روش های بررسی بی ‌مهرگان کفزی دریایی
شنبه 1 تیر 1398

روش های بررسی بی ‌مهرگان کفزی دریایی

کتاب های منتشره سال 97    |    990 بازدید    |    سال انتشار: 1397    |    قیمت: 950000 ریال   

خلاصه:  از ويژگيهاي اين كتاب استفاده از گزارشهاي فني و مستندات علمي محققان علوم دريايي و نيز بهره‌ گيري از تجربيات ميداني و عمليات گروههای تخصصي بين ‌المللي و مشاوران و متخصصان آزمايشگاهي ميباشد كه اين موضوع موجب تقويت علمي ساختار كتاب به لحاظ تئوري و عملي در دو محيط دريايي (ميداني) و آزمايشگاهي شده است.

عنوان کتاب به زبان اصلی: Methods for the study of marine benthos
مؤلفین:‌ آناستاسیوس الفتریو,السدیر مکاینتایر
مترجمین:‌ دکتر مهناز ربانی ها,دکتر فریدون عوفی ,دکتر جواد میردار هریجانی ,دکتر محمد حسن گرامی
دانلود کتاب:دانلود
کتاب "روش های بررسی بی ‌مهرگان کفزی دریایی" از سوی دکتر مهناز ربانی ها و دکتر فریدون عوفی (اعضای هیئت علمی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور)، دکتر جواد میردار هریجانی (عضو هیئت علمی دانشگاه زابل) و  دکتر محمد حسن گرامی  ترجمه گردیده است. همچنین ویراستاری علمی این کتاب از سوی آقای دکتر بابک مقدسی (عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی – واحد سوادکوه) انجام شده است که در 654 صفحه از سوی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور منتشر شد.
ديدگاهها و روشهاي جدید ارائه شده در کتاب مبتني بر منابع و مستنداتي است كه طي چند دهه اخير توسط دانشمندان و متخصصان محيط زيست دريايي با هدف تمركز بر مديريت اكوسيستمهاي شيلاتي به انجام رسيده است كه تا حد زيادي بر درك بهتر روابط متقابل دروني جوامع آبزيان دريايي و بخصوص صيد ماهيان كفزي استوار ميباشد. از ويژگيهاي اين كتاب استفاده از گزارشهاي فني و مستندات علمي محققان علوم دريايي و نيز بهره‌ گيري از تجربيات ميداني و عمليات گروههای تخصصي بين ‌المللي و مشاوران و متخصصان آزمايشگاهي ميباشد كه اين موضوع موجب تقويت علمي ساختار كتاب به لحاظ تئوري و عملي در دو محيط دريايي (ميداني) و آزمايشگاهي شده است. بديهي است كه اين كتاب ميتواند به عنوان يك مرجع، نيازهاي گروههاي مختلف و متنوعي از فعالان و دست ‌اندركاران در زمينه علوم دريايي شامل دانشجويان و پژوهشگران جوان، محققان و متخصصان مراكز آموزشي و پژوهشي را برطرف نماید.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code