شنبه هفدهم تیر 1396 

آگهی مناقصه عمومی انجام اموردفتری، خدمات آبدارخانه، نظافت، حفاظت و نگهبانی از تاسیسات و اماکن - سال 96-97

مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور در نظر دارد انجام امور دفتری، خدمات آبدارخانه ،نظافت، حفاظت و نگهبانی از تاسیسات و اماکن خود را از طریق مناقصه واگذار نماید.
فراخوان | بازدید: 12834 مرتبه | 0 نظر
آگهی مناقصه عمومی
مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور در نظر دارد انجام اموردفتری، خدمات آبدارخانه ،نظافت و حفاظت و نگهبانی از تاسیسات و اماکن خود را از طریق مناقصه با شرایط زیر به شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید.
شرایط شرکت در مناقصه:
1- متقاضیان می‌توانند با مراجعه به مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور به نشانی تهران، میدان هفت تیر تقاطع خیابان مشاهیر وغفاری پلاک 5 مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور و یا به سایت موسسه به نشانی www.ifro.irحداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه 96/4/21 پیشنهاد خود در پاکت لاک و مهر شده به آدرس فوق‌الذکر، مدیریت امور اداری وپشتیبانی- اداره خدمات،‌تحویل و رسید دریافت دارند.مؤسسه از دریافت پیشنهادهایی که بعد از تاریخ فوق ارائه شوند معذور خواهد بود.
2- متقاضیان باید مبلغی معادل (150.000.000)ریال برای انجام خدمات فوق‌الذکر به صورت ضمانتنامه یا چک تضمین شده بانکی (به نام مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور)‌به عنوان تضمین شرکت در مناقصه و به همراه پیشنهاد قیمت انجام خدمات در ازای هر یک ماه در پاکت لاک و مهر شده قرار داده و به همراه تصویر روزنامه رسمی ثبت اولیه و آخرین تغییرات، اساسنامه شرکت، تأئید صلاحیت کار،‌مجوز فعالیت از اداره ذیربط مرتبط با موضوع قرارداد، کلیه سوابق مرتبط با موضوع این مناقصه (شرکت مزبور می‌بایست دارای 5 سال سابقه کاری به همراه تعداد 5 فقره قرارداد مرتبط با موضوع مناقصه باشد)و سایر مدارک درخواستی را تحویل نمایند. به پیشنهادات فاقد تضمین ترتیب اثر داده نخواهد شد.
3- متقاضی باید مشمول لایحه قانونی منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی (مصوب 1337) نباشد.
4- پیشنهادهای مشروط، مخدوش یا مبهم مورد پذیرش و رسیدگی قرار نخواهد گرفت.
5- نتیجه مناقصه پس از بررسی سوابق شرکتهای متقاضی و صلاحیت‌ها و تواناییهای آنها در تضمین حسن انجام خدمات موضوع مناقصه حداکثر یک هفته پس از تاریخ بازگشایی پاکات اعلام خواهد گردید.
6- برنده مناقصه موظف است حداکثر یک هفته پس از ابلاغ مؤسسه نسبت به انعقاد قرارداد با مؤسسه اقدام نماید.
7- در صورت انصراف نفر اول ضمانت‌نامه یا چک تضمین شده بانکی وی به نفع مؤسسه ضبط و نفر دوم به عنوان برنده اعلام خواهد شد و این قاعده در مورد نفرات دوم و سوم نیز اعمال خواهد گردید.
8- ضمانتنامه یا چک تضمین شده سایر شرکت‌کنندگان ظرف یک هفته از زمان اعلام نتیجه مناقصه به آنان باز گردانده خواهد شد.
9- شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد هیچگونه حقی برای شرکت‌کننده ایجاد ننموده و حقی نیز از مؤسسه سلب نمی‌نماید و مؤسسه در رد هر یک یا تمام پیشنهادات مختار می‌باشد.
10- پیمانکار متعهد می‌گردد 10% مبلغ کل قرارداد را در هنگام عقد قرارداد به صورت ضمانت‌نامه بانکی جهت ضمانت حسن انجام تعهدات نزد کارفرما قرار دهد.
11-کلیه محاسبات حقوق ومزایای نیروهای پیشنهادی بایستی برابرآخرین آیین نامه طرح طبقه بندی مشاغل انجام شود.
12- حضور شرکت‌کنندگان در مناقصه و یا نمایندگان تام‌الاختیار آنها در جلسه بازگشایی پاکت‌ها و قرائت پیشنهادات دریافتی در روز ساعت در مؤسسه بلامانع می‌باشد.
13- هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می‌باشد و باید هنگام عقد قرارداد پرداخت نماید.
14- در صورت وجود هرگونه سؤال یا ابهام با شماره 44787580 اداره خدمات و تدارکات آقای رضا اردستانی 09125582422 تماس حاصل فرمائید.
برای دریافت اسناد بر روی لینک" دریافت فایل ضمیمه " در بالای صفحه کلیک کنید.
مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code