پوستر جلبک‌های دریایی سواحل خلیج‌فارس و دریای‌عمان
دوشنبه 17 دی 1397

پوستر جلبک‌های دریایی سواحل خلیج‌فارس و دریای‌عمان

کتاب های منتشره سالهای 73 - 93    |    2833 بازدید    |    سال انتشار: 1385    |    قیمت: 100000 ریال   

خلاصه:  پوستر آبزیان حاوی آبزیان شاخص و اقتصادی اعم از ماهیان ، نرم‌تنان و گیاهان دریایی است که منتج از اجرای طرح‌ها و پروژه‌های تحقیقاتی از سوی محققین موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور است.

عنوان کتاب به زبان اصلی:
مؤلفین:‌ موسسه تحقیقات شیلاات
مترجمین:
یکی از فعالیتهای تحقیقاتی مؤسسه تحقیقات شیلات ایران مستندسازی نتایج طرحها و پروژه‌های تحقیقاتی است که بصورت کتاب و یا پوستر به چاپ می‌رسد. پوسترهای تهیه شده توسط مؤسسه از جمله پوستر مربوط به ماهیان خلیج‌فارس و دریای عمان، پوستر نرمتنان خلیج‌فارس، پوستر گیاهان دریائی خلیج‌فارس و دریای عمان، پوستر ماهیان دریای مازندران حاصل اجرای پروژه‌های تحقیقاتی است که نتایج آن بصورت اطلس با عناوین مذکور تدوین و منتشر شده است و پوسترهای تهیه شده بشرح فوق گزینه‌ای از مجموعه آبزیانی است که در طول اجرای پروژه‌ها توسط محققین و کارشناسان مراکز تابعه مؤسسه در شمال و جنوب کشور به اجرا درآمده است.
پوستر آبزیان حاوی آبزیان شاخص و اقتصادی اعم از ماهیان ، نرم‌تنان و گیاهان دریایی است که منتج از اجرای طرح‌ها و پروژه‌های تحقیقاتی از سوی محققین موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور است.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code