناطق ساحلی کشور

شماره مصوب : 91003-9161-12-80-14 واحد اجرا : موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور محل اجرا : منطقه ساحلی - دریایی در محدوده دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان نام هماهنگ کننده /مجری مسئول / مجری : فریدون عوفی سال شروع : 1391 ...
طرحها و پروژه های سالهای 1398 و قبل | بازدید: 1856 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح / پروژه: بررسی جوامع زیستی جانوری و گیاهی در مناطق ساحلی کشور
رای به این مطلب یک شنبه 8 اسفند 1395

عنوان طرح / پروژه: بررسی جوامع زیستی جانوری و گیاهی در مناطق ساحلی کشور

شماره مصوب : 91001-9161-12-12-14 واحد اجرا : موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور محل اجرا : منطقه ساحلی - دریایی در محدوده دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان نام هماهنگ کننده /مجری مسئول / مجری : مهناز ربانی ها سال شروع : 1391 ...
طرحها و پروژه های سالهای 1398 و قبل | بازدید: 1895 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح / پروژه: مدیریت زیست‎محیطی مناطق ساحلی کشور (خلیج فارس – دریای عمان – دریای خزر)
رای به این مطلب یک شنبه 8 اسفند 1395

عنوان طرح / پروژه: مدیریت زیست‎محیطی مناطق ساحلی کشور (خلیج فارس – دریای عمان – دریای خزر)

شماره مصوب : 9161-12-12-014 واحد اجرا : موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور محل اجرا : منطقه ساحلی - دریایی در محدوده دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان نام هماهنگ کننده /مجری مسئول / مجری : فریدون عوفی سال شروع : 1391 سال...
طرحها و پروژه های سالهای 1398 و قبل | بازدید: 2081 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح / پروژه :‌ بررسی عوامل غیر زنده موثر بر بروز بیماری لکه سفید در میگو
رای به این مطلب یک شنبه 8 اسفند 1395

عنوان طرح / پروژه :‌ بررسی عوامل غیر زنده موثر بر بروز بیماری لکه سفید در میگو

شماره مصوب : 94116-12-12-4 واحد اجرا : موسسه تحقیقات علوم شیلاتی محل اجرا : استان سیستان و بلوچستان نام هماهنگ کننده /مجری مسئول / مجری : ابوالفضل سپهداری سال شروع : 1394 سال خاتمه : 1395
طرحها و پروژه های سالهای 1398 و قبل | بازدید: 1922 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح /پروژه : تولید جمعیت تمام ماده قزل آلا رنگین کمان به روش ماده سازی غیر مستقیم
رای به این مطلب یک شنبه 8 اسفند 1395

عنوان طرح /پروژه : تولید جمعیت تمام ماده قزل آلا رنگین کمان به روش ماده سازی غیر مستقیم

شماره مصوب : 89011-12-12-2 واحد اجرا : مرکز تحقیقات اصلاح نژاد ماهیان سردابی شهید مطهری یاسوج محل اجرا: استان کهگیلویه و بویر احمد نام هماهنگ‌کننده /مجری مسئول /مجری : طیبه باشتی سال شروع : 1389 سال خاتمه:1393 عنوان دستاورد: تولید...
طرحها و پروژه های سالهای 1398 و قبل | بازدید: 2957 مرتبه | 0 نظر