كارنامه فعاليتهاي مؤسسه تحقيقات علوم شيلاتی کشور در سال 1395
گروه کتاب های منتشره سال 96    |    1117 بازدید    |    سال انتشار: 1396    |    قیمت: 190000 ریال   

خلاصه:  هدف از انتشاراین کتاب، بیان عملکرد سالانه فعالیتهای ستاد موسسه، پژوهشکده ها و مراکز تحقیقاتی مستقر در استانهای ساحلی و غیرساحلی در هر سال و طرح دستاوردها و فعالیتهای شاخص به انجام رسیده توسط اعضاء هیأت علمی و محققین در ستاد و مراکز تابعه موسسه می‌باشد.

عنوان کتاب به زبان اصلی:
مؤلفین:‌ دکتر ابوالفضل سپهداری,گل اندام آل علی
مترجمین:
راهنمای عملیات آبزی پروری در قفس های پلی اتیلن  شناور
گروه کتاب های منتشره سال 96    |    1393 بازدید    |    سال انتشار: 1396    |    قیمت: 430000 ریال   

خلاصه:  هدف این کتاب، ارائه بازنگری کلی بر تکنیک‌ های پرورشی و مدیریتی مورد نیاز برای کار با قفسهای شناور پرورش ماهی از جنس پلی‌ اتیلن با چگالی بالا (HDPE)، انواع مواد مورد استفاده، مشخصات فنی و کاربرد عملیاتی آنهاست.مبنای تهیه این کتاب، کمک به ایجاد ظرفیت در کارکنان فنی وارد به مسائل بسیار کاربردی و مدیریت مزارع قفس پرورش ماهی است.

عنوان کتاب به زبان اصلی:
مؤلفین:‌ فرانچسکو کاردیا,آلساندرو لوواتلی
مترجمین:
بوم شناسی اعماق دریا
گروه کتاب های منتشره سال 96    |    1594 بازدید    |    سال انتشار: 1396    |    قیمت: 510000 ریال   

خلاصه:  یکی از منابع آبی و آبزیان مهم بکر و دست نخورده آبهای اقیانوسها و از جمله دریای عمان، آبزیان اعماق دریاهای عمیق در جهان می باشد. چاپ این کتاب مقدمه ای برای معرفی مباحث آبهای عمیق، اکوسیستم آبهای عمیق در ایران و ذخایر فانوس ماهیان منطقه مزوپلاژیک دریای عمان می‌ باشد.

عنوان کتاب به زبان اصلی:
مؤلفین:‌ دکتر نرگس جوادزاده ,دکتر تورج ولی نسب
مترجمین:
نقشه راه توسعه صنعت فرآوری آبزیان کشور
گروه کتاب های منتشره سال 96    |    1215 بازدید    |    سال انتشار: 1396    |    قیمت: 440000 ریال   

خلاصه:  دستیابی به سرانه مصرف بالا و سالم محصول شیلاتی یا تولید فرآورده های با ارزش بیولوژیک از آبزیان نیاز به تدوین برنامه ای جامع دارد که تمامی جوانب را مورد توجه قرار دهد.کتاب نقشه راه توسعه صنعت فرآوری آبزیان کشور با این هدف تدوین شده است.

عنوان کتاب به زبان اصلی:
مؤلفین:‌ دکتر یزدان مرادی و همکاران
مترجمین:
نقشه راه توسعه آبزی پروری میگو
گروه کتاب های منتشره سال 96    |    1134 بازدید    |    سال انتشار: 1396    |    قیمت: 110000 ریال   

خلاصه:  در اين کتاب، وضعيت موجود، مشكلات و تنگناهاي فرا راه توسعه تكثير و پرورش ميگوي كشور مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و با توجه به اهداف چشم ‌انداز توسعه كشور، طرح های محوري در بخش‌ هاي تحقيقاتي و اجرايي ارائه گرديده است.

عنوان کتاب به زبان اصلی:
مؤلفین:‌ دکتر عباس متین فر و همکاران
مترجمین:
نقشه راه توسعه آبزی پروری  ماهیان گرمابی کشور
گروه کتاب های منتشره سال 96    |    1224 بازدید    |    سال انتشار: 1396    |    قیمت: 240000 ریال   

خلاصه:  در اين کتاب، وضعيت موجود، بازار ماهيان دريايي، محدودیتها و تنگناها در تكثير و پرورش ماهيان دريايي، تحقيقات گذشته و جاري در داخل و خارج از كشور مورد بررسي و تحليل قرار گرفته و در نهايت طرحهای تحقيقاتي و برنامه های اجرايي جهت توسعه تا سال 1404 ارائه گرديده است.

عنوان کتاب به زبان اصلی:
مؤلفین:‌ دکتر غلامرضا اسکندری و همکاران
مترجمین:
نقشه راه توسعه آبزی پروری  سردآبی
گروه کتاب های منتشره سال 96    |    1089 بازدید    |    سال انتشار: 1396    |    قیمت: 350000 ریال   

خلاصه:  این کتاب در قالب 4 فصل شامل: مروری بر وضع موجود، مشکلات و محدودیت ها در عرصه صنعت آبزی پروری سردآبی، تعیین و اولویت بندی اهداف و برنامه های پیشنهادی و الزامات تنظیم گردیده است.

عنوان کتاب به زبان اصلی:
مؤلفین:‌ دکتر مرتضی علیزاده و همکاران
مترجمین:
هیدروبیولوژی سد مخزنی لار
گروه کتاب های منتشره سال 96    |    1234 بازدید    |    سال انتشار: 1396    |    قیمت: 230000 ریال   

خلاصه:  این مجموعه حاصل دستاوردهای تحقیقاتی پیرامون شناسایی پلانکتون های (فیتوپلانکتونها و زئوپلانکتونها) سد مخزنی لار و بدست آوردن بیوماس آنها جهت استفاده بهینه برای لارو ماهیان زئوپلانکتون خوار و ماهیان بنتوزخوار، صدور مجوز واقعی صید با قلاب برای ماهیان قزل آلای خال قرمز دریاچه با توجه به منابع غذایی و وضع موجود ماهیان و نیز بدست آوردن شاخص آلودگی آب با توجه به زئوپلانکتونهای غالب در دریاچه سد مخزنی لار می باشد .

عنوان کتاب به زبان اصلی:
مؤلفین:‌ دکتر سیدمحمد صلواتیان
مترجمین:
نقشه راه توسعه آبزی پروری ماهیان گرمابی کشور
گروه کتاب های منتشره سال 96    |    1144 بازدید    |    سال انتشار: 1396    |    قیمت: 160000 ریال   

خلاصه:  تدوین نقشه راه توسعه فن آوری ماهیان گرم آبی سعي در سازماندهي و هدايت برنامه‌ ها در جهت نيل به اهداف پیش بینی شده تولیدی در برنامه های کوتاه مدت و بلندمدت کشور دارد.

عنوان کتاب به زبان اصلی:
مؤلفین:‌ دکتر همایون حسین زاده صحافی و همکاران
مترجمین:
نوروآندوکرینولوژی تولیدمثل در ماهیان
گروه کتاب های منتشره سال 96    |    1185 بازدید    |    سال انتشار: 1396    |    قیمت: 350000 ریال   

خلاصه:  اين کتاب شامل بخش های عمومي از جمله ویژگی های گروه اصلي جلبک هاي آب شيرين بر اساس بوم شناسی، روشهاي جمع آوري نمونه و شمارش، شرايط زيست و در نهايت کليد شناسايي مي باشد.

عنوان کتاب به زبان اصلی:
مؤلفین:‌ پروفسور شهربانو عریان,دکتر خلیل راسخی,دکتر سارا کوهی لای
مترجمین:
جلبک آب شیرین (شناسایی و کاربرد به عنوان شاخص  های زیستی)
گروه کتاب های منتشره سال 96    |    1432 بازدید    |    سال انتشار: 1396    |    قیمت: 605000 ریال   

خلاصه:  اين کتاب شامل بخشهاي عمومي از جمله ويژگيهاي گروه اصلي جلبک های آب شيرين بر اساس بوم شناسی، روشهای جمع آوری نمونه و شمارش، شرايط زيست و در نهايت کليد شناسايي می باشد.

عنوان کتاب به زبان اصلی: Freshwater algae:Identification and Use as Bioindicators
مؤلفین:‌ ادوارد جی بلینگن,دیوید سی سیگیتی
مترجمین:‌ دکتر معصومه شمس کهریزسنگی,دکتر تورج ولی نسب,مهندس ناهید قائد امینی
لاروماهیان آبهای ساحلی خوزستان (شمال غربی خلیج فارس)
گروه کتاب های منتشره سال 96    |    1130 بازدید    |    سال انتشار: 1396    |    قیمت: 200000 ریال   

خلاصه:  اطلاعات و داده‌های ارائه شده در این کتاب، بر اساس چهار مطالعه انجام شده در مورد شناسایی و شمارش ایکتیوپلانکتون‌ها (مراحل لاروی ماهیان) در سواحل خوزستان طی سال ‌های 87-1374 می¬باشد.

عنوان کتاب به زبان اصلی:
مؤلفین:‌ دکتر سیمین دهقان مدیسه,دکتر عماد کوچک نژاد
مترجمین: