ماهیان اقتصادی خلیج فارس و دریای عمان و پیش‌بینی برداشت پایدار از ذخایر آنها
یک شنبه 3 آذر 1398

ماهیان اقتصادی خلیج فارس و دریای عمان و پیش‌بینی برداشت پایدار از ذخایر آنها

کتاب های منتشره سال 97    |    976 بازدید    |    سال انتشار: 1397    |    قیمت: 1400000 ریال   

خلاصه:  اگرچه تاکید این کتاب بر جنبه های صید و بیولوژی گونه‌‌های اقتصادی صید در خلیج فارس و دریای عمان می‌‌باشد، ولی روند صید ارائه شده برای گونه‌‌های اقتصادی صید و پیشبینیهای انجام شده می‌‌تواند مدیران شیلات را برای برنامهریزی آگاهانهتر در برداشت از منابع آبزی در این دو زیستبوم هدایت کند تا نسبت به برداشت از ذخایر بخصوص گونه‌‌هایی که زیر فشار صید هستند و همچنین گونههایی که دارای آسیبپذیری بالاتری هستند، برنامه پایش مداوم را در دستور کار خود قرار دهند.

عنوان کتاب به زبان اصلی:
مؤلفین:‌ -دکتر سیدامین الله تقوی مطلق-
مترجمین:
کتاب " ماهیان اقتصادی خلیج فارس و دریای عمان و پیش‌بینی برداشت پایدار از ذخایر آنها " نتیجه پژوهش های محقق آقای دکتر دکتر سیدامین¬الله تقوی¬مطلق (عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور) می باشد. همچنین ویراستاری علمی این کتاب از سوی جناب آقای دکتر تورج ولی نسب (عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور) انجام شده است که که در 660 صفحه از سوی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور منتشر شد.
تجدیدپذیری منابع ماهیگیری وابسته به پذیرش کنترلهایی است که نه تنها موجب حفاظت از ذخایر ماهی بلکه اطمینان حاصل میشود که محیط زیستی که در آن زندگی میکنند، از بین نمیرود.  اگرچه تاکید این کتاب بر جنبه های صید و بیولوژی گونه‌‌های اقتصادی صید در خلیج فارس و دریای عمان می‌‌باشد، ولی روند صید ارائه شده برای گونه‌‌های اقتصادی صید و پیشبینیهای انجام شده می‌‌تواند مدیران شیلات را برای برنامهریزی آگاهانهتر در برداشت از منابع آبزی در این دو زیستبوم هدایت کند تا نسبت به برداشت از ذخایر بخصوص گونه‌‌هایی که زیر فشار صید هستند و همچنین گونههایی که دارای آسیبپذیری بالاتری هستند، برنامه پایش مداوم را در دستور کار خود قرار دهند تا بدینوسیله علاوه بر برخورداری نسل حاضر، نسلهای آینده نیز از این نعمت خدادادی برخوردار شوند.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code