آبزی پروری مسئولانه
چهارشنبه ششم آبان 1394 

آبزی پروری مسئولانه

جلسه سخنرانی علمی جناب آقای دکتر حافظیه روز دوشنبه مورخ 1394/8/11 ساعت 14 الی 15 در محل سالن اجتماعات موسسه تحقیقات علوم شیلاتی برگزار گردید.
مقالات | بازدید: 2973 مرتبه | 0 نظر
برگزاری جلسه سخنرانی علمی آقای مهندس کامیار غرا
سه شنبه بیست و هشتم مهر 1394 

برگزاری جلسه سخنرانی علمی آقای مهندس کامیار غرا

جلسه سخنرانی علمی با موضوع" تحلیل عدم قطعیت ها و آنالیز ریسک و خطر پذیری" روز دوشنبه مورخ 1394/7/27 ساعت 14 الی 15 در محل سالن جلسات موسسه برگزار گردید.
مقالات | بازدید: 3154 مرتبه | 0 نظر
بررسی اثرات گرد غبار بر ساختار جوامع فیتو پلانکتونی در محدوده آبهای ایرانی خلیج فارس
چهارشنبه پانزدهم مهر 1394 

بررسی اثرات گرد غبار بر ساختار جوامع فیتو پلانکتونی در محدوده آبهای ایرانی خلیج فارس

سخنرانی علمی سرکار خانم دکتر مهناز ربانیها، روز دوشنبه مورخ 1394/7/13 در محل سالن اجتماعات موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور برگزار گردید.
مقالات | بازدید: 3272 مرتبه | 0 نظر
برگزاری جلسه سخنرانی علمی تحت عنوان اثرات ماهیگیری بر گونه های هدف ، گونه های غیر هدف و اکو سیستم
چهارشنبه هجدهم شهریور 1394 

برگزاری جلسه سخنرانی علمی تحت عنوان اثرات ماهیگیری بر گونه های هدف ، گونه های غیر هدف و اکو سیستم

جلسه سخنرانی علمی جناب آقای دکتر فرهاد کیمرام ، روز دوشنبه 1394/6/9 ساعت 14 الی 15/30 در سالن کنفرانس موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور برگزار گردید.
مقالات | بازدید: 2528 مرتبه | 0 نظر
بررسی روابط اکولوژیک برخی از ماهیان کفزی خلیج فارس با رویکرد مدیریت ماهیگیری مبتنی بر اکوسیستم
شنبه ششم تیر 1394 

بررسی روابط اکولوژیک برخی از ماهیان کفزی خلیج فارس با رویکرد مدیریت ماهیگیری مبتنی بر اکوسیستم

جلسه سخنرانی علمی سرکار خانم دکتر آرزو وهاب نژاد، روز دوشنبه مورخ 1394/3/18 ساعت 14 الی 15/30 در محل سالن جلسات موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور برگزار شد.
مقالات | بازدید: 3074 مرتبه | 0 نظر
تولید میگوی  SPF در ایران
چهارشنبه سیزدهم اسفند 1393 

تولید میگوی SPF در ایران

دکتر محمد افشارنسب – عضو هیئت علمی و رییس گروه سخت پوستان و سایر آبزیان موسسه
مقالات | بازدید: 3221 مرتبه | 0 نظر
تولید میگوی SPF در ایران
شنبه نهم اسفند 1393 

تولید میگوی SPF در ایران

ارائه دهنده: جناب آقای دکتر محمد افشارنسب (عضو هیئت علمی و مدیر گروه سخت پوستان و سایر آبزیان موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور )
مقالات | بازدید: 1660 مرتبه | 0 نظر