چهارشنبه ششم آبان 1394 

آبزی پروری مسئولانه

جلسه سخنرانی علمی جناب آقای دکتر حافظیه روز دوشنبه مورخ 1394/8/11 ساعت 14 الی 15 در محل سالن اجتماعات موسسه تحقیقات علوم شیلاتی برگزار گردید.
مقالات | بازدید: 2598 مرتبه | 0 نظر
این مجموعه شامل 9 فصل با عناوین آمار تولید ، روش تولید که در آن به تکنیک های کشت اشاره شده است . استفاده از منابع زمین، آب ، پروتئین، انرژی، مباحث زیستی که از جمله تخریب برکه ها و آبگیرها ، آلودگی آبها ، شور شدگی و تنوع زیستی و بهره گیری از مواد شیمیایی و مشکلات ناشی از مصرف آنها در آبزی پروری ، مباحث اجتماعی ، امنیت غذا با در نظر گرفتن نیاز مصرف کننده ها
شامل: سلامت محصول ، روشهای تولید محصولانه و انتقال آگاهی های لازم اجتماعی از سوی تولید کننده به مصرف کنندگان ، مدیریت زیست محیطی در آبزی پروری و بررسی عوامل آن شامل: شناسایی اثرات، استاندارد سازی، تطبیق استانداردها، با مدیریت و پایش و تصییح خطاها ، ارزیابی اثرات زیست محیطی ، تنظیم قوانین آبهای خروجی مزارع و مسیرهای چندگانه تدوین شده برای خروجی ها شامل عدم اجازه تخلیه فاضلاب داده ، اجازه تخلیه پساب فقط در صورت تایید کیفیت آن ( خارج نبودن از استانداردها ) و مجوز تخلیه در صورت استفاده از BMPS یا سیستم تجربه کرد مدیریت برتر ، اجازه تخلیه با هزینه کرد مکانیزاسیون و تاسیسات جلوگیری از بارآلودگی توسط مزرعه دار که در مورد ماهیان سردآبی ، استخرهای ریس وی یا ساختار مشابه با حداقل 30 روز در سال بجز مزارعی که کمتر از 9 تن زی توده در سال برداشت دارند یا مزارعی که کمتر از 2300 کیلوگرم غذا در طی ماه مصرف میکنند و در مورد ماهیان گرمابی ، ریس وی یا ساختاری مشابه آنها در طی سال فقط 30 روز تخلیه دارند بجز مزارع گرمابی بسته که فقط در زمان بارشهای زیاد تخلیه انجام دهند و در نهایت مزارعی که کمتر از 46 تن تولید و برداشت دارند و همچنین مباحث واردات گونه ، مصرف آنتی بیوتیک ها، مواد شیمیایی و داروها، قوانین مربوط به غذا. در فصل هشت به کدهای در آبزی پروری مسئولانه اشاره و در فصل نهم ضمن ارائه توسعه BMP به بررسی های محیطی، ارزیابی محیط زیست و راهنمای تدوین BMPS می پردازد.
آدرس پست الکترونیکی نویسنده: jhafezieh@yahoo.com
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code