دوشنبه هفدهم آذر 1393 

تنوع گونه ای در آبزی پروری ایران

جلسه سخنرانی آقای دکتر همایون حسین زاده (عضو هیئت علمی و معاون تحقیقاتی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور ) روز سه شنبه مورخ 11/9/93 ساعت 14 الی 15 در سالن کنفرانس موسسه برگزار شد.
مقالات | بازدید: 2638 مرتبه | 0 نظر
خلاصه ای از این سخنرانی به شرح ذیل میباشد.
در حال حاضر در ایران6 گونه پرورشی در مقیاس اقتصادی مورد بهره برداری قرار می گیرند که سه گونه کپور ماهیان چینی و یک گونه کپور ماهی معمولی و یک گونه قرل آلا پرورش داده می شود. امروزه بیوتکنیک تکثیر چند گونه بومی نظیر سیم, سوف و بنی وجود دارد و در مقیاس محدود در بخش اقتصادی پرورش داده می شوند. در این بخش به گونه های موجود پرورشی و گونه های خارجی که می توانند با توجه به شرایط آب و هوای ایران وارد شوند و همچنین گونه بومی که استعداد تکثیر و پرورش دارند پرداخته شده است.
با توجه به مباحث فوق الذکر ، طرح جامع تنوع بخشی انواع گونه‌های آبزیان پرورشی در راستای حداکثر استفاده از محیط-، پرورش چند گونه‌ای تولید ماهی ارزان قیمت- ایجاد تنوع در بازار مصرف ماهیان پرورشی ، در برنامه پنجساله چهارم توسعه تکثیر و پرورش آبزیان به اجرا گذاشته شد.
اهداف تنوع بخشی گونه آبزیان پرورشی شامل:
- تنوع بخشی به مصرف آبزیان و حق انتخاب مصرف کننده با توجه به ذائقه های مختلف
- کاهش ریسک آبزی پروری در مواقع بروز بیماری های مختلف و داشتن گونه های مختلف جایگزین
- استفاده بهینه از تمامی پتانسیل های مختلف و داشتن گونه های مختلف جایگزین
- کمک به توسعه روستایی در بخش هایی که امکان توسعه کشاورزی وجود ندارد
- افزایش درآمد پرورش دهندگان آبزیان
- افزایش تولید آبزیان در کشور
- کمک به اشتغال زایی
گونه های در حال آبزی پروری در کشورشامل:
ماهیان کپور(آمور- فیتوفاگ – بیگ هد- کپور معمولی) مشتمل بر چهار گونه - ماهی قزل آلای رنگین کمان- میگو (سفید هندی – وانامی )- ماهی بنی - ماهی سیم- ماهی سوف- خرچنگ دراز آب شیرین می باشند.
در حالی که گونه های بومی که استعداد آبزی پروری دارند:
شامل اردک ماهی - سس- اسبله- گطان- شیربت – بنی- عنزه- ( سونگ) –- هامور- خامه ماهی- سوکلا- گالیت – شانک – راشگو – قره برون - فیل- کفال – ماهی سفید- کپور خزری- میگوی ببری سبز- میگوی موزی – میگوی آفینیس – صدف لب سیاه – صدف خوراکی کوکولاتا –- صدف آنودونت- خیار دریایی می باشد.
و گونه های آبزیان پرورشی خارجی که با توجه به شرایط اقلیمی و پس از مطالعات لازم به استانهای مختلف کشور معرفی شدندنیز شامل:
تیلاپیا (در حال مطالعه و بررسی )،کپور هندی (روهو,کاتلا- مریگال)،بستر،سی بس آسیای (در آبهای شیرین و قفس)،استرلیاد ومیگوی وانامی می باشند.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code