شنبه ششم تیر 1394 

بررسی روابط اکولوژیک برخی از ماهیان کفزی خلیج فارس با رویکرد مدیریت ماهیگیری مبتنی بر اکوسیستم

جلسه سخنرانی علمی سرکار خانم دکتر آرزو وهاب نژاد، روز دوشنبه مورخ 1394/3/18 ساعت 14 الی 15/30 در محل سالن جلسات موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور برگزار شد.
مقالات | بازدید: 2696 مرتبه | 0 نظر
در رویکرد مدیریتی مبتنی بر اکوسیستم ضروری است که مدیریت نه تنها اثرات ماهیگیری بر گونه هدف را مشخص کند، بلکه اثرات ماهیگیری بر گونه های غیر هدف، زیستگاه و اکوسیستمی که این گونه بخشی از آن میباشد، را تعیین کند. از جمله تعیین روابط ذخیره گونه هدف با شکارچیان، رقبا و گونه های شکار میباشد
تحقیق حاضر با هدف تعیین روابط اکولوژیک گونه های حسون معمولی، سنگسرمعمولی، سنگسر مخطط، شوریده، شانک زردباله، کوپر، گوازیم دم رشته ای و یال اسبی در آبهای خلیج فارس (محدوده استان بوشهر) از طریق تخمین رژیم غذایی و تعیین میانگین سطوح غذایی آنها با بکارگیری مدل اکوپس(Ecopath) طراحی شد، تا زمینه رویکرد مدیریت مبتنی بر اکوسیستم در بهره¬برداری از ذخایر خلیج فارس فراهم شود. در راستای نیل به اهداف فوق الذکر، سطوح تغذیه ای (Trophic level) هر یک از گونه های مذکور با اندازه گیری رژیم و رفتار تغذیه ای، اندازه¬گیری شاخص های تغذیه ای مانند شاخص اثرات متقابل غذایی، سفره غذایی مشترک، همه چیزخواری و.. تعیین شد، از طرف دیگر شاخص های پویایی جمعیت گونه های مذکور شامل رشد (ضریب رشد و طول بینهایت)، مرگ و میر کل، صیادی و طبیعی و ضریب بهره برداری گونه های مذکور محاسبه شد. داده های حاصل از شاخص های تغذیه ای، از جمله روابط تغذیه ای مابین گونه ها، سطوح تغذیه ای هر گونه، ضریب بهره برداری فعلی هر گونه (بر پایه پارامترهای پویایی جمعیت) با روند صید هر گونه در طی ده سال گذشته (92-1391) مورد تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری قرار گرفت.
آدرس پست الکتونیکی نویسنده: Avn9400@gmail.com
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code