بررسی اثرات ماهیان غیربومی بر اکوسیستم های آبی
چهارشنبه هفدهم آذر 1395 

بررسی اثرات ماهیان غیربومی بر اکوسیستم های آبی

جلسه سخنرانی علمی آقای دکتر محمود رامین با موضوع بررسی اثرات ماهیان غیر بومی بر اکوسیستمهای آبی ، روز دوشنبه مورخ 1395/9/15 ساعت 14 الی 15/30 در محل سالن جلسات موسسه برگزار گردید.
مقالات | بازدید: 7189 مرتبه | 0 نظر
آبزی پروری جامع در قفس های دریایی با سطوح غذایی مختلف
یک شنبه هفنم آذر 1395 

آبزی پروری جامع در قفس های دریایی با سطوح غذایی مختلف

جلسه سخنرانی علمی آقای دکتر محمود حافظیه ، عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور ، روز دوشنبه مورخ 1395/8/3 ساعت 14 الی 15/30 در سالن جلسات موسسه تحقیات علوم شیلاتی کشور برگزار گردید.
مقالات | بازدید: 2968 مرتبه | 0 نظر
مدیریت پرورش ماهی هامور Epinephelus coioides در قفسهای دریایی در کشور اندونزی
سه شنبه دوم آذر 1395 

مدیریت پرورش ماهی هامور Epinephelus coioides در قفسهای دریایی در کشور اندونزی

جلسه سخنرانی علمی ، آقای دکتر منصور شریفیان عضو هیئت علمی و مدیر گروه تکثیر و پرورش ماهی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی ، روز دوشنبه مورخ 1395/9/1 ساعت 14 الی 15:30 در محل سالن جلسات موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور برگزار گردید.
مقالات | بازدید: 4698 مرتبه | 0 نظر
مسمومیت با عوامل جلبکی
شنبه ششم شهریور 1395 

مسمومیت با عوامل جلبکی

جلسه سخنرانی علمی جناب آقای دکتر کورس رادخواه ، کارشناس بخش بهداشت و بیماریهای آبزیان ، روز دوشنبه مورخ 1395/6/1 ساعت 14 الی 15/30 در محل سالن جلسات موسسه برگزار شد.
مقالات | بازدید: 16975 مرتبه | 0 نظر
تولید نانو الیاف از کیتوزان و ژلاتین ماهی به طریق الکتروریسی
دوشنبه یکم شهریور 1395 

تولید نانو الیاف از کیتوزان و ژلاتین ماهی به طریق الکتروریسی

جلسه سخنرانی آقای دکتر احمد غرقی با موضوع ( تولید نانو الیاف از کیتوزان و ژلاتین ماهی به طریق الکتروریسی ) روز دوشنبه مورخ 1395/5/18 ساعت 14 الی 15/30 درمحل سالن جلسات موسسه برگزار شد.
مقالات | بازدید: 4070 مرتبه | 0 نظر
روند توسعه پایدار تکثیر و پرورش تیلاپیا در جهان
یک شنبه سی و یکم مرداد 1395 

روند توسعه پایدار تکثیر و پرورش تیلاپیا در جهان

جلسه سخنرانی جناب آقای دکتر علی حاجی زاده با موضوع ( روند توسعه پایدار تکثیر و پرورش تیلاپیا در جهان ) روز دوشنبه مورخ 1395/5/25 ساعت 14 الی 15/30 در محل سالن جلسات موسسه برگزار شد.
مقالات | بازدید: 3515 مرتبه | 0 نظر
استراتژی های تولید مثلی ماهیان دریایی و نقش آنها در تکثیر
چهارشنبه بیستم مرداد 1395 

استراتژی های تولید مثلی ماهیان دریایی و نقش آنها در تکثیر

جلسه سخنرانی جناب آقای دکتر همایون حسین زاده صحافی، معاون پژوهش و فناوری موسسه با موضوع" استراتژی های تولید مثلی ماهیان دریایی و نقش آنها در تکثیر " روز دوشنبه مورخ 1395/5/11، ساعت 14 الی 15/30 در محل سالن جلسات موسسه برگزار گردید.
مقالات | بازدید: 3587 مرتبه | 0 نظر
معرفی گونه های جدید ماهیان در آبهای داخلی ایران
سه شنبه ششم بهمن 1394 

معرفی گونه های جدید ماهیان در آبهای داخلی ایران

جلسه سخنرانی علمی آقای دکتر محمود رامین - عضو هیئت علمی و مدیر گروه آبهای داخلی بخش اکولوژی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی با موضوع" معرفی گونه های جدید ماهیان در آبهای داخلی ایران" روز دوشنبه 1394/11/5 ساعت 14 الی 15 در سالن جلسات موسسه برگزار گردید.
مقالات | بازدید: 3541 مرتبه | 0 نظر
وضعیت بهداشتی ماهی آزاد دریای خزرSalmo trutta caspius
سه شنبه بیست و دوم دی 1394 

وضعیت بهداشتی ماهی آزاد دریای خزرSalmo trutta caspius

جلسه سخنرانی علمی آقای دکتر محمدرضا مهرابی روز دوشنبه مورخ 1394/10/21 ساعت 14 الی 15:30 در محل سالن جلسات موسسه تحقیقات علوم شیلاتی برگزار گردید.
مقالات | بازدید: 5427 مرتبه | 0 نظر
بازنگری رده بندی و ثبت فهرست نهایی گونه های ماهیان خلیج فارس و تنگه هرمز
سه شنبه نوزدهم آبان 1394 

بازنگری رده بندی و ثبت فهرست نهایی گونه های ماهیان خلیج فارس و تنگه هرمز

بر اساس مطالعات و پژوهش های انجام گرفته از سوی دکتر فریدون عوفی (پژوهشگر و عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور) با همکاری کارشناسان ایرانی و محققان و صاحب نظران بین المللی، فهرست نهایی و تایید شده گونه های ماهیان خلیج فارس (و تنگه هرمز) اعلام...
مقالات | بازدید: 3337 مرتبه | 0 نظر