شنبه بیست و چهارم تیر 1396 

برگزاری جلسه ترویجی بین سازمان شیلات ایران، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور و سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

نخستین جلسه مشترک هماهنگی امور ترویجی بین سازمان شیلات ایران، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور و سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی برگزار گردید.
اخبار ترویجی و تجاری | بازدید: 11887 مرتبه | 0 نظر
نخستین جلسه مشترک هماهنگی امور ترویجی فی ما بین سازمان شیلات ایران، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور و سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی روز یکشنبه مورخ 96/4/18 در محل سازمان شیلات ایران برگزار گردید.
در این جلسه دکتر عبدالحی، معاون توسعه آبزی پروری سازمان شیلات و جمعی از مدیران و کارشناسان آن سازمان، مهندس پیری معاون مدیر کل ترویج کشاورزی و منابع طبیعی سازمان تات به همراه جمعی از کارشناسان آن معاونت و دکتر حسین زاده معاون ترویج و انتقال یافته های موسسه به همراه مدیران و کارشناسان ترویج موسسه حضور داشتند. پس از بحث و تبادل نظر در خصوص برنامه عملیاتی ترویج موسسه در حوزه شیلات و آبزیان کشور برای سال 96 مقرر گردید، سازمان شیلات ایران حداکثر تا تاریخ 96/5/1 اولویتها، نیازها و پیشنهادات مورد نظر خود را اعلام و سپس برنامه نهایی جهت تامین اعتبار در اختیار معاونت ترویج سازمان قرار گیرد.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code