سه شنبه ششم بهمن 1394 

معرفی گونه های جدید ماهیان در آبهای داخلی ایران

جلسه سخنرانی علمی آقای دکتر محمود رامین - عضو هیئت علمی و مدیر گروه آبهای داخلی بخش اکولوژی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی با موضوع" معرفی گونه های جدید ماهیان در آبهای داخلی ایران" روز دوشنبه 1394/11/5 ساعت 14 الی 15 در سالن جلسات موسسه برگزار گردید.
مقالات | بازدید: 3124 مرتبه | 0 نظر
ماهیان آبهای داخلی از تنوع بالایی برخوردار می باشند.منابع آبی موجود در آبهای داخلی ایران شامل دریاچه ها،تالاب ها،آب بندانها،رودخانه هاو چشمه ها می باشند.در مورد تعداد گونه های ماهیان آبهای داخلی ایران در منابع مختلف اعداد متفاوتی ذکر شده است ،ولی محققین مختلف تعداد آنها را تا 185 گونه ومتعلق به 3 رده،17 راسته و26 خانواده معرفی می نمودند. در چند سال گذشته محققین ماهی شناسی خصوصا در دانشگاه ها توجه بیشتری نسبت به ماهیان آبهای داخلی نشان داده اند که درفاصله سال های 2005الی 2014منجر به شناسایی تعداد حداقل 18گونه جدید از ماهیان منابع آبی داخل کشور شده است،و اکنون با قاطعیت می توان گفت که تعداد گونه های ماهیان آبهای داخلی ایران بیش از 200 گونه می باشند.
گونه های جدیدعبارتند از:
Aphanius arakensisTeimori, Esmaeili, Gholami, Zarei and Reichenbacher, 2012
Aphanius darabensisEsmaeili, Teimori, Gholami& Reichenbacher, 2014
Aphanius farsicusTeimori, Esmaeili& Reichenbacher, 2011
Aphanius furcatusTeimori, Esmaeili, Erpenbeck& Reichenbacher, 2014
Aphanius isfahanensisHrbek, Keivany& Coad, 2006
Aphanius kavirensisEsmaeili, Teimori, Gholami& Reichenbacher, 2014
Aphanius mesopotamicusCoad, 2009
Aphanius shiriniGholami, Esmaeili, Erpenbeck& Reichenbacher, 2013
Cobitis faridpaki Mousavi-Sabet, Vasil'eva, Vatandoust and Vasil'ev, 2011
Cobitis keyvani Mousavi-Sabet, Yerli, Vatandoust,Özeren and Moradkhani, 2012
Oxynoemacheilus kiabii Golzarianpour, Abdoli and Freyhof, 2011
Ilamnemacheilus longipinnis Coad and Nalbant, 2005
Alburnoides idignensis Bogutskaya and Coad, 2009
Alburnoides namaki Bogutskaya and Coad, 2009
Alburnoides nicolausi Bogutskaya and Coad, 2009
Alburnoides petrubanarescui Bogutskaya and Coad, 2009
Alburnoides qanati Coad and Bogutskaya, 2009
Petroleuciscus esfahani Coad and Bogutskaya, 2010
آدرس پست الکترونیکی نویسنده مسئول: mrifro@yahoo.com
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code