شنبه ششم شهریور 1395 

مسمومیت با عوامل جلبکی

جلسه سخنرانی علمی جناب آقای دکتر کورس رادخواه ، کارشناس بخش بهداشت و بیماریهای آبزیان ، روز دوشنبه مورخ 1395/6/1 ساعت 14 الی 15/30 در محل سالن جلسات موسسه برگزار شد.
مقالات | بازدید: 16806 مرتبه | 0 نظر
حدود 5000 گونه فیتوپلانکتون دریایی وجود دارد که بسیاری از آنها مفیدند ، حدود 300 گونه میتوانند بقدری زیاد شوند که باعث تغییر رنگ آب سطحی شوند ، نزدیک به 100 -80گونه توان تولید سموم آلی یا دیگر مواد مسموم کننده را دارند. عوارض نامطلوب شکوفایی جلبک های مضر شامل مرگ ماهی ها ، صدف ها ، پرندگان ، پستانداران دریا و مرجان ها ، مرگ و میر آبزیان پرورشی ، ایجاد مشکلات برای جامعه صیادی ، بوی نامطلوب در سواحل ،مشکلات دستگاه تنفس ،عوارض دائم و موقت عصبی ، گوارشی و حتی فلج و مرگ در صورت مصرف آبزیان شوند. جلبک های مضر وقایعی مانند مصرف شبانه اکسیژن آب ، مصرف اکسیژن در هنگام شکست پلانکتونی (توسط باکتریها) ، تخریب ، تحریک و انسداد آبشش آبزیان ، تولید اکسیژن فعال و نیز تولید سموم می شوند .این سموم که بایوتوکسین نیز نامیده میشوند از طریق غذا و زنجیره غذایی به جانداران دریا و نیز خشکی از جمله انسان منتقل میگردند و در صورت مجاورت با جانداران دریایی اثرات نامطلوب بر روی متابولیسم در بدن آن ها گذاشته و نیز ذرات معلق حاصل از آن ها در هوا میتواند سبب بروز علایم شبهه آلرژی در دستگاه تنفس شود. مهمترین گروه هایی از سموم که در مصرف کنندگان شل فیش ها shellfishes بخصوص انواع دو کفه ای سبب بروز فلج ، علایم گوارشی ، علایم عصبی و فراموشی شده و گاه مصرف کننده را به کام مرگ می کشانند بترتیب تحت عناوین سموم (PSP) ، سموم (DSP)، سموم (NSP) وسموم (ASP) نام برده میشوند . همچنین مهمترین سمومی که در اثر مصرف برخی از ماهیان توسط انسان مشکلات عصبی و گوارشی تولید کرده و از ماهیان گیاه خوار به ماهیان گوشتخوار و سپس به انسان منتقل می شود تحت عنوان سموم (CFP) نامیده می شوند .
در این سخنرانی ، عملکرد بخش بهداشت و بیماری های آبزیان و مراکز تابعه موسسه که در راستای علت شناسی وقوع 3 مرحله تلفات جمعی آبزیان در سواحل جنوبی کشور مشارکت نمودند(پژوهشکده های خلیج فارس و دریای عمان در بندر عباس و پژوهشکده آبزی پروری آب های داخلی در بندر انزلی) بررسی گردید.آزمایشات انجام شده برای بررسی آلودگی های احتمالی نفتی ، میکروبی و مسمومیت با جلبک ها بوده است که شامل Histopathology, Cell culture, IFAT, PAHs,Nutrients, Algal cell counting می باشد. در تلفات اول که در سال های 1387 و 1388 با شکوفایی جلبک میکروسکوپیCochlodinium polykrikoides به وقوع پیوست ، آزمایشات انجام شده مرگ و میر آبزیان توسط Reactive oxygen تولید شده توسط جلبک را حمایت نمود . در تلفات دوم که در بهار 1389 با شکوفایی جلبک های میکروسکوپی.Pseudonitzschia sppو Gymnodinium sp به وقوع پیوست ، آزمایشات انجام شده مرگ و میر ماهیان گاریز (Liza klunzingeri ) با سموم Domoic acid وSaxitoxins را حمایت نمود و در تلفات سوم که در پاییز 1390 با شکوفایی جلبک میکروسکوپی Biddulphia sp به وقوع پیوست ، مطالعات انجام شده مرگ و میر ماهیان گاریز بعلت مسمومیت با آمونیاک و سولفیدهای حاصل از شکست پلانکتونی بهمراه کاهش اکسیژن آب را حمایت نمود . در پایان شرکت کنندگان در جلسه سخنرانی سوالاتی را پیرامون مباحث عنوان شده مطرح و نقطه نظرات خود را اظهار نمودند.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code