به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی_ گیلان، در راستای تاکید مهندس حجتی، وزیر جهاد کشاورزی در خصوص توسعه نقش تحقیقات علوم شیلاتی کشور در جهت ارتقای بهره وری فرآوری آبزیان در کشور جلسه ای کارشناسی به منظور الویت بندی برنامه های تاثیر گذار با محوریت توسعه ‌‌و بهبود فعالیت های بخش های خصوصی فعال در مرکز ملی فرآوری آبزیان پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی با حضور دکتر بهمنی، رئیس موسسه تحقیقات علوم‌شیلاتی کشور، معاونین موسسه، مدیریت بخش بیوتکنولوژی موسسه، مدیریت و معاونین پژوهشکده و کارشناسان و محققین پژوهشکده اکولوژی دریای خزر و پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان تشکیل شد. در این جلسه پس از ارایه گزارشاتی از طرف پژوهشکده های مذکور و تجزیه و تحلیل و تبادل نظر کارشناسی، تهیه برنامه اجرایی برگرفته از دانش علمی پژوهش های انجام رسیده در دستور کار قرار گرفت و مقرر شد در زمینه بهره برداری از فرآورده های جانبی از آبزیان به منظور تولید فرآورده های با ارزش افزوده، تنوع بخشی به محصولات فرآوری شده از آبزیان و بهینه سازی روش های هندلینگ و بسته بندی محصولات آبزیان برنامه عملیاتی کاملی با نظر تمامی متخصصین، محققین و صاحب نظران از موسسه، دانشگاه ها و مراکز اجرایی سازمان شیلات ایران در جهت پاسخ گویی به نیازهای اساسی بخش های خصوصی، افزایش مصرف ‌و معرفی محصولات نوین از آبزیان تهیه گردد. همچنین به موضوع بهره برداری از ظرفیت ماهی کیلکا، موتو ماهیان، ساردین ماهیان، تولیدات آبزیان از قفس های دریایی و ضایعات و زایدات آبزیان در الویت فعالیت های موسسه قرار گرفت. در حاشیه این نشست نیز بازدیدی از پتانسیل های مرکز ملی فرآوری آبزیان (یونیدو) پژوهشکده انجام و به روز رسانی، بازسازی و تجهیز آن مورد تاکید دکتر بهمنی قرار گرفت.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code