سه شنبه دوم آذر 1395 

مدیریت پرورش ماهی هامور Epinephelus coioides در قفسهای دریایی در کشور اندونزی

جلسه سخنرانی علمی ، آقای دکتر منصور شریفیان عضو هیئت علمی و مدیر گروه تکثیر و پرورش ماهی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی ، روز دوشنبه مورخ 1395/9/1 ساعت 14 الی 15:30 در محل سالن جلسات موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور برگزار گردید.
مقالات | بازدید: 4249 مرتبه | 0 نظر
فعالیت پرورش ماهی درمحیط قفسهای دریایی در ایجاد اشتغال مولد-ایجاد امنیت غذایی ((food security-پایداری ذخایر ماهیان آبهای آزاد نقش موثری ایفا می نماید. فعالیتهای پرورش ماهی درمحیط قفسهای دریایی بدون اتکا به دانش فنی وروز آمد برای متولیان وبهره برداران امکان پذیر نخواهد بود. خلا استفاده از تجارب سایر کشورهای صاحب نام وپیشرو در این زمینه(ایسلند،دانمارک،انگلیس ،فرانسه،اندونزی،تایلند، و.... ) منجر به شکست در فعالیتهای اجرایی خواهد شد. لهذا این نشست باهدف استفاده ازتجارب کشور اندونزی درخصوص فعالیتهای پرورش ماهی هامور در قفس درموسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور تشکیل گردید.
رئوس مطالب به شرح ذیل می باشد:
 • الف - جنبه های کلیدی ومهم مدیریت موفق مزارع پرورش ماهی هامور در قفس
 • ب- ایجاد تشکلهای پرورش دهندگان ماهی
 • ج-دارا بودن برنامه عملیاتی مشخص جهت پرورش محصول در قفس
 • د- ایجاد برنامه زمان بندی بر اساس تقویم تولید وپرورش ماهی
 • ه- اعمال مدیریت بهینه پرورش ماهی هامور درقفس مبتنی بر موارد مشروحه ذیل:
 • 1-انتخاب صحیح محل نگهداری قفسهای دریایی
 • 2-انجام عملیات طراحی وانتخاب ساختار قفس
 • 3- انجام عملیات آماده سازی قفس قبل از ذخیره سازی ماهی
 • 4-انجام عملیات بهینه تامین بچه ماهی وذخیره سازی ماهی در قفس
 • 5- انجام عملیات مدیریت غذا دهی
 • 6- انجام عملیات مدیریت بهینه کنترل آب در قفس
 • 7-انجام عملیات مدیریت بهداشتی
 • 8-انجام عملیات برداشت وپس از برداشت ماهی ازقفس
 • 9- ثبت عملیات روزانه پرورش ماهی در قفس در قالب کتابچه های مخصوص
 • 10-ارتقائ سطح عملیات بازاریابی جهت فروش به هنگام محصول
 • 11- انجام عملیات پشتیبانی قفس- و استقرار قفسها در محلهای نگهداری
آدرس پست الکترونیکی نویسنده: sharif_23m@yahoo.com
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code