هیدروبیولوژی سد مخزنی لار
شنبه 8 تیر 1398

هیدروبیولوژی سد مخزنی لار

کتاب های منتشره سال 96    |    1235 بازدید    |    سال انتشار: 1396    |    قیمت: 230000 ریال   

خلاصه:  این مجموعه حاصل دستاوردهای تحقیقاتی پیرامون شناسایی پلانکتون های (فیتوپلانکتونها و زئوپلانکتونها) سد مخزنی لار و بدست آوردن بیوماس آنها جهت استفاده بهینه برای لارو ماهیان زئوپلانکتون خوار و ماهیان بنتوزخوار، صدور مجوز واقعی صید با قلاب برای ماهیان قزل آلای خال قرمز دریاچه با توجه به منابع غذایی و وضع موجود ماهیان و نیز بدست آوردن شاخص آلودگی آب با توجه به زئوپلانکتونهای غالب در دریاچه سد مخزنی لار می باشد .

عنوان کتاب به زبان اصلی:
مؤلفین:‌ دکتر سیدمحمد صلواتیان
مترجمین:
دانلود کتاب:دانلود
کتاب " هیدروبیولوژی سد مخزنی لار " نتیجه پژوهش های مؤلف آقای دکتر سیدمحمد صلواتیان (عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور) می باشد. همچنین ویراستاری علمی این کتاب توسط آقای دکتر محمود رامین (عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور) انجام شده است که در 202 صفحه از سوی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور منتشر شد.
رشد روزافزون جمعیت و توسعه نواحی شهری و صنعتی، از سویی سبب افزایش تقاضا برای مصرف آب و از سوی دیگر، سبب افزایش ورود آلاینده ها به منابع آب سطحی و زیرزمینی شده است. کنترل آلاینده ها و ارتقاء شاخصهای کیفی منابع آب و محیط زیست از رویکردهای مدیریت منابع آب کشور محسوب می شود که در برنامه ریزی های کلان کشور مورد توجه قرار گرفته است. از اینرو، انجام مطالعات کیفیت آب بخصوص سدها، برای طرحهای تأمین آب از الزامات می باشد. یکی از اهداف مهم ساخت سدها، تأمین آب است و تأمین آب شرب در این بین از اهمیت ویژه ای برخوردار است. دریاچه سد لار به عنوان منطقه حفاظت شده ویژه بوده و هر گونه ساخت و ساز و احداث کارخانجات در پیرامون دریاچه تا دهها کیلومتر ممنوع می باشد، چون در این صورت منطقه امن، جانداران آبی و خشکی از بین می رود. این مجموعه حاصل دستاوردهای تحقیقاتی پیرامون شناسایی پلانکتون های (فیتوپلانکتونها و زئوپلانکتونها) سد مخزنی لار و بدست آوردن بیوماس آنها جهت استفاده بهینه برای لارو ماهیان زئوپلانکتون خوار و ماهیان بنتوزخوار، صدور مجوز واقعی صید با قلاب برای ماهیان قزل آلای خال قرمز دریاچه با توجه به منابع غذایی و وضع موجود ماهیان و نیز بدست آوردن شاخص آلودگی آب با توجه به زئوپلانکتونهای غالب در دریاچه سد مخزنی لار می باشد  که در موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور از سوی نگارنده و سایر همکاران حاصل شده است.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code