میکروب ‌شناسی ماهی و غذاهای دریایی
دوشنبه 1 آذر 1400

میکروب ‌شناسی ماهی و غذاهای دریایی

    |    522 بازدید    |    سال انتشار: 1400    |    قیمت: 1600000 ریال   

خلاصه:  در این کتاب به بررسی انواع میکروارگانیسمها و عوامل مرتبط با آلودگی ماهی و غذاهای دریایی و نیز به موارد کنترل و روشهای پایش آلودگی پرداخته شده است.

عنوان کتاب به زبان اصلی: Microbiology Handbook Fish and Seafood
مؤلفین:‌ رئا فرناندز
مترجمین:‌ مهندس افشین فهیم
دانلود کتاب:دانلود
کتاب "میکروب ‌شناسی ماهی و غذاهای دریایی" از سوی مهندس افشین فهیم ترجمه گردیده است. همچنین ویراستاری علمی این کتاب از سوی آقای دکتر یزدان مرادی (عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور) انجام شده است که در 362 صفحه از سوی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور منتشر شد.
ماهی و غذاهای دریایی منبع اصلی پروتئین حیوانی در رژیم غذایی بشمار میروند. به دلیل اهمیت سلامتی آنها و مزیتهای گوشت ماهی به نسبت گوشت قرمز، مصرف ماهی و غذاهای دریایی افزایش یافته است. عفونتهای مرتبط با غذاهای دریایی را انواع باکتریها، ویروسها و انگلها ایجاد میکنند. این گروه متنوع از عوامل بیماریزا منجر به طیف گسترده ‌ای از سندرمهای بالینی میگردند که هرکدام منحصربفرد هستند. برخی از انواع غذاهای دریایی به دلیل ماهیت ذاتی خطرناکتر از سایر انواع میباشند. لذا، بررسی این نقاط بحرانی که متکی بر نظارت بر عفونتهای مرتبط با غذاهای دریایی است، میتواند منجر به تحقیقات هدفمند و کمک به کنترل آلودگیهای مرتبط با ماهی و غذاهای دریایی گردد و خطر بیماریهای مرتبط با غذاهای دریایی را کاهش دهد. در این کتاب به بررسی انواع میکروارگانیسمها و عوامل مرتبط با آلودگی ماهی و غذاهای دریایی و نیز به موارد کنترل و روشهای پایش آلودگی پرداخته شده است که به عنوان یک منبع اطلاعاتی برای میکروب‌شناسان و کارشناسان صنایع غذایی که در صنعت مواد غذایی مشغول بکار بوده و مسئول ایمنی مواد غذایی هستند، کاربرد دارد.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code