سیگنال های آندروژنی در ماهیان
شنبه نوزدهم مرداد 1398 

سیگنال های آندروژنی در ماهیان

سخنرانی دکتر گلشن با عنوان سیگنال های آندروژنی در ماهیان برگزار شد
سخنرانی های علمی | بازدید: 51 مرتبه | 0 نظر
پیامد های ناشی از سیل
شنبه دوازدهم مرداد 1398 

پیامد های ناشی از سیل

سخنرانی علمی دکتر محمود رامین تحت عنوان پیامد های ناشی از سیل بر فعالیت های شیلاتی،تنوع زیستی و زیستگاه های ماهیان در آبهای داخلی
سخنرانی های علمی | بازدید: 84 مرتبه | 0 نظر
مدیریت سندرم
شنبه دوازدهم مرداد 1398 

مدیریت سندرم

سخنرانی علمی دکتر فریبرز احتشامی تحت عنوان مدیریت سندرم، مرگ زودرس در کارگاه های تکثیر و مزارع پرورش میگو
سخنرانی های علمی | بازدید: 42 مرتبه | 0 نظر
دانش فنی تولید پروبیوتیک بومی
سه شنبه بیست و پنجم تیر 1398 

دانش فنی تولید پروبیوتیک بومی

سخنرانی علمی دکتر مریم میربخش با عنوان دانش فنی و روند تجاری سازی پروبیوتیک بومی به منظور کاربرد در صنعت تکثیر و پرورش میگوی سفید غربی
سخنرانی های علمی | بازدید: 101 مرتبه | 0 نظر
دستیابی به  دانش فنی
یک شنبه بیست و سوم تیر 1398 

دستیابی به دانش فنی

دستیابی به دانش فنی ساخت کیت تشخیص سریع بیماری نکروز عصبی ویروسی(VNN) به روش ایمنوکروماتوگرافی
سخنرانی های علمی | بازدید: 125 مرتبه | 0 نظر
برگزاری نشست علمی یک روزه  با عنوان "بهره مندی از مکمل ها در صنعت غذای آبزیان پرورشی"
دوشنبه بیست و چهارم مهر 1396 

برگزاری نشست علمی یک روزه با عنوان "بهره مندی از مکمل ها در صنعت غذای آبزیان پرورشی"

نشست علمی با موضوع" بهره مندی از مکمل ها در صنعت غذای آبزیان پرورشی" روز دوشنبه مورخ 1396/8/1 ساعت 9 الی 15 در محل سالن جلسات موسسه برگزار خواهد شد.
مقالات | بازدید: 1581 مرتبه | 0 نظر
آشنایی با شبکه های عصبی مصنوعی و کاربرد آن در تحقیقات شیلات
سه شنبه نوزدهم اردیبهشت  1396 

آشنایی با شبکه های عصبی مصنوعی و کاربرد آن در تحقیقات شیلات

جلسه سخنرانی علمی آقای مهندس علیرضا رضوانی با موضوع آشنایی با شبکه های عصبی مصنوعی و کاربرد آن در تحقیقات شیلات روز دوشنبه مورخ 1396/2/18 ساعت 10 الی 12 در محل سالن جلسات موسسه برگزار گردید.
مقالات | بازدید: 4813 مرتبه | 0 نظر
بررسی اثرات ماهیان غیربومی بر اکوسیستم های آبی
چهارشنبه هفدهم آذر 1395 

بررسی اثرات ماهیان غیربومی بر اکوسیستم های آبی

جلسه سخنرانی علمی آقای دکتر محمود رامین با موضوع بررسی اثرات ماهیان غیر بومی بر اکوسیستمهای آبی ، روز دوشنبه مورخ 1395/9/15 ساعت 14 الی 15/30 در محل سالن جلسات موسسه برگزار گردید.
مقالات | بازدید: 5338 مرتبه | 0 نظر
آبزی پروری جامع در قفس های دریایی با سطوح غذایی مختلف
یک شنبه هفنم آذر 1395 

آبزی پروری جامع در قفس های دریایی با سطوح غذایی مختلف

جلسه سخنرانی علمی آقای دکتر محمود حافظیه ، عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور ، روز دوشنبه مورخ 1395/8/3 ساعت 14 الی 15/30 در سالن جلسات موسسه تحقیات علوم شیلاتی کشور برگزار گردید.
مقالات | بازدید: 1378 مرتبه | 0 نظر
مدیریت پرورش ماهی هامور Epinephelus coioides در قفسهای دریایی در کشور اندونزی
سه شنبه دوم آذر 1395 

مدیریت پرورش ماهی هامور Epinephelus coioides در قفسهای دریایی در کشور اندونزی

جلسه سخنرانی علمی ، آقای دکتر منصور شریفیان عضو هیئت علمی و مدیر گروه تکثیر و پرورش ماهی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی ، روز دوشنبه مورخ 1395/9/1 ساعت 14 الی 15:30 در محل سالن جلسات موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور برگزار گردید.
مقالات | بازدید: 3069 مرتبه | 0 نظر