یک شنبه هفنم آذر 1395 

آبزی پروری جامع در قفس های دریایی با سطوح غذایی مختلف

جلسه سخنرانی علمی آقای دکتر محمود حافظیه ، عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور ، روز دوشنبه مورخ 1395/8/3 ساعت 14 الی 15/30 در سالن جلسات موسسه تحقیات علوم شیلاتی کشور برگزار گردید.
مقالات | بازدید: 2534 مرتبه | 0 نظر
IMTMCA زمینه بهره برداری از از محصولات فرعی شامل غذاهای خورده نشده ، مواد دفعی و متابولیت های حاصله یک گونه آبزی پرورشی در قفس ( به شکل کود یا غذا) برای گونه دیگر آبزی را فراهم می آورد. در این سیستم، از عصاره های معدنی مواد دفعی، متابولیت ها یا غذاهای خورده نشده آبزی هدف برای پرورش گیاهان دریایی و از عصاره های آلی ترکیبات فوق برای پرورش انواع نرم تنان، خارتنان و .... ، با سه هدف اصلی زیراستفاده می شود:
  • به منظور ایجاد تعادل و بهبود محیط زیست (Biomitigation=کاهش اثرات مخرب زیست محیطی ) ،
  • پایداری اقتصادی ( بهبود خروجی ها، کاهش هزینه ها، تنوع محصول و کاهش خطرات) و
  • پذیرش های اجتماعی ( تجربیات مدیریت برتر)
در این سیستم انتخاب گونه های مناسب و در نظر گرفتن اندازه متناسب جمعیت های مختلف سایر آبزیان به منظور انجام بهینه فعالیت درفرآیند های زیستی و شیمیایی امری کاملا ضروری بوده و تنها از این طریق دستیابی به تعادل پایدار و نفع ارگانیسم ها و بهبود سلامت اکوسیستم جایز خواهد بود.
از آنجا که کشت چند گونه آبزی با هم بطوریکه محصول هر یک ارزش تجاری خاص خود را داشته باشد، در آبزی پروری تلفیقی بسیار ایده ال است، سیستم IMTA در این مسیر بسیار موثر عمل نموده و در اشتراک مساعی با محیط ، ضمن افزایش محصول نهایی (حتی اگر نسبت به شیوه تک کشت محصول کمتری تحویل دهد)، منافع بسیاری را به همراه خواهد داشت.
در این سیستم با بهره گیری از بویه ها، طنابهایی که روی آنها گیاهان دریایی و نرم تنان رشد می کند را نگهداری می نمایند. همچنین در بستر محل سایه قفس با مدل سازی ریاضی سبد های خیار دریایی و یا سایر سخت پوستان نگهداری تا از مواد غذایی رسوبی حاصل از فعالیت قفس در پرورش آنها استفاده گردد.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code