چهارشنبه بیست و هفنم شهریور 1398 

مبانی فیزیولوژی رفتار در ماهی

سخنرانی علمی دکتر همایون حسین زاده با عنوان مبانی فیزیولوژی رفتار در ماهی برگزار شد
سخنرانی های علمی | بازدید: 17833 مرتبه | 0 نظر
ماهی ها دارای گسترش جهانی قابل توجهی بوده که علاوه بر تنوع گونه ای در بخش هایی از  اقیانوس ها و دریا از فراوانی بالایی برخوردارند. رفتارشناسی ماهی ها یکی از حوزه های علوم بوده که  نقش کلیدی در حفاظت و بهره برداری پایدار از ماهیان و نیز موفقیت در آبزی پروری دارد. رفتارهای مهم در آبزیان نظیر ماهی ها شامل رفتارهای تولید مثلی) رفتار جفت یابی، رفتار لانه سازی، رفتار تخمریزی- رفتار مراقبت از والدین) رفتارهای تغذیه ای (رفتار شکار، زمانی وتغذیه سایز غذا) و رفتارهای مهاجرتی (نوع مهاجرت- زمان مهاجرت- بازگشت به خانه Homing سایز مهاجرت) می باشد. دیگر رفتارهای ماهیان شامل رفتارهای پرخاش- تهدید- شکار و شکارچی- رفتارهای دسته جمعی- رفتارشناسی گروهی- رفتار تغذیه گروهی و رفتارهای ضدشکارچی می¬باشد.
رفتارها معمولاً پاسخ های حرکتی به محرک های محیطی را شامل می شوند. برای هر یک از رفتارها مجموعه ای از واکنش های شیمیایی و فیزیولوژیک ضروری است. به عبارت دیگر هر گونه تغییر در شرایط محیطی و یا در صورت بروز هرگونه استرس درمحیط، ماهی به محیط دیگر و با شرایط اکولوژیک جدید مهاجرت می¬نماید. این نوع رفتار توام با  تغییرات فیزیولوژیک در ماهی بوده که عمدتاً سه سیستم عضلانی،عصبی و هورمونی را درگیر می نماید.
انقباضات عضلانی در بدن ماهی ها تابع تحریکات عصبی بوده و سیناپس های نورونی عضلانی نقش مهم در بروز رفتارها ایفاد می نمایند. درخصوص عملکرد صحیح سیستم عضلانی وجود پروتئین هایی نظیر اکتین، میورین و تروپونین ضروری بوده و برای عملکرد صحیح سیستم عصبی انواع نوروترانسمیترها نظیر دوپایین، سروتونین، گابا، استیل کولین، آدرنالین و نور آدرنالین برای تأثیرگذاری بر رفتارها ماهی ضروری است. انقباضات عضلانی در بروز حرکات ماهی برای شنای فعال جهت رسیدن به غذا، شکار، فرار از دست شکارچیان ، مهاجرت و بروز  رفتارهای تولید مثلی ضروری است. در عین حال برای تکمیل فرایندهای فیزیولوژیک مؤثر در رفتار ماهیان تغییرات سطوح هورمونها و سیستم های آندوکرینی نیز ضرورت دارد. درخصوص رفتارهای تولید مثلی هورمونهای GnRH،  گنادوتروپین ها، تستوسترون، و17 بتا استرادیول و 11 کتوتستوسترون از جمله مهمترین می باشند. درخصوص رفتارهای مهاجرتی مجموعه ای از هورمونها دخالت داشته که از مهمترین آنها می توان به کورتیزول، پرولاکتین، هورمونهای تیرئیدی، کلسی تونین اشاره نمود. در حوزه  رفتارهای تغذیه ای علاوه بر هورمونهای تیروئیدی مجموعه ای از هورمونهای دستگاه گوارش نقش داشته که از مهمترین آنها کوله سیستوکینین (CcK) نورپپتید (NPy) ، گرلین و لپتین می باشند. مجموعه ای از رفتارهای  اختصاصی ماهیان در پرورش ماهی در قفس و استخرهای پرورشی و همچنین مراکز تکثیر ماهی  شامل رفتارهای دوران جنینی (متأثر ازهورمونهای تیروئیدی) بلوغ و حرکت ماهیان در استخرها، ارائه گردیده و به انواع رفتارهای همزیستی اهم از همسفرگی و انگلی (وابسته به کورتیزول) و رفتارهای استتار و تقلید (متأثر ازکاته کولامین ها و کورتیزول و هورمونهای محرک ملانوسیتی) همراه با نقش کروماتوفورها اشاره شده است.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code