سه شنبه ششم آبان 1393 

گزارش مشاهده رد پای ناشناخته ساحلی

در اردیبهشت و مرداد ماه سال 1390، به هنگام بررسی های فصلی و میدانی در منطقه ساحلی بندر امام حسن و در محدوده منطقه نفتی بهرگان (شمال استان بوشهر)، مسیر رد پاهای ناشناخته ای در ناحیه بین جزر و مدی مشاهده گردید. مسیر حرکتی در هر دو بار مشاهده، به نحوی بوده است که از دریا به خشکی و تا قبل از سکو ی ساحلی ادامه داشته و مجددا به سمت دریا رد یابی گردید.
مقالات علمی | بازدید: 2188 مرتبه | 0 نظر
گزارش مشاهده رد پای ناشناخته ساحلی
نویسنده: فریدون عوفی(عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور)
تاریخ ارسال: یک شنبه 30 شهریور 1393
در اردیبهشت و مرداد ماه سال 1390، به هنگام بررسی های فصلی و میدانی در منطقه ساحلی بندر امام حسن و در محدوده منطقه نفتی بهرگان (شمال استان بوشهر)، مسیر رد پاهای ناشناخته ای در ناحیه بین جزر و مدی مشاهده گردید. مسیر حرکتی در هر دو بار مشاهده، به نحوی بوده است که از دریا به خشکی و تا قبل از سکو ی ساحلی ادامه داشته و مجددا به سمت دریا رد یابی گردید.

اثر و رد پای به جا مانده، از سه بخش ناحیه پیشین و میانی با شباهتی به کف پای انسان ولی کمی انحناء دار و ناحیه دمی نسبتا ضخیم و کوتاه قابل تشخیص بوده است. برای رد پا های مورد نظر دو اثر راست گرد (پا چپ) و چپ گرد ( پا راست) قابل تشخیص می باشد. دامنه طول کل رد پا با احتساب بخش دم 49-44 سانتی متر و میانگین فواصل اثر متوالی دو گام با یکدیگر 26 سانتی متر اندازه گیری و ثبت گردید. عمق اثر و رد پا بجا مانده از بخش پیشین و میانی 5-3 میلیمتر متغیر ، و بخش انتهایی (دم) فاقد عمق اثر بوده است.

هر چند بررسی اندازه گیری های ثبت شده و چگونگی انحناء پا چپ و راست مشخص نمود که این اثر به احتمال بسیار زیاد متعلق به یک نمونه از موجود ناشناخته (در هر بار مشاهده فصلی) می باشد، ولی در تعداد محدودی از رد پا ها (در هر دو بار) اختلافاتی به لحاظ فاصله گام های طی شده، فواصل عرضی رد پا های قرینه با یکدیگر، طول و کشیدگی انتهای باریک دم و حتی قوس و انحناء بخش پیشین و میانی مشاهده گردید.

بر اساس مطلعات انجام شده با استفاده از اندازه گیری ابعاد، شفاف سازی و تنظیم کنتراس تصاویر، و همچنین بررسی منابع مرتبط با کلید های شناسایی رد پا حیات وحش، نوع اثر به جا مانده و رد پای مورد نظر با هیچکدام از نمونه های جانوری ایران و منطقه (پستانداران، پرندگان، دوزیستان و خزندگان) و حتی انسانی (با انواع کفش ها نظیر چکمه، غواصی، دمپایی و . . . ) مطابقت نداشته است. تا کنون نیز هیچگونه گزارش مستندی مبنی بر اثر جانوری برای آن دریافت و ارائه نشده و به عنوان یک موضوع ابهام بر انگیز برای نگارنده (با 25 سال سابقه مطالعات و تحقیقات مستمر در مناطق ساحلی و بررسی رد پا حیات وحش) باقی مانده است.

لذا از پژوهشگران و علاقمندان درخواست می گردد که در صورت اطلاع از اثر و رد پا مورد نظر، اطلاعات و گزارش های مستند و علمی ( و نه اطلاعات مبتنی بر باورها و عقاید محلی) را اطلاع رسانی نمایند. شایان ذکر است که جزئیات پژوهش انجام گرفته همراه با تصاویر متعدد، اطلاعات مربوط به اندازه های ثبت شده و ویژگیهای اثر و رد پا و نیز مقایسه های انجام شده با نمونه رد پا ها ی احتمالی مشابه در منطقه، در قالب گزارش مستند تهیه و تنظیم گردیده است.

شماره تماس:44580954-021

پست الکترونیکی:

fowfi@ifro.ir


انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code