ارزیابی ذخایر آبزیان و صیادی پایدار
دوشنبه 24 آذر 1399

ارزیابی ذخایر آبزیان و صیادی پایدار

    |    816 بازدید    |    سال انتشار: 1399    |    قیمت: 640000 ریال   

خلاصه:  در این کتاب سعی شده است تا ابتدا یک دید کلی نسبت به آمار صید جهانی و وضعیت آن ایجاد شود و مدل های مختلف ارزیابی ذخایر آبزیان (کلی و تحلیلی) و محاسبات آن بررسی شود. سپس آشنایی با کاربرد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی در دانش ارزیابی ذخایر آبزیان و در نهایت مدیریت ذخایر آبزیان و رویکردهای مختلف آن مطرح میگردد.

عنوان کتاب به زبان اصلی: ارزیابی ذخایر آبزیان و صیادی پایدار
مؤلفین:‌ سیداحمدرضا هاشمی
مترجمین:
دانلود کتاب:دانلود
کتاب "ارزیابی ذخایر آبزیان و صیادی پایدار" نتیجه پژوهش های محقق آقای دکتر سیداحمدرضا هاشمی (عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور) می باشد. همچنین ویراستاری علمی این کتاب از سوی جناب آقای دکتر فرهاد کیمرام انجام شده است که که در 288 صفحه از سوی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور منتشر شد.
اجتماعات ماهیان از مهمترین بخشهای اکوسیستمهای آبی هستند که نقش بسیار مهم و کلیدی در برقراری ارتباط بین لایه ¬های مختلف غذایی اکوسیستم آب ایفاء میکنند که بایستی درک مناسبی از  ارزیابی ذخایر و پویایی ‌شناسی جمعیت آبزیان وجود داشته باشد تا براساس آن، راهها و روشهای کارآمد و مناسب،  اجرا شده و برنامه ‌های کوتاه ‌مدت و بلندمدت برداشت بهینه و پایدار، طراحی و اجرا شود.  در این کتاب سعی شده است تا ابتدا یک دید کلی نسبت به آمار صید جهانی و وضعیت آن ایجاد شود و مدل های مختلف ارزیابی ذخایر آبزیان (کلی و تحلیلی) و محاسبات آن بررسی شود. سپس آشنایی با کاربرد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی در دانش ارزیابی ذخایر آبزیان و در نهایت مدیریت ذخایر آبزیان و رویکردهای مختلف آن مطرح میگردد.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code