لاصه ای ازاین سخنرانی به شرح ذیل ارائه میگردد:
هومیوپاتی یا مشابه درمانی یکی از شاخه های طب کل نگر است که کاربرد آن مربوط به سالهای بسیار قدیم و حدود 7000 سال قبل است بطوری که بقراط از این روش جهت درمان بیماران استفاده میکرده است. حدود 250 سال قبل ، دکتر ساموئل هانمن شیمیست و پزشک آلمانی این روش پزشکی را به شکل علمی ارائه نمود به این معنی که داروهای هومیوپاتی را تک تک به روی خود اثر داد و علائم ایجاد شده ناشی از آن دارو را ثبت نمود و مجموع آنها را به چاپ رساند که یک کتاب دو جلدی تحت عناوین Materia Medica Pura ، Chronic Disaeses و ... می باشند .دکتر هانمن کتابی تحت عنوان Organon ( قانون ) را نیز به رشته تحریر در آورد که فلسفه و اساس درمان را بیان می دارد و اکنون نهمین ویرایش این کتاب موجود است .
اساس تهیه داروهای هومیوپاتی که حدود 90 درصد گیاهی و 10 درصد منشاء حیوانی و مواد معدنی دارند ، مبنی بر رقیق کردن داروها و نیز تکان دادن شدید محلول داروئی تهیه شده جهت تواندار کردن داروهاست.
داروهای هومیوپاتی گیاهی از ریشه ، ساقه ، گل و یا گرده روی پرچم گل تهیه می شوند .
داروهای حیوانی هومیوپاتی اکثرا از ترشحات آنها نظیر سم مار یا نیش زنبور تهیه می گردند .
داروهای معدنی از موادی نظیر سنگ نمک طعام ، نمکهای دیگر ، اسیدها و... تهیه می شوند .
داروهای هومیوپاتی به دو روش تاثیر شخصیتی و یا تاثیر پاتولوژیکی تجویز می گردند .
روش شخصیتی :
طبق قانون ارگانون می باید شرح حال کامل بیمار اخذ شود و پس از بررسی جزء جزء همه علائم معمولی و مشکلاتی که عنوان شده ، یک داروی شخصیتی برای بیمار تجویز گردد . معمولا داروی شخصیتی دز پائین اما توان درمانی بالائی دارد و در فواصل زمانی بیشتری همچون هفته ای 2 یا 1 گلبول نهایتا تا 45 روز تجویز میگردد چرا که اغلب علائم شخصیتی مزمن هستند و بیشتر از 6 ماه است که وجود دارند . معمولا بهبودی در موارد مزمن طی یک هفته تا شش ماه حاصل میگردد .
روش پاتولوژیکی :
در مواردی بیمار تنها از درد یک نقطه شکایت دارد یا اینکه مشکل یک قسمت یا ارگان بدن بسیار حاد است، نظیر زخم ناشی از تصادفها ، ناشی از آلودگیها و یا ناشی از نقصی که در ارگانهای بدن پدید آمده است. یا موارد اورژانس دیگر ، دارویی متناسب با همان مشگل تجویز میگردد تا هر چه سریعتر بهبودی حاصل گردد . دارویی که دراین موارد تجویز می شود ، دز بالایی دارد و به فواصل 1،3 ، 4 و یا 6 ساعت تجویز می شود و معمولا بسیار سریع ، آنی ، درعرض یک تا 24 ساعت بهبودی مشاهده خواهد شد .
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code