دوشنبه هشتم مهر 1398 

کمیته جذب منابع

شصت و دومین جلسه کمیته جذب منابع در سالن جلسات موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور برگزار گردید
اخبار تجاری سازی | بازدید: 11935 مرتبه | 0 نظر
به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، شصت و دومین جلسه کمیته جذب منابع  با حضور رئیس موسسه، معاونین و اعضاء کمیته درخصوص درآمد اختصاصی تشکیل شد. در این جلسه دکتر بهمنی بر لزوم درآمدزایی موسسه و نیز اجرای دستورالعمل تشویق و ارتقاء انگیزه درآمد اختصاصی تاکید کردند. در ادامه ضمن بررسی راهکارهای افزایش درآمد اختصاصی موسسه موانع و چالش های موجود جهت نیل به کسب درآمد اختصاصی تعیین شده تا پایان سال جاری و همچنین میزان درآمد اختصاصی مراکز و پژوهشکده های تابعه موسسه در طی سه سال اخیر مورد بررسی قرارگرفت. با توجه به زیرساخت ها و پتانسیل های موجود در مراکز و پژوهشکده های تابعه جهت انجام قراردادهای مشارکتی، مورد تاکید و مقرر گردید برنامه درآمد زایی شش ماهه دو سال  مراکز و پژوهشکده های تابعه در این  کمیته ارائه و بررسی گردد.
در این جلسه مقرر گردید گزارش نهایی قراردادها با بخش دولتی و غیر دولتی با اولویت ویژه ارسال شود. 
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code