چکیده

مشارکت در نیل به اهداف بهره‌برداری بهینه و توسعه پایدار فعالیت های شیلاتی وکمک به ارتقاء سهم ارزش افزوده زیربخش شیلات در اقتصاد کشور از طریق تدوین استراتژی‌ها و تعریف سیاستهای اجرایی از جمله محورهای اصلی در بررسی برنامه های پنج‌ساله توسعه شیلات ایران ونهادهای وابسته به ان است. در نگاهی به چارچوب برنامه از نظر زمانبندی و اولویتهای اجرایی ، مشاهده میشود که فعالیتهای شیلاتی تعریف شده عمدتا در رابطه با موضوعات جاری و بهینه‌سازی آنان بوده و این ویژگی عملا نهادهای شیلاتی کشور را از پردازش بلندمدت به منابع وفعالیت های ارزشمند دیگری که شاید در قالب فعالیتهای جاری نقش عمده‌ای را بازی نمی‌نمایند ، غافل کرده است.

امروزه علاوه بر نگاه به آبزیان به عنوان یکی از منابع سالم غذایی، دیدگاه‌های دیگری نیز در این رابطه مطرح می‌باشد. از این جمله می‌توان به صید تفریحی و ورزشی و همچنین پرورش و نگهداری ماهیان آکواریومی اشاره داشت. نگهداری ماهیان زینتی در بسیاری از خانه‌ها امروزه امری عادی تلقی می‌شود. فروشگاه‌های بسیاری در سطح شهرها به امر تولید و پرورش این ماهیان مبادرت می ورزند. در بسیاری از پارک‌ها و باغ وحش‌ها به نمایش گذاشتن ماهیان زینتی در آکواریوم‌های بزرگ و کوچک عامل جذب بازدید کنندگان در سنین مختلف می‌باشد. با توجه به فراگیرشدن این فعالیت در طی سنوات گذشته در کشور،لزوم فعال شدن تشکل های صنفی ، سازمان های غیر دولتی مرتبط ،صنایع پشتیبان وانجمن های علمی تخصصی در راستای حمایت و پشتیبانی از آن ، الزامی بنظر می رسد.نظر به این که این فعالیت شیلاتی می‌توانداز نظر اشتغال زایی و تولید از جایگاه شاخص‌تری برخوردار باشد.سازمان شیلات نیز بایستی به شکل تعریف شده تری به موضوع‌ ماهیان زینتی بپردازد. فراگیر شدن فعالیت تکثیر وپرورش ماهیان زینتی در 31 استان کشور،وجود منابع ارزشمند ماهیان زینتی در ابهای نیل گون خلیج فارس و دریای عمان ، لزوم ایجاد تشکل های صنفی و علمی در جهت تدوین برنامه ها واستراتژیهای تعریف شده در راستای ایجاد زمینه توسعه پایدار این فعالیت در کشور را بارز می نماید.پردازش به نقش حاکمیتی نهاد های دولتی مرتبط از جمله : سازمان شیلات ایران ، مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان دامپزشکی کشور و.... از جمله الزاماتی است که می بایست لزوما در تدوین استراتژی های ملی برای فعالیت مذکور مورد عنایت باشد که به نوبه خود مورد پردازش قرار خواهد گرفت.

واژه‌های کلیدی: ماهیان زینتی- توسعه پایدار – نهادهای دولتی - تشکل های صنفی – انجمن های علمی تخصصی

انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code