برگزاری جلسه سخنرانی علمی آقای مهندس کامیار غرا
سه شنبه بیست و هشتم مهر 1394 

برگزاری جلسه سخنرانی علمی آقای مهندس کامیار غرا

جلسه سخنرانی علمی با موضوع" تحلیل عدم قطعیت ها و آنالیز ریسک و خطر پذیری" روز دوشنبه مورخ 1394/7/27 ساعت 14 الی 15 در محل سالن جلسات موسسه برگزار گردید.
سخنرانی های علمی | بازدید: 3339 مرتبه | 0 نظر
بررسی اثرات گرد غبار بر ساختار جوامع فیتو پلانکتونی در محدوده آبهای ایرانی خلیج فارس
چهارشنبه پانزدهم مهر 1394 

بررسی اثرات گرد غبار بر ساختار جوامع فیتو پلانکتونی در محدوده آبهای ایرانی خلیج فارس

سخنرانی علمی سرکار خانم دکتر مهناز ربانیها، روز دوشنبه مورخ 1394/7/13 در محل سالن اجتماعات موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور برگزار گردید.
سخنرانی های علمی | بازدید: 3400 مرتبه | 0 نظر
برگزاری جلسه سخنرانی علمی تحت عنوان اثرات ماهیگیری بر گونه های هدف ، گونه های غیر هدف و اکو سیستم
چهارشنبه هجدهم شهریور 1394 

برگزاری جلسه سخنرانی علمی تحت عنوان اثرات ماهیگیری بر گونه های هدف ، گونه های غیر هدف و اکو سیستم

جلسه سخنرانی علمی جناب آقای دکتر فرهاد کیمرام ، روز دوشنبه 1394/6/9 ساعت 14 الی 15/30 در سالن کنفرانس موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور برگزار گردید.
سخنرانی های علمی | بازدید: 2617 مرتبه | 0 نظر
بررسی روابط اکولوژیک برخی از ماهیان کفزی خلیج فارس با رویکرد مدیریت ماهیگیری مبتنی بر اکوسیستم
شنبه ششم تیر 1394 

بررسی روابط اکولوژیک برخی از ماهیان کفزی خلیج فارس با رویکرد مدیریت ماهیگیری مبتنی بر اکوسیستم

جلسه سخنرانی علمی سرکار خانم دکتر آرزو وهاب نژاد، روز دوشنبه مورخ 1394/3/18 ساعت 14 الی 15/30 در محل سالن جلسات موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور برگزار شد.
سخنرانی های علمی | بازدید: 3181 مرتبه | 0 نظر
تولید میگوی  SPF در ایران
چهارشنبه سیزدهم اسفند 1393 

تولید میگوی SPF در ایران

دکتر محمد افشارنسب – عضو هیئت علمی و رییس گروه سخت پوستان و سایر آبزیان موسسه
سخنرانی های علمی | بازدید: 3105 مرتبه | 0 نظر
تولید میگوی SPF در ایران
شنبه نهم اسفند 1393 

تولید میگوی SPF در ایران

ارائه دهنده: جناب آقای دکتر محمد افشارنسب (عضو هیئت علمی و مدیر گروه سخت پوستان و سایر آبزیان موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور )
سخنرانی های علمی | بازدید: 1594 مرتبه | 0 نظر