نقشه راه توسعه آبزی پروری سایر آبزیان (جلبکها، نرم تنان و ماهیان زینتی)
شنبه 8 تیر 1398

نقشه راه توسعه آبزی پروری سایر آبزیان (جلبکها، نرم تنان و ماهیان زینتی)

    |    868 بازدید    |    سال انتشار: 1396    |    قیمت: 130000 ریال   

خلاصه:  در اين مجموعه با توجه به نيازهاي پرورشي گروهها و گونه های مختلف آبزيان پرورشي و امكانات و توان موجود در سواحل و آبهاي كشور، گونه های مختلفي از جلبک ها و نرم تنان پرورشي پيشنهاد گرديده است.

عنوان کتاب به زبان اصلی:
مؤلفین:‌ دکتر ابوالفضل سپهداری و همکاران
مترجمین:
کتاب " نقشه راه توسعه آبزی پروری سایر آبزیان (جلبکها، نرم تنان و ماهیان زینتی)" نتیجه پژوهش  های مؤلفان دکتر ابوالفضل سپهداری (عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور) و سایر همکاران می باشد که در 126 صفحه از سوی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور منتشر شد.
توجه به كميت مقادير توليد در سطح جهاني و بررسي روشها و فناوری های پرورشي، اين امر را مشخص می نماید كه در جمهوری اسلامي ايران نيز اولويت بايد به انواعي از آبزيان دريايي پرورشي داده شود كه در سطح جهاني نيز در اولويت هستند و فنون و روشهاي تكثير و پرورش آنها بخوبی شناخته شده  است و داراي بازار نيز مي باشند. در  این خصوص، هر گونه برنامه ریزی تحقيقاتي، راهنمایي و حتي اجرایي، الزاماً بايستي پس از بازاريابي (صادراتي) و حصول اطمينان كامل از امكان صدور آنها به صورت تازه يا عمل آوری شده به مرحله اجرا در آيد. در اين مجموعه با توجه به نيازهاي پرورشي گروهها و گونه های مختلف آبزيان پرورشي و امكانات و توان موجود در سواحل و آبهاي كشور، گونه های مختلفي از جلبک ها و نرم تنان پرورشي پيشنهاد گرديده است.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code