بررسی علل کاهش آب دریاچه ارومیه و ارائه راه حل های مناسب جهت بهبود وضع موجود
چهارشنبه بیست و ششم آذر 1393 

بررسی علل کاهش آب دریاچه ارومیه و ارائه راه حل های مناسب جهت بهبود وضع موجود

جلسه سخنرانی جناب آقای دکتر محمود رامین (عضو هیئت علمی و مدیر گروه آبهای داخلی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور ) روز دوشنبه مورخ 24/9/93 ساعت 14 الی 15 در سالن کنفرانس موسسه برگزار شد.
سخنرانی های علمی | بازدید: 5964 مرتبه | 0 نظر
اصول و ضوابط تولید محصولات ارگانیک در آبزی پروری
دوشنبه بیست و چهارم آذر 1393 

اصول و ضوابط تولید محصولات ارگانیک در آبزی پروری

جلسه سخنرانی جناب آقای دکتر منصور شریفیان (عضو هیئت علمی و مدیر گروه تکثیر و پرورش ماهی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور ) روز دوشنبه مورخ 17/9/93 ساعت 14 الی 15 در سالن کنفرانس موسسه برگزار شد.
سخنرانی های علمی | بازدید: 3348 مرتبه | 0 نظر
تنوع گونه ای در آبزی پروری ایران
دوشنبه هفدهم آذر 1393 

تنوع گونه ای در آبزی پروری ایران

جلسه سخنرانی آقای دکتر همایون حسین زاده (عضو هیئت علمی و معاون تحقیقاتی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور ) روز سه شنبه مورخ 11/9/93 ساعت 14 الی 15 در سالن کنفرانس موسسه برگزار شد.
سخنرانی های علمی | بازدید: 3823 مرتبه | 0 نظر
اثر آلودگی های نفتی بر تولید مثل برخی آبزیان
سه شنبه بیست و هفنم آبان 1393 

اثر آلودگی های نفتی بر تولید مثل برخی آبزیان

از آثار مهم آلودگی آب با منشا نفت یا پساب ها، مشکلات زیست شناختی است که برای موجودات زنده دریایی بوجود می آید. از آن جا که نفت خام یک ماده خالص نیست و در آن انواع هیدروکربن ها با تفاوت های فیزیکی و شیمیایی مختلف وجود دارد، هنگامی که دریا را آلوده می سازد...
سخنرانی های علمی | بازدید: 5898 مرتبه | 0 نظر