برگزاری اولین نشست مشترک علمی وتحقیقاتی فیمابین مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی گرگان و پژوهشکده اکولوژی دریای خزر
چهارشنبه سی ام مرداد 1398 

برگزاری اولین نشست مشترک علمی وتحقیقاتی فیمابین مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی گرگان و پژوهشکده اکولوژی دریای خزر

این نشست علمی روز یکشنبه مورخ 1398/05/27 با حضور رئیس ،معاونین و مسئولین بخشهای تحقیقاتی مرکز با رئیس ، معاونین و مسئولان بخشهای تحقیقاتی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر در محل سالن اجتماعات مرکز تحقیقات شیلات گلستان برگزار گردید.
| بازدید: 26 مرتبه | 0 نظر
چهارشنبه سی ام مرداد 1398 

"بررسی پایش آب پشت مخزن سدها با استفاده از مدل NSFWQI"

سمینار علمی تحت عنوان "بررسی پایش آب پشت مخزن سدها با استفاده از مدل NSFWQI" باحضوررئیس ،معاونین و کلیه کارشناسان مرکزتوسط آقای مهندس بهروز منصوری کارشناس بخش اکولوژی در محل سالن اجتماعات مرکزبرگزار گردید.
| بازدید: 13 مرتبه | 0 نظر
جلسه مشترک پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان با مهندس دریانورد رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی هرمزگان
دوشنبه بیست و هشتم مرداد 1398 

جلسه مشترک پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان با مهندس دریانورد رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی هرمزگان

با حضور دکتر بهمنی رئیس موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، جلسه مشترکی با مهندس دریانورد رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی هرمزگان تشکیل شد.
| بازدید: 39 مرتبه | 0 نظر
بازدید آقای دکتر بهمنی از شرکت فراورده های شیلاتی بندرعباس
دوشنبه بیست و هشتم مرداد 1398 

بازدید آقای دکتر بهمنی از شرکت فراورده های شیلاتی بندرعباس

دکتر بهمنی رئیس موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، دکتر مرتضایی معاون پژوهش و فناوری و دکتر حسین زاده معاون ترویج و انتقال یافته های علمی از شرکت فراورده های شیلاتی بندرعباس بازدید به عمل آوردند.
| بازدید: 78 مرتبه | 0 نظر
بازدید آقای دکتر بهمنی رئیس موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور از ایستگاه تحقیقاتی نرمتنان خلیج فارس
دوشنبه بیست و هشتم مرداد 1398 

بازدید آقای دکتر بهمنی رئیس موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور از ایستگاه تحقیقاتی نرمتنان خلیج فارس

آقای دکتر بهمنی رئیس موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، آقای دکتر مرتضایی معاون پژوهش و فناوری و آقای دکتر حسین زاده معاون محترم ترویج و انتقال یافته های علمی در روز یکشنبه مورخ27/5/1398 از ایستگاه تحقیقاتی نرمتنان خلیج فارس واقع در بندرلنگه بازدید به...
| بازدید: 56 مرتبه | 0 نظر
جلسه مشترک پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان با آقای دکتر همتی استاندار محترم هرمزگان
دوشنبه بیست و هشتم مرداد 1398 

جلسه مشترک پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان با آقای دکتر همتی استاندار محترم هرمزگان

در مدت حضور آقای دکتر بهمنی رئیس موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور در بندرعباس،جلسه مشترکی با حضور آقای دکتر همتی استاندار محترم هرمزگان تشکیل گردید.
| بازدید: 60 مرتبه | 0 نظر
بازدید  آقای دکتر محمودی معاون برنامه ریزی  و توسعه منابع انسانی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی از پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان
دوشنبه بیست و هشتم مرداد 1398 

بازدید آقای دکتر محمودی معاون برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی از پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان

آقای دکتر محمودی معاون برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی از پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان بازدید کردند.
| بازدید: 39 مرتبه | 0 نظر
برگزاری جلسه کمیته فنی میگو در اداره کل شیلات استان گلستان
یک شنبه بیستم مرداد 1398 

برگزاری جلسه کمیته فنی میگو در اداره کل شیلات استان گلستان

در این نشست کارشناسان گروه ترویج میگومرکز تحقیقات ذخایرآبزیان آبهای داخلی، مدیرکل و کارشناسان اداره کل شیلات استان ، مدیرکل و کارشناسان اداره کل دامپزشکی استان و تعدادی از پرورش دهندگان میگوشرکت داشتند.
| بازدید: 63 مرتبه | 0 نظر
برگزاری روز انتقال یافته های علمی
یک شنبه بیستم مرداد 1398 

برگزاری روز انتقال یافته های علمی

روز انتقال یافته های علمی حاصل از اجرای پروژه های تحقیقاتی با عنوان "حفظ و احیاء ذخایر آبزیان در حال بهره برداری استان هرمزگان" در مورخ 98/5/16 در پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان برگزار گردید.
| بازدید: 107 مرتبه | 0 نظر
برگزاری جلسه شورای پژوهشی مرکز
شنبه نوزدهم مرداد 1398 

برگزاری جلسه شورای پژوهشی مرکز

این جلسه در مورخ 1398/05/12 وبا حضور اعضای شورای پژوهشی در محل سالن اجتماعات مرکز برگزار گردید.
| بازدید: 33 مرتبه | 0 نظر
برگزاری سمینار با عنوان بررسی اثر ميزان درجه حرارت، فسفر و دوره هاي نوري مختلف بر روي رشد جلبک اوسیلاتوریا (Oscillatoria agardhii) .
شنبه نوزدهم مرداد 1398 

برگزاری سمینار با عنوان بررسی اثر ميزان درجه حرارت، فسفر و دوره هاي نوري مختلف بر روي رشد جلبک اوسیلاتوریا (Oscillatoria agardhii) .

سمینار تحت عنوان "بررسی اثر ميزان درجه حرارت، فسفر و دوره هاي نوري مختلف بر روي رشد جلبک اوسیلاتوریا (Oscillatoria agardhii) ". توسط سرکارخانم دکتر منصوره احمدی لیوانی ارائه گردید
| بازدید: 21 مرتبه | 0 نظر
جلسه فیمابین کارگروه ترویج مرکز تحقیقات شیلات و اداره ترویج سازمان جهاد استان
یک شنبه سیزدهم مرداد 1398 

جلسه فیمابین کارگروه ترویج مرکز تحقیقات شیلات و اداره ترویج سازمان جهاد استان

درروز چهارشنبه مورخه 1398/05/09در ساعت ده و نیم صبح جلسه ای با حضور کارشناسان محترم کارگروه ترویج مرکز و ریاست و کارشناسان محترم اداره ترویج جهاد استان در سالن کنفرانس مرکز برگزار گردید.
| بازدید: 43 مرتبه | 0 نظر
نشست در خصوص راهکارهای مناسب پرورش میگو درمجاورت بیماری لکه سفید
یک شنبه سیزدهم مرداد 1398 

نشست در خصوص راهکارهای مناسب پرورش میگو درمجاورت بیماری لکه سفید

درروز سه شنبه مورخه 8/5/1398 جلسه ای با حضور ریاست و کارشناسان مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی مرتبط در امر میگو، مدیرکل و کارشناسان اداره کل شیلات ، مدیرکل و کارشناسان سازمان دامپزشکی، معاون فرماندارشهرستان گمیشان و تنی چند از پرورش دهندگان میگو...
| بازدید: 32 مرتبه | 0 نظر
نشست در خصوص راهکارهای مناسب پرورش میگو درمجاورت بیماری لکه سفید
یک شنبه سیزدهم مرداد 1398 

نشست در خصوص راهکارهای مناسب پرورش میگو درمجاورت بیماری لکه سفید

درروز سه شنبه مورخه 1398/05/08جلسه ای با حضور ریاست و کارشناسان مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی مرتبط در امر میگو، مدیرکل و کارشناسان اداره کل شیلات ، مدیرکل و کارشناسان سازمان دامپزشکی، معاون فرماندارشهرستان گمیشان و تنی چند از پرورش دهندگان میگو...
| بازدید: 22 مرتبه | 0 نظر
دیدار خانواده بزرگ جهادکشاورزی و مدیران این مجموعه با استاندار گلستان
شنبه دوازدهم مرداد 1398 

دیدار خانواده بزرگ جهادکشاورزی و مدیران این مجموعه با استاندار گلستان

به منظور گزارش فعالیت ها و عملکرد بخش کشاورزی و همچنین ارائه برنامه های سال ۹۸ خانواده بزرگ جهادکشاورزی، مدیران این مجموعه عصر روز چهارشنبه ۹ مرداد با استاندار گلستان دیدار و گفتگو کردند.
| بازدید: 28 مرتبه | 0 نظر
رونمایی از طرح کلان
چهارشنبه نهم مرداد 1398 

رونمایی از طرح کلان "اس پی اف" قزل‌آلا توسط دکتر ستاری معاون محترم علمی و فناوری رئیس جمهور

دکتر ستاری معاون محترم علمی و فناوری ریاست جمهوری و دکتر خاوازی معاون محترم وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی روز سه‌شنبه هشتم مرداد ماه 1398 از فاز نخست طرح کلان تولید قزل‌آلای رنگین‌کمان عاری از عوامل بیماری‌زای خاص (اس...
| بازدید: 192 مرتبه | 0 نظر
برگزاری کارگاه  آموزشی - ترویجی  با عنوان: بهره برداری  پایدار و مسئولانه از ماهیان سطح زی ریز در آبهای استان هرمزگان
سه شنبه هشتم مرداد 1398 

برگزاری کارگاه آموزشی - ترویجی با عنوان: بهره برداری پایدار و مسئولانه از ماهیان سطح زی ریز در آبهای استان هرمزگان

کارگاه آموزشی - ترویجی " بهره برداری پایدار و مسئولانه از ماهیان سطح زی ریز در آبهای استان هرمزگان" به درخواست تعاونی های صیادی و شیلات جزیره قشم و توسط دکتر سالارپوری در مسجد روستای رمچاه با مشارکت فعال جامعه صیادی برگزار گردید.
| بازدید: 176 مرتبه | 0 نظر
برگزاری نهمین همایش و کارگاه آموزشی روابط عمومی دستگاه های اجرایی استان گلستان با موضوع
دوشنبه هفنم مرداد 1398 

برگزاری نهمین همایش و کارگاه آموزشی روابط عمومی دستگاه های اجرایی استان گلستان با موضوع "مدیریت روابط عمومی "

در کارگاه آموزشی که مدرس آن دکتر سید علیرضا بهبهانی متخصص دیپلماسی مدرن بود و کلیه مسئولان روابط عمومی دستگاه های اجرایی استان حضور دتشتند مدرس کارگاه آموزشی در خصوص نقش روابط عمومی در فرهنگ سازی ، بازاریابی و تبلیغات اجتماعی ، روابط عمومی دیجیتال و همچنین...
| بازدید: 23 مرتبه | 0 نظر
جلسه کمیته فنی میگوی استان گلستان
شنبه پنجم مرداد 1398 

جلسه کمیته فنی میگوی استان گلستان

دراین جلسه ابتدا نمایندگان بهره بردان سایت میگو ضمن درخواست کمک دولت برای جبران خسارات وارده از سازمان دامپزشکی منشاء ورود بیماری وچگونگی ادامه روند پرورش را خواستار شدند.درادامه آقای قدسی از پرورش دهندگان میگوضمن ارائه تجربه پرورش درکنار بیماری دراستان...
| بازدید: 43 مرتبه | 0 نظر
برگزاری ششمین جلسه کمیته رهاسازی
چهارشنبه دوم مرداد 1398 

برگزاری ششمین جلسه کمیته رهاسازی

ششمین جلسه کمیته رهاسازی راس ساعت 8/30 روز دوشنبه مورخ 1398/05/ 01با حضور معاون پژوهشی مرکز ، معاون صید و صیادی اداره کل شیلات ، رؤسای مراکز بازسازی ذخایرسیجوال ٰ، سدوشمگیر، نماینده حراست ، نماینده شرکت مادر تخصصی ونماینده اتحادیه تعاونی های پره صیادی...
| بازدید: 41 مرتبه | 0 نظر
دورة آموزشی تحت عنوان
چهارشنبه دوم مرداد 1398 

دورة آموزشی تحت عنوان "الزامات پرورش میگو در مناطق آلوده به ویروس لکه‌سفید" درکنار برگزاری روز مزرعه

در روز یک‌شنبه مورخ 30/04/1398 دورة آموزشی تحت عنوان "الزامات پرورش میگو در مناطق آلوده به ویروس لکه‌سفید" در سالن کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهرستان گمیشان توسط مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی گرگان و با همکاری اداره کل شیلات استان گلستان...
| بازدید: 39 مرتبه | 0 نظر
شرکت  دکتر علی سالارپوری از پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان در کارگاه علمی - منطقه ای ماهیان کمتر بهره برداری شده و ذخایر ژنتیکی و بهبود آنها
دوشنبه سی و یکم تیر 1398 

شرکت دکتر علی سالارپوری از پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان در کارگاه علمی - منطقه ای ماهیان کمتر بهره برداری شده و ذخایر ژنتیکی و بهبود آنها

کارگاه منطقه ای ماهیان کمتر بهره برداری شده و ذخایر ژنتیکی و بهبود آنها در محل مرکز آژانس ملی تحقیقات و توسعه منابع آبزی (NARA) سریلانکا در شهر کلمبو از 19 تا 21 تیر ماه 1398 برگزار گردید.
| بازدید: 86 مرتبه | 0 نظر
جلسه عمومی مدیران و اعضای هیات علمی و کارشناسان پژوهشی و ستادی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی  با ریاست پژوهشکده
یک شنبه سی ام تیر 1398 

جلسه عمومی مدیران و اعضای هیات علمی و کارشناسان پژوهشی و ستادی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی با ریاست پژوهشکده

جلسه عمومی مدیران و اعضای هیات علمی و کارشناسان پژوهشی و ستادی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی با ریاست پژوهشکده برگزار گردید
| بازدید: 172 مرتبه | 0 نظر
شرکت در دومین جلسه شورای تحقیقات آموزش وترویج کشاورزی استان
شنبه بیست و نهم تیر 1398 

شرکت در دومین جلسه شورای تحقیقات آموزش وترویج کشاورزی استان

دومین جلسه شورای تحقیقات آموزش وترویج کشاورزی استان با حضور دکتر مهاجر، ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی ، مدیران کل ، مدیران و معاونت های سازمان جهاد و روسای مراکز تحقیقات در محل سالن جلسات مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی استان برگزار گردید.
| بازدید: 66 مرتبه | 0 نظر
جلسه مشترک ریاست محترم موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور با مدیران و پژوهشگران پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی
چهارشنبه بیست و ششم تیر 1398 

جلسه مشترک ریاست محترم موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور با مدیران و پژوهشگران پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی

جلسه مشترک ریاست محترم موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور با مدیران و پژوهشگران پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی در سالن جلسات پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی برگزار گردید
| بازدید: 240 مرتبه | 0 نظر
برگزاری نخستین جلسه بسیج علمی تخصصی مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی ـ گرگان
یک شنبه بیست و سوم تیر 1398 

برگزاری نخستین جلسه بسیج علمی تخصصی مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی ـ گرگان

این جلسه تحت عنوانكاربردی كردن پژوهش های مراکز تحقیقاتی در صنایع و ارتباط بیشتر بخش تولید با مراكز تحقیقاتی در مورخ 1398/04/19 درمحل سالن جلسات مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی ـ گرگان برگزار گردید.
| بازدید: 72 مرتبه | 0 نظر
برگزاری مراسم تجلیل از بازنشستگان مرکز
شنبه پانزدهم تیر 1398 

برگزاری مراسم تجلیل از بازنشستگان مرکز

مراسم باشکوه تجلیل ازبازنشستگان مرکز با حضور جمع زیادی از بازنشستگان ومسئولان و کارشناسان مرکز و مهمانان مدعو در مورخ 1398/04/12 در محل سالن اجتماعات مرکز برگزار شد.
| بازدید: 84 مرتبه | 0 نظر
برگزاری اولین نشست ترویجی در مرکزتحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی گرگان
شنبه پانزدهم تیر 1398 

برگزاری اولین نشست ترویجی در مرکزتحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی گرگان

اولین نشست ترویجی سال 98 در مورخه 98/04/11تحت عنوان "اثرات سیلاب بر ساختاراکوسیستم منابع آبی ساحل شرقی وذخایرماهیان کپور و کلمه (بایدها و نبایدها) " در محل سالن اجتماعات اداره کل شیلات استان گلستان برگزار شد.
| بازدید: 65 مرتبه | 0 نظر
شرکت ریاست مرکز در جلسه شورای هماهنگی سازمان جهاد استان
دوشنبه دهم تیر 1398 

شرکت ریاست مرکز در جلسه شورای هماهنگی سازمان جهاد استان

این جلسه با ریاست دکتر مهاجر رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان و مدیران کل و روسای مراکز تحقیقاتی مورخ 1398/04/05درمحل سالن اجتماعات صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی برگزار گردید .
| بازدید: 49 مرتبه | 0 نظر
برگزاری جلسه کفال در محل مرکزآموزش میگوی سایت گمیشان
سه شنبه چهارم تیر 1398 

برگزاری جلسه کفال در محل مرکزآموزش میگوی سایت گمیشان

این جلسه روز دوشنبه مورخ 3/4/1398 با حضور رئیس مرکز تحقیقات شیلات ، معاون پژوهشی مرکز ، رئیس بخش بازسازی ذخایر ومجری پروژه کفال ، معاون آبزی پروری اداره کل شیلات استان ،رئیس مرکز آموزش و کارشناسان مرتبط اداره کل شیلات جهت بررسی میزان آمادگی مرکز آموزش...
| بازدید: 59 مرتبه | 0 نظر
اولین دوره رهاسازی بچه ماهیان بانک ژن زنده کپور کلمه در جشن رهاسازی
دوشنبه سوم تیر 1398 

اولین دوره رهاسازی بچه ماهیان بانک ژن زنده کپور کلمه در جشن رهاسازی

اولین دوره رهاسازی بچه ماهیان حاصل از بانک ژن زنده کپور کلمه در روز جشن رهاسازی درمورخ 2تیرماه 1398 در رودخانه گرگانرود روستای خواجه نفس با حضور مسئولین کشوری، استانی و شهرستانی انجام شد.
| بازدید: 60 مرتبه | 0 نظر
بازدید معاون پژوهشی و کارشناسان مرکز از رودخانه قره سو و کانال ارتباطی با محل شنا ی بندر ترکمن جهت تعیین محل مناسب برای رهاسازی بچه ماهیان استخوانی
یک شنبه بیست و ششم خرداد 1398 

بازدید معاون پژوهشی و کارشناسان مرکز از رودخانه قره سو و کانال ارتباطی با محل شنا ی بندر ترکمن جهت تعیین محل مناسب برای رهاسازی بچه ماهیان استخوانی

پیرو چهارمین جلسه کمیته رهاسازی مبنی برکاهش قابل توجه آب رودخانه های قره سو ، گرگانرود و کانال های ارتباطی و گزارش حفاظت منابع آبزیان در رابطه با حضور افراد محلی در محل رهاسازی بچه ماهیان استخوانی ، وجود قایق های متعدد چوبی در محل و صید موردی بچه ماهیان...
| بازدید: 50 مرتبه | 0 نظر
اجرا ی طرح ترويجی نقش مشارکت های مردمی درحفاظت ازتکثیر طبیعی ماهیان دریایی رودکوچ دراستان گیلان توسط پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی
شنبه بیست و پنجم خرداد 1398 

اجرا ی طرح ترويجی نقش مشارکت های مردمی درحفاظت ازتکثیر طبیعی ماهیان دریایی رودکوچ دراستان گیلان توسط پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی

اجرا ی طرح ترويجی نقش مشارکت های مردمی درحفاظت ازتکثیر طبیعی ماهیان دریایی رودکوچ دراستان گیلان توسط پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی
| بازدید: 93 مرتبه | 0 نظر
حضور معاون پژوهشی مرکزدر چهارمین جلسه کمیته رهاسازی
سه شنبه بیست و یکم خرداد 1398 

حضور معاون پژوهشی مرکزدر چهارمین جلسه کمیته رهاسازی

چهارمین جلسه کمیته رهاسازی راس ساعت 8/30 روز دوشنبه مورخ 1398/03/20با حضور معاون پژوهشی مرکز ، معاون صید و صیادی اداره کل شیلات ، رؤسای مراکز بازسازی ذخایر استان ، نماینده حراست ، نماینده شرکت مادر تخصصی ونماینده اتحادیه تعاونی های پره صیادی در محل سالن...
| بازدید: 90 مرتبه | 0 نظر
تسلیت شهادت حضرت علی (ع) حضورکلیه همکاران و عاشقان آن حضرت در موسسه تحقیقات شیلات و مراکز و پژوهشکده های وابسته به موسسه
سه شنبه هفنم خرداد 1398 

تسلیت شهادت حضرت علی (ع) حضورکلیه همکاران و عاشقان آن حضرت در موسسه تحقیقات شیلات و مراکز و پژوهشکده های وابسته به موسسه

. سراسر زندگانی امیرالمومنین مملو از فداکاری و اعمالی است که هر انسانی بی‌اختیار در برابر آنها سر فرود آورده و به عظمت و شخصیت وی ایمان می‌آورد
| بازدید: 85 مرتبه | 0 نظر