سه شنبه ششم آبان 1393 

گزیده ای از یافته های پروژه تعیین توده زنده کفزیان

بررسی مداوم ذخایر از نظر میزان صید بر واحد سطح ، بیوماس و تعیین تغییرات آن از نظر کمی و کیفی در بهره برداری پایدار و اعمال مدیریت صحیح شیلاتی الزامی می باشد . آبزیان وابسته به کف آبزیانی هستند که بسیار مورد توجه بوده و توسط صیادان محلی و شناورهای صید صنعتی ( ترالرها ) صید میشوند. بررسی صید این آبزیان در سالهای اخیر کاهش قابل ملاحظه ای را نشان می و بیشترین فشار صیادی بر روی این گروه آبزیان می باشد که لذا هر ساله پایش ذخایر آنها کاملاً ضروری و مورد نیاز است.
مقالات علمی | بازدید: 2419 مرتبه | 0 نظر

یکی از روشهایی که در کوتاه مدت و با دقت قابل قبولی می تواند پاسخگوی نیازهای مدیریت ما هیگیری باشد ، روش مساحت جاروب شده است که می توان برآوردی از میزان CPUA و بیوماس بدست آورد که با مقایسه با نتایج قبلی راهکارهای مناسب مدیریتی را اتخاذ و اعمال نمود .

نتایج کاربردی :

1)معرفی ذخایر کمتر بهره برداری شده ماهی یال اسبی

ماهی یال اسبی یکی از گونه های مهم تجاری و صادراتی بوده که با توجه به نتایج این پروژه ذخایر قابل بهره برداری در آبهای خلیج فارس و دریای عمان شناسایی و به بخش اجرا (شیلات ایران) معرفی گردیدند. وجود این ذخایر موجب گردید که فعالیت 10 فروندکشتی های کلاس کیش از صید ترال کف متوقف و به روش ترال نیمه عمقی (بدون تماس با بستر دریا) به صید ماهی یال اسبی بپردازند. با توجه به یافته های این پروژه :

الف)صیدگاه های سیریک و جنوب جزیره قشم در آبهای استان هرمزگان و نیز صیدگاه مطاف در آبهای استان بوشهر معرفی شد

ب) عمق مناسب صید اعماق بالای 40 متر تا 70 متر تعیین گردید. ج) زمان مناسب صید نیز به تفکیک هر منطقه مشخص گردید.

2) تعیین روند تغییرات میزان ذخایر کفزیان در سالهای مختلف

با توجه به اهمیت ذخایر ماهیان کفزی که بسیاری از گونه های مهم تجاری را شامل می شوند، میزان صید بر واحد سطح و نیز میزان توده زنده (بیوماس) به تفکیک گونه برای کل کفزیان تعیین و همچنین روند تغییرات نسبت به سال های قبل تعیین می گردند. بدین ترتیب بالاترین تراکم به تفکیک مناطق و نیز عمق تعیین شده و جهت اعمال مدیریت بر ذخایر استفاده می گردد. برای مثال میزان ذخایر در آبهای استان خوزستان کاهش فراوانی نشان داده و هر گونه افزایش تلاش صیادی باید جلوگیری شود.

3)استفاده از نتایج پروژه در مدیریت صید کشتی های طبس

نتایج سالهای مختلف نشان دادند که ذخایر ماهیان گوازیم و حسون در سطح آبهای خلیج فارس روند افزایشی داشته و برداشت از ذخایر آنها توصیه گردیدند. که در سال 1392 به صورت آزمایشی کشتی های طبس برداشت مناسبی از این ماهیان داشتند. از طرف دیگر بر اساس مصوبات کمیه مدریریت صید موافقت گردید که فعالیت صیادی 10 فروند کشتی های صیادی طبس در صیدگاه های میگو به صورت موقتی متوقف و به صورت آزمایشی در صید ماهی یال اسبی (سال 1393) فعال گردیدند. در مجموع ذخایر ماهیان کمتر بهره برداری شده گوازیم، حسون و یال اسبی برای برنامه های صید آتی کشتی های طبس پیشنهاد گردیدند.

4)معرفی ذخایر بهره برداری نشده سفره ماهیان

در حال حاضر هیچ بهره برداری تجاری از سفره ماهیان صورت نمی گیرد. از خروجی های کاربردی این پروژه می توان به موارد زیر اشاره نمود:

الف) تعیین میزان ذخایر سفره ماهیان

ب) تعیین الگوی پراکنش سفره ماهیان در آبهای خلیج فارس و دریای عمان با تاکید بر معرفی مناطق صیدگاهی ،

ج) تعیین عمق مناسب صید برای بهره برداری تجاری

5)استفاده از نتایج پروژه در آمار صید

یکی از مشکلات موجود در آمار صید، عدم ثبت کامل آمار صید دورریز شناورهای صیادی بوده که با در اختیار داشتن نتایج کامل تحقیقاتی از ترکیب صید ترالرهای ماهی حاصل از این پروژه، انجام اصلاحات برخی از داده های آمار صید انجام می شود.

انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code