اصول طراحی مراکز پرورش ماهی تیلاپیا با استفاده از تکنولوژی بیوفلاک
سه شنبه هشتم بهمن 1398 

اصول طراحی مراکز پرورش ماهی تیلاپیا با استفاده از تکنولوژی بیوفلاک

سیستم های آبزی پروری دوستدار محیط زیست یا فناوری توده زیستی( بیوفلاک) بعنوان یک ابزار پرقدرت و کارا بویژه در باز چرخش و استفاده مجدد از غذا معروف شده اند
سخنرانی های علمی | بازدید: 20366 مرتبه | 0 نظر
مبانی فیزیولوژی رفتار در ماهی
چهارشنبه بیست و هفنم شهریور 1398 

مبانی فیزیولوژی رفتار در ماهی

سخنرانی علمی دکتر همایون حسین زاده با عنوان مبانی فیزیولوژی رفتار در ماهی برگزار شد
سخنرانی های علمی | بازدید: 18632 مرتبه | 0 نظر
سیگنال های آندروژنی در ماهیان
شنبه نوزدهم مرداد 1398 

سیگنال های آندروژنی در ماهیان

سخنرانی دکتر گلشن با عنوان سیگنال های آندروژنی در ماهیان برگزار شد
سخنرانی های علمی | بازدید: 17213 مرتبه | 0 نظر
پیامد های ناشی از سیل
شنبه دوازدهم مرداد 1398 

پیامد های ناشی از سیل

سخنرانی علمی دکتر محمود رامین تحت عنوان پیامد های ناشی از سیل بر فعالیت های شیلاتی،تنوع زیستی و زیستگاه های ماهیان در آبهای داخلی
سخنرانی های علمی | بازدید: 27779 مرتبه | 0 نظر
مدیریت سندرم
شنبه دوازدهم مرداد 1398 

مدیریت سندرم

سخنرانی علمی دکتر فریبرز احتشامی تحت عنوان مدیریت سندرم، مرگ زودرس در کارگاه های تکثیر و مزارع پرورش میگو
سخنرانی های علمی | بازدید: 16587 مرتبه | 0 نظر
دانش فنی تولید پروبیوتیک بومی
سه شنبه بیست و پنجم تیر 1398 

دانش فنی تولید پروبیوتیک بومی

سخنرانی علمی دکتر مریم میربخش با عنوان دانش فنی و روند تجاری سازی پروبیوتیک بومی به منظور کاربرد در صنعت تکثیر و پرورش میگوی سفید غربی
سخنرانی های علمی | بازدید: 21534 مرتبه | 0 نظر
دستیابی به  دانش فنی
یک شنبه بیست و سوم تیر 1398 

دستیابی به دانش فنی

دستیابی به دانش فنی ساخت کیت تشخیص سریع بیماری نکروز عصبی ویروسی(VNN) به روش ایمنوکروماتوگرافی
سخنرانی های علمی | بازدید: 2472 مرتبه | 0 نظر
برگزاری نشست علمی یک روزه  با عنوان "بهره مندی از مکمل ها در صنعت غذای آبزیان پرورشی"
دوشنبه بیست و چهارم مهر 1396 

برگزاری نشست علمی یک روزه با عنوان "بهره مندی از مکمل ها در صنعت غذای آبزیان پرورشی"

نشست علمی با موضوع" بهره مندی از مکمل ها در صنعت غذای آبزیان پرورشی" روز دوشنبه مورخ 1396/8/1 ساعت 9 الی 15 در محل سالن جلسات موسسه برگزار خواهد شد.
مقالات | بازدید: 3383 مرتبه | 0 نظر
آشنایی با شبکه های عصبی مصنوعی و کاربرد آن در تحقیقات شیلات
سه شنبه نوزدهم اردیبهشت  1396 

آشنایی با شبکه های عصبی مصنوعی و کاربرد آن در تحقیقات شیلات

جلسه سخنرانی علمی آقای مهندس علیرضا رضوانی با موضوع آشنایی با شبکه های عصبی مصنوعی و کاربرد آن در تحقیقات شیلات روز دوشنبه مورخ 1396/2/18 ساعت 10 الی 12 در محل سالن جلسات موسسه برگزار گردید.
مقالات | بازدید: 6738 مرتبه | 0 نظر