یک شنبه یازدهم آبان 1393 

کاربرد روش های نوین تجزیه و تحلیل داده ها ی اکولوژی در علوم شیلاتی

موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور پایه گذار و متولی انجام مطالعه و پژوهش در زمینه علوم شیلاتی و دریایی می باشد و با توجه به اهمیت موضوع بررسی های زیست شناسی و بوم شناسی آبزیان به عنوان اساس مطالعات و پژوهش های علوم شیلاتی و دریایی، ضروری است که برنامه ریزی از سوی مدیران تخصصی موسسه به نحوی انجام پذیرد
مقالات | بازدید: 2313 مرتبه | 0 نظر

که ضمن ایجاد یکپارچگی و هماهنگی درون سازمانی (پژوهشکده ها و مراکز تابعه)، جایگاه ملی و حتی فرامرزی موسسه بین سایر مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی و با هدف ایجاد مرجع و متولی علمی موضوع حفظ و تثبیت گردد. در این میان ارتقاء سطح علمی کارشناسان و نیروهای متخصصین (با تاکید بر تخصص گرایی موضوعی)، به روز رسانی اطلاعات و بکارگیری روش های استاندارد بین المللی (بومی شده و منطبق با شرایط جغرافیایی و ویژ گیهای زیست محیطی)از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

در این راستا برنامه ریزی در خصوص یکسان سازی داده های منتج از پژوهشهای گذشته و انجام آنالیزهای نوین با بکارگیری نرم افزارهای پیشرفته و برنامه ریزی مدون در خصوص طرح ها و پروژه های در حال اجرا و تصویب، بسیار موثر و جوابگوی ابهامات خواهد بود. بطوریکه می توان با تاکید بر انجام مطالعات تحلیل اکولوژیک، تغییرات گونه های شاخص و غالب (شیلاتی و اقتصادی) و همچنین عوامل موثر بر این تغییرات را مشخص نمود که در دو بعد زمانی و مکانی و بنا بر اهمیت و حتی درخواست نهادهای اجرایی انجام خواهد شد که در نهایت منجر به استخراج مدل کاربردی - مدیریتی می شود. به این منظور بکارگیری آنالیزهای پیشرفته: PCA,CCA,CA, NMDS, Neural Net Work ,cluster , Time Series و انواع رگراسیون ها ( GLM , GAM ) در نرم افزارهای پیشرفته ای از جمله R مد نظر می باشد.

پیشنهادات بر این اساس در دو بعد قابل اجرا خواهد بود:

1) بکارگیری اطلاعات پروژه های انجام شده :

- انتخاب پروژه های انجام شده بنابر هدف مورد نظر

- جمع آوری داده ها خام و یکسان سازی آنها در Excel Worksheet مناسب

- ازبین بردن خطاهای احتمالی داخل داده ها

- انجام آنالیز وتعیین دوره های اکولوژیک و تغییرات در متغییرهای وابسته مورد نظر

- تهیه و تنظیم گزارشات و یا مقالات با همکاری متخصصان مرتبط

2) مدیریت در خصوص پروژه های در حال اجرا و تصویب:

- در نظر گرفتن چند ایستگاه ثابت ساحلی و دریایی بر اساس ویژگیهای

- مدت بررسی حداقل 5 ساله

- اندازه گیری فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی و زیستی طبق روش های استاندارد و بصورت یکسان

- بازنگری در روش تحقیق پروژه های جاری

- انتقال داده ها به فرم های excel طرح شده

- انجام آنالیزها ی پیشرفته با بکارگیری نرم افزار مناسب

انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code