بررسی علل کاهش آب دریاچه ارومیه و ارائه راه حل های مناسب جهت بهبود وضع موجود
چهارشنبه بیست و ششم آذر 1393 

بررسی علل کاهش آب دریاچه ارومیه و ارائه راه حل های مناسب جهت بهبود وضع موجود

جلسه سخنرانی جناب آقای دکتر محمود رامین (عضو هیئت علمی و مدیر گروه آبهای داخلی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور ) روز دوشنبه مورخ 24/9/93 ساعت 14 الی 15 در سالن کنفرانس موسسه برگزار شد.
مقالات | بازدید: 2907 مرتبه | 0 نظر
اصول و ضوابط تولید محصولات ارگانیک در آبزی پروری
دوشنبه بیست و چهارم آذر 1393 

اصول و ضوابط تولید محصولات ارگانیک در آبزی پروری

جلسه سخنرانی جناب آقای دکتر منصور شریفیان (عضو هیئت علمی و مدیر گروه تکثیر و پرورش ماهی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور ) روز دوشنبه مورخ 17/9/93 ساعت 14 الی 15 در سالن کنفرانس موسسه برگزار شد.
مقالات | بازدید: 3232 مرتبه | 0 نظر
تنوع گونه ای در آبزی پروری ایران
دوشنبه هفدهم آذر 1393 

تنوع گونه ای در آبزی پروری ایران

جلسه سخنرانی آقای دکتر همایون حسین زاده (عضو هیئت علمی و معاون تحقیقاتی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور ) روز سه شنبه مورخ 11/9/93 ساعت 14 الی 15 در سالن کنفرانس موسسه برگزار شد.
مقالات | بازدید: 3059 مرتبه | 0 نظر