Water quality qtandards for health and aurvival of quatic Life: A review of the important parameters and the status of Iranian aquatic ecosystems
یک شنبه 6 تیر 1400

Water quality qtandards for health and aurvival of quatic Life: A review of the important parameters and the status of Iranian aquatic ecosystems

    |    322 بازدید    |    سال انتشار: 1399    |    قیمت: 750000 ریال   

خلاصه:  در تدوین این کتاب تلاش شده به استانداردهای پارامترهایی که نقش آنها در بقاء و سلامت آبزیان در اکوسیستمهای دریایی و داخلی ثابت شده است، پرداخته شود.

عنوان کتاب به زبان اصلی:
مؤلفین:‌ -دکتر نیما پورنگ ,مهندس فریبا اسماعیلی-
مترجمین:
کتاب "استانداردهای کیفیت آب برای سلامت و حیات آبزیان: مروری بر پارامترهای مهم و وضعیت اکوسیستم های آبی ایران'  که به زبان انگلیسی با عنوان:‌
Water quality qtandards for health and aurvival of quatic Life: A review of the important parameters and the status of Iranian aquatic ecosystems
تدوین شده است، نتیجه پژوهش های محقق آقای دکتر نیما پورنگ و سرکار خانم مهندس فریبا اسماعیلی (اعضاء هیئت علمی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور) می باشد. همچنین ویراستاری علمی این کتاب را جناب آقای دکتر فریدون عوفی (عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور) انجام داده‌اند که در 230 صفحه موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور آن را منتشر نموده است.
در تدوین این کتاب تلاش شده به استانداردهای پارامترهایی که  نقش آنها در بقاء و سلامت آبزیان در اکوسیستمهای دریایی و داخلی ثابت شده است، پرداخته شود.  کاربران اصلی این کتاب پژوهشگران، کارشناسان و مدیران حوزه محیط زیست  دریایی و منابع آبهای داخلی و نیز پرورش دهندگان آبزیان میباشند. از جمله مزایای این کتاب، ارائه مقادیر پارامترهای مرتبط  استخراج شده از گزارشهای تحقیقات مختلف اجرا شده در موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور طی دو دهه اخیر  میباشد که با استانداردهای مرتبط مقایسه شده‌اند.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code