بازسازی ذخایر آبزیان
دوشنبه 24 آذر 1399

بازسازی ذخایر آبزیان

کتاب های منتشره سال 99    |    510 بازدید    |    سال انتشار: 1399    |    قیمت: 350000 ریال   

خلاصه:  بازسازی ذخایر تنها با مشارکت اقشار مختلف مردم قابل دستیابی است و به همین جهت تا حدود زیادی سعی شده که کتاب برای اقشار مختلف قابل استفاده باشد و بجز مواردی خاص، نگارنده برای نشان دادن محاسبه برخی از داده‌ ها از مدل ‌های ریاضی استفاده نموده، ولی سعی شده است که از مفاهیم و جملات ساده در بیان مطالب استفاده شود.

عنوان کتاب به زبان اصلی:
مؤلفین:‌ -نصیر نیامیمندی-
مترجمین:
کتاب "بازسازی ذخایر آبزیان" نتیجه پژوهش های محقق آقای دکتر نصیر نیامیمندی (عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور) می باشد. همچنین ویراستاری علمی این کتاب از سوی جناب آقای دکتر فرهاد کیمرام انجام شده است که که در 150 صفحه از سوی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور منتشر شد.
با توجه به کاهش ذخایر دریایی، تکثیر و پرورش گونه ‌های مختلف آبزیان یکی از راههای موثر جهت برآوردن درخواست‌های بازار است. در این کتاب هرچند موضوع بازسازی ذخایر آبزیان از طریق رهاسازی نوزادان در دریا پر رنگ ‌تر دیده شده است، اما به سایر جنبه ‌های مدیریتی در بازسازی ذخایر نیز توجه شده و مثال ‌هایی در مورد یافته ‌ها و تجربیات موجود در سایر نقاط جهان ارائه شده است که توجه مدیریت را بر جنبه‌ های مختلف بازسازی ذخایر گونه‌ ها معطوف نماید. همچنین بر این موضوع تاکید میشود که بازسازی ذخایر تنها با مشارکت اقشار مختلف مردم قابل دستیابی است و به همین جهت تا حدود زیادی سعی شده که کتاب برای اقشار مختلف قابل استفاده باشد و بجز مواردی خاص، نگارنده برای نشان دادن محاسبه برخی از داده‌ ها از مدل ‌های ریاضی استفاده نموده، ولی سعی شده است که از مفاهیم و جملات ساده در بیان مطالب استفاده شود.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code